Partneri sekcie:

Polyfunkčný dom Augustus

image 86868 25 v1

Na križovatke bratislavských ulíc 29. augusta a Mickiewiczova vyrastá sedempodlažná bytovka s tromi komerčnými priestormi, ktorej názov asociuje starorímskeho imperátora – Augusta.

Polyfunkčný dom vyrastá na trojuholníkovej parcele, pričom má pôdorysný tvar nepravidelného lichobežníka, ktorý vypĺňa časť trojuholníkovej parcely ležiacej pri ulici tak, aby vyhovel urbanisticko-priestorovým danostiam parcely a svetlotechnickým požiadavkám. „Augustus je radový sekciový dom, vypĺňajúci prieluku na ulici,“ približuje jeho architektúru Ing. arch. Vladimír Zigo z AZ ateliéru.

Použitím rôznych veľkostí okien na fasádach sa architekti snažili o individuálny výraz objektu.

„V každej sekcii je vertikálne komunikačné jadro so schodiskom a s výťahom. Dom bude mať sedem nadzemných podlaží a dve podzemné podlažia. Lineárna uličná fasádna fronta domu Augustus je delená dvoma mierne vystúpenými rizalitmi, čím nadväzuje na priľahlé prostredie pamiatkovej zóny, tvorené tradičnou zástavbou s charakteristickou parceláciou. Použitím rôznych veľkostí okenných otvorov na fasádach sme sa snažili o individuálny výraz tohto objektu.“

 

Rozmanité dispozície

V podzemných podlažiach sa budú nachádzať parkovacie miesta, technické zázemie a pivničné kobky. Na prvom nadzemnom podlaží budú vstupné priestory, priestory občianskej vybavenosti s plochou takmer 280 štvorcových metrov a priestor na domový odpad. Na ďalších nadzemných podlažiach budú byty s výmerou od 49 do 115 štvorcových metrov. Je ich 25 dvojizbových, 10 trojizových a dva štvorizbové byty. Z toho sú tri mezonety na najvyšších podlažiach. Každý byt má balkón, lodžiu alebo terasu. Najväčšie byty na šiestom a siedmom podlaží budú odovzdané ako holobyty.

Dom bude na trojuholníkovej parcele, pričom má pôdorysný tvar nepravidelného lichobežníka.

Objekt sa realizuje z moderných materiálov, ktoré sú zárukou komfortného bývania. Parkovanie aút je zabezpečené na teréne a v dvoch podzemných podlažiach. Počet parkovacích miest v garážach je 49 a počet parkovacích miest na teréne je sedem. Súčasťou pozemku je aj 700 štvorcových metrov zelene, ktorá vo vnútrodome vytvorí pokojnú zónu pre obyvateľov bytovky. Polyfunkčný dom Augustus by mal byť dokončený začiatkom roka 2018.

Vnútroblok poskytne priestor na pokojné bývanie.

POLYFUNKČNÝ DOM AUGUSTUS

Miesto: Ul. 29. augusta, Bratislava
Investor: 29A, s. r. o.
Generálny zhotoviteľ: ise, s. r. o.
Architekti: AZ ateliér, s. r. o.
Celková podlažná plocha: 6 460 m2 (vrátane suterénu)
Úžitková plocha nadzemnej časti: 3 100 m2
Počet bytov: 37 (+ 3 komerčné priestory)
Začiatok výstavby: 03/2016
Ukončenie výstavby: 01/2018

Pôdorys typického podlažia

Pozdĺžny rez

Situácia

BRATISLAVA
TEXT: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY,
VIZUALIZÁCIE, DOKUMENTÁCIA: 29A, S. R. O.

Článok bol uverejnený v časopise ASB 10/2016.