image 90446 25 v1
Galéria(6)

Prečo je Revit najrozšírenejší BIM softvér?

Partneri sekcie:

Či už s projektovaním podľa BIM (informačný model budovy) štandardov začínate alebo ste už skúsený BIM projektant, aplikácia Autodesk Revit a náväzné nástroje pre projektovú prípravu a tímovú spoluprácu Autodesku vám môžu pomôcť zefektívniť a zlacniť realizáciu stavebných projektov.

AEC FoMT Construction 04 flat
cropped AEC FoMT Overview 01 layers e1488289968401
Revit1
architecture engineering construction collection badge 1024px
Revit Facebook 1200x628 2

Dôsledná podpora BIM postupov, výkonné softvérové nástroje pre rôzne oblasti projektovania – od oceľových konštrukcií, po TZB a terénne úpravy, cloudové nástroje pre presvedčivé prezentácie a tímovú spoluprácu, podpora otvorených CAD a BIM formátov dát, lokalizácia a prispôsobenie národným štandardom – to všetko sú dôvody prečo sa Revit stal najrozšírenejším nástrojom BIM projektovania.

Vďaka podpore štandardných formátov (DWG, DXF, IFC, COBie, RFA), skenovaných mračien bodov či STL výstupov pre 3D tlač je Revit jednoducho kompatibilný s okolím i vašimi ďalšími aplikáciami. Pre projekty možno využiť rozsiahle knižnice stavebných prvkov – generických prvkov i konkrétnych výrobkov.

Okolo oblasti BIM panuje mnoho mýtov a nepresností – napríklad:

BIM je drahý: nie je, základná verzia 3D BIM aplikácie Revit LT stojí len cca 50€ mesačne
BIM nie je pre malé firmy: je, u množstva našich malých zákazníkov s 2-3 projektantami už BIM pomáhá vyhrávať zakázky a šetriť náklady
BIM znamená 3D: nie len, 3D je len jeden z aspektov, BIM pomáhá v celom projekčnom cykle, zrýchluje prevádzanie zmien, koordinuje profesie, projekt s výkazmi, pohľady a rezy, bráni vzniku chýb, poskytuje dáta prevádzkovateľovi stavby
BIM je zložitý na naučenie: nie je, školenie a implementácia urýchlia zavedenie BIM postupov do vašej projekčnej praxe, podľa našich skúseností je tento proces zvládnuteľný v rozsahu dní
BIM nástroje nie sú prispôsobené národným štandardom: sú, i vďaka lokalizovaným verziám Revitu a šablonám CAD Studia zodpovedajú slovenským a českým zvyklostiam projektovania

Portfólio BIM produktov Autodesku siaha od cenovo dostupnej sady Revit LT Suite (s populárnym AutoCADom LT), cez Autodesk Revit až po projekčnú sadu Autodesk AEC Collection pokrývajúcu i urbanistické nástroje, nástroje pre terénne úpravy a líniové stavby, technologické stavby, geodetické nástroje a 3D skenovanie, energetické analýzy alebo prezentačné nástroje. Revit možno ďalej doplniť o aplikáciu Revit LIVE alebo Enscape pre jednoduché interaktívne prezentácie projektov vo virtuálnej realite (3D okuliare). Vďaka integrácii s cloudovými službami Autodesk A360 možno ľahko spolupracovať tímovo na BIM projektoch a projekty online publikovať pre prizvaných klientov. Aplikácia BIM 360 Team potom doplní vaše BIM procesy o kompletnú správu projektových dát, vrátane verzovania, online prehliadania a pripomienkovania aj na mobilných zariadniach.

Spoločnost CAD Studio má skúsenosti s úspešnou implementáciou BIM riešení u desiatok slovenských a českých projekčných firiem. Praktické informacie k BIM technologiám a katalóg BIM firiem nájdete na našom portále www.bimfo.sk.

V súčasnosti možno využiť niekoľko cenových zvýhodnení pri nákupe BIM softvéru – napr. 30% zľavu pre užívateľov starších verzií, zvýhodnený prechod na sadu Collection pri prevode Maintenance na Subscription, alebo BIM 360 Team zdarma k sadám AEC Collection.

Máte zájem o bližšie informácie? Kontaktujte CAD Studio (tlf. 2 6381 3628) alebo navštívte:
www.cadstudio.sk
www.cadstudio.sk/revit

Zdroj: www.cadstudio.sk