asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva
Partneri sekcie

Petržalka City

14.12.2017

Urbanisticko-architektonická štúdia má koncepčný charakter s architektonickým prehĺbením a bude slúžiť ako podklad pre prípravu investičnej činnosti v riešenom území. Návrh sa zameriava na overenie koncepčného poňatia štrukturálnej skladby obytného súboru a vyjadrenie urbanisticko-ekonomického potenciálu predpokladanej zástavby.

V základnom funkčnom a kapacitnom poňatí vychádza riešenie štúdie z regulatívov intenzity a funkčného charakteru rozvojových území postavených územným plánom Bratislavy. „Hlavnou kompozičnou osou a zároveň živým mestským priestorom by sa mal stať Petržalsky bulvár,“ hovorí spoluautor urbanisticko-architektonickej štúdie Ing. arch. Andrej Alexy.

  Hlavnou kompozičnou osou a zároveň živým mestským priestorom by sa mal stať Petržalsky bulvár.

  Hlavnou kompozičnou osou a zároveň živým mestským priestorom by sa mal stať Petržalsky bulvár.

„V riešenom území je vymedzený osou električky a tvorený skupinou mestských domov, ktoré sú navrhnuté po oboch stranách priestoru. Tieto definujú základný šírkový parameter bulváru. V osi je električková trať osadená na zelenom koberci, obslužná komunikácia je vedená v severozápadnej časti, pričom po oboch stranách sú navrhnuté široké chodníky v dotyku s mestským parterom a stromoradie, ktoré opticky vymedzuje a dotvára priestor.

   Rezopohľad – bulvár je vymedzený osou električky a tvorený skupinou mestských domov ktoré sú navrhnuté po oboch stranách priestoru.

  Rezopohľad – bulvár je vymedzený osou električky a tvorený skupinou mestských domov ktoré sú navrhnuté po oboch stranách priestoru.

Symbióza prírodného a urbánneho

Návrh ďalej ponúka jasne vymedzené poloverejné obytné priestory – urbanizované a naplnené funkciami nevyhnutnými pre plnohodnotné bývanie. Okrem parkovej zelene spevnených plôch sú to vodné plochy, športoviská, detské ihriská doplnené zážitkovými plochami pre oddych a rekreáciu s mestským mobilárom.

  Vnútorné obytné priestory – urbanizované a naplnené funkciami pre plnohodnotné bývanie – parkové a vodné plochy, športoviská, detské ihriská

  Vnútorné obytné priestory – urbanizované a naplnené funkciami pre plnohodnotné bývanie – parkové a vodné plochy, športoviská, detské ihriská

Petržalka v tomto území disponuje prírodnými danosťami voda a zeleň. To sú fenomény, ktoré je nutné posilniť a zhodnotiť. Pripravovaný park ťahajúci sa po východnej strane Chorvátskeho ramena bude prirodzene prerastať do novonavrhovanej zástavby centra a vytvorí tak symbiózu postavenú na harmónii prírodného a urbánneho pólu.

  Bývanie ponúka symbiózu prírodného a urbánneho pólu.

  Bývanie ponúka symbiózu prírodného a urbánneho pólu.

PETRŽALKA CITY

Investor: Petržalka City, a. s.
Spracovateľ: ALEXY & ALEXY s. r. o., architektonická kancelária
Autori: Ing. arch. Andrej Alexy, prof. Ing. arch. Tibor Alexy, DrSc.
Spolupráca: Ing. arch. Ing. Štefan Rafanides, Ing. arch. Viktor Kasala, Ing. arch. Filip Pipiška, Bc. Erik Jakeš, Bc. Peter Čurlej, Bc. Martin Červienka
Stupeň: architektonicko-urbanistická štúdia
Termín: júl 2017

  Komplexný urbanistický návrh centra

  Komplexný urbanistický návrh centra

 

TEXT: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY; VIZUALIZÁCIE, DOKUMENTÁCIA: ALEXY & ALEXY

Článok bol uverejnený v časopise ASB 11-12/2017.

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.
mam svoj nazor
pod pojmom mestsky park, si predstavujem teda nieco ine, ako hustu zastavbu. podla tych otrasnych vizualizacii to bude zase stavba na stavbe, kdeze mestsky park...
Odpovedať | 14.04.2018, 22:55
no hrôza, toto nikto nečakal, keď bolo ľuďom v rámci debaty o električke sľúbené, že mimo trate bude len zeleň a cyklotrasy...teda žiadne obytné a iné domy. Mala tam byť štvorprúdovka, no súdruh nesrovnal povedal, že nebude lebo ľudia ju nechcú. Nepamätám si, že by o štvorprúdovke bolo referendum. Takže kto sú to ľudia, ktorí ju nechceli? Takisto určite nechcú ani túto hutnú zástavbu. Že vodné plochy...
Odpovedať | 29.01.2018, 17:44

Ďalšie z JAGA GROUP