image 86391 25 v1
Galéria(4)

Pre maximálne spoľahlivé projektovanie: Dáta BIM pre výrobky Geberit

Partneri sekcie:

Pre uľahčenie práce architektom, projektantom, stavebným inžinierom a majiteľom budov poskytuje Geberit ku všetkým svojim dôležitým výrobkom parametrické BIM dáta. Tieto dáta možno stiahnuť zadarmo a sú kompatibilné so softwarom Autodesk Revit, svetovo najpoužívanejším systémom pre vytváranie digitálnych modelov budov (BIM).

autodesk 12 2012
BIM 1
BIM 2

S BIM dátami od firmy Geberit možno virtuálne zobraziť všetky sanitárne inštalácie budovy. Do procesu projektovania, výstavby a používania budov prináša tento informačný systém veľa výhod.

Informačný model budovy (BIM) je spôsob optimalizácie projektovania, výstavby a správy budovy pomocou počítačového programu. Spočíva v postupnom nahrávaní, koordinovaní a prepájaní všetkých informácií o nainštalovaných výrobkoch. Vzniká tak komplexná databáza, ktorá vďaka neustálej synchronizácii poskytuje o danej budove v ľubovoľnej fáze jej životného cyklu všetkým zúčastneným stranám presné a aktuálne informácie.

Dôležitosť sanitárnych technológií

Pri prevažnej väčšine stavieb patria sanitárne inštalácie ku kľúčovým častiam technického systému budovy a ich návrh spravidla vzniká už v počiatočných fázach projektu. Geberit sa preto rozhodol vytvoriť a zdarma sprístupniť BIM dáta pre všetky svoje dôležité výrobky. Dáta pre potrubné a sanitárne systémy sú pripravené na stiahnutie na www.geberit.sk/bim

Geberit poskytuje BIM dáta vo forme balíčkov obsahujúcich špecifickú produktovú ponuku daného trhu. Údaje spĺňajú požiadavky LOD 400 a sú kompatibilné s BIM aplikáciou Autodesk Revit vrátane rozširujúcich zásuvných modulov. Pravidelne aktualizované dátové balíčky vždy obsahujú nové výrobky, a tiež všetky doplnky k existujúcim produktovým radom.

Pridaná hodnota počas celého životného cyklu

BIM umožňuje architektom, stavebným inžinierom a majiteľom budov optimálne zdielanie informácií už vo fáze príprav a projektovania. Takáto výmena informácií znižuje výskyt chýb v projekte, zlepšuje spoluprácu naprieč profesiami a pomáha predchádzať prieťahom počas stavby. „BIM stojí za to používať už len kvôli výrazne vyššej spoľahlivosti projektovania, nehovoriac o úsporách času v prípade zmeny v projekte a pri príprave priebežnej stavebnej dokumentácie,“ hovorí Michael Richert, BIM manažér a koordinátor v poprednej švajčiarskej stavebnej firme Implenia Schweiz AG. Pokiaľ sú údaje aktualizované aj po dokončení stavby, umožňuje BIM efektívne spravovanie budovy počas celého jej životného cyklu.

ZDROJ: PR článok spoločnosti Geberit Slovensko s.r.o.