image 92411 25 v1
Galéria(6)

Polyfunkčný komplex Demänová

Atraktívna poloha na upätí Nízkych Tatier na začiatku obce Demänová predurčuje exkluzivitu budúceho bývania v plánovanom obytnom komplexe. Projekt v súčasnosti čaká na územné rozhodnutie.

6
Demanova2
s podorysmi
pohlad ulicny 1
rezopohlad 1

Cieľovou skupinou, pre ktorú je tento druh bývania určený, sú obyvatelia Liptovského Mikuláša, mladé rodiny, ktoré ocenia spätosť s prírodou, ale aj klienti, ktorí hľadajú rekreačné bývanie s možnosťou letných či zimných športov, turistiky alebo oddychu v prírode. Územie Demänovskej doliny, ako aj obce Demänová prechádza urbanizačným boomom. Na plochách, ktoré boli donedávna neurbanizované, vznikajú ubytovacie zariadenia, hotely, reštaurácie – žiaľ, masívna výstavba vzniká často bez vyšších koncepčných pravidiel. Projekt obytného komplexu Demänová chce byť inakší.

V spojení s prírodou

„Navrhovaná výstavba má ambíciu vytvoriť príjemné prostredie na bývanie s doplňujúcou občianskou vybavenosťou – obchody, služby, aktivity voľného času v spätosti s prírodnými fenoménmi a rekreačnými aktivitami,“ hovorí Ing. arch. Andrej Alexy z architektonickej kancelárie Alexy & Alexy. „Riešený komplex je navrhnutý ako skupina šiestich samostatne stojacich domov, osadených v miernom svahu.“

Rezopohľad

Rezopohľad

Navrhovaný súbor sa začleňuje do organizmu sídla napojením na pozdĺžnu os – Demänovskú cestu – prostredníctvom navrhovanej kolmej ulice, ktorá tvorí priečnu os – ulicu, na ktorej sa môže odohrávať vnútorný život komplexu vo väzbe na občiansku vybavenosť. Optimálna je väzba riešeného priestoru na prírodný útvar potoka, ako aj kontinuálne napojenia na vnútroblokovú zeleň. Rovnako je pozitívna aj blízka poloha navrhovaného športového areálu.     

Uličný pohľad

Uličný pohľad

„Paralelné a kolmé usporiadanie lineárnych objektov umožňuje vytvoriť štruktúru dostatočne bohatú, prirodzene nadväzujúcu na terén a prírodné danosti,“ približuje Andrej Alexy. „Takéto hmotové usporiadanie vytvára spoločné vnútorné obytné priestory, ako aj ťažiskový lineárny priestor, ktorý na seba viaže mestotvorné aktivity vo forme obchodov, služieb, kaviarní. Jednotlivé objekty majú zároveň vytvorený optický kontakt s atraktívnym výhľadom na Nízke, ako aj Vysoké Tatry, čo je umocnené aj pílovitým členením a natočením fasád smerom k panoráme horských štítov.“

Nástup do komplexu – bývanie bude doplnené obchodmi a službami v parteri

 Nástup do komplexu – bývanie bude doplnené obchodmi a službami v parteri

Architektonický výraz

„Architektonický výraz stavia na použití jednoduchých, jasných výtvarných priestorových prvkov, ktoré obohacuje použitím nevtieravej materiálovej kombinácie,“ zdôrazňuje architekt Alexy. „Výrazne silné horizontálne línie sú doplnené striedavým horizontálno-vertikálnym radením okenných otvorov. Kontrastná farebnosť antracitových okien v kombinácii s bielou fasádou a dreveným obkladom dotvára celkový výraz architektúry.“

Hlavnú kompozičnú os tvorí vnútorná obytná ulica lemovaná obchodmi, zeleňou a plochami pre oddych

Hlavnú kompozičnú os tvorí vnútorná obytná ulica lemovaná obchodmi, zeleňou a plochami pre oddych

Domy typu B sú orientované v smere východ – západ s jemným dynamickým natočením. Architektonický výraz je založený na vysunutých stropných doskách vo forme lodžií a terás. Ďalším signifikantným prvkom je uvoľnený parter, objekt sa tak v úrovni prízemia „vznáša“ na stĺpoch typu V. Tu je umiestnené kryté parkovanie vozidiel.

Takáto koncepcia je nielen estetická, ale aj ekonomická bez ďalších požiadaviek na spotrebu energie. Domy typu A sú koncipované ako polyfunkčné, parter má vyššiu svetlú výšku a počíta sa tu s umiestňovaním obchodných priestorov, predajní, ale aj služieb pre obyvateľov či základnej vybavenosti vo forme materskej škôlky. Orientácia objektov je v smere sever – juh.

Situácia s pôdorysmi

 Situácia s pôdorysmi

POLYFUNKČNÝ KOMPLEX DEMÄNOVÁ

Miesto: Demänová, Liptovský Mikuláš, Nízke Tatry
Investor: SPG, a. s.
Architekti: Alexy & Alexy
Projekt pre územné rozhodnutie: 2017
Plocha pozemku: 28 258 m2
Zastavaná plocha: 6 051 m2
Úžitková plocha: 27 440 m2
Obstavaný priestor: 83 320 m3
Počet bytov: 307
Počet osôb v komplexe: 450
Počet parkovacích miest: 402
Stavebné náklady: 18 mil. €

DEMÄNOVÁ
TEXT ĽUDOVÍT PETRÁNSKY,
VIZUALIZÁCIE, DOKUMENTÁCIA: ALEXY & ALEXY

Článok bol uverejnený v časopise ASB 6-7/2017.