plavajuca kancelaria v prahe
Galéria(5)

Plávajúca kancelária v Prahe

Partneri sekcie:

„Je veľa miest, kde sa dá postaviť nová kancelária. My však nechceme obyčajnú kanceláriu... Chceli by sme, aby plávala na vode,“ s týmto zámerom oslovil investor, ktorý chcel presťahovať svoju firmu do nových priestorov, architektov.

plavajuca kancelaria v prahe 5746 big image
01 big image
03 big image
04 big image
Požiadavky klienta

  • Vytvoriť kancelárske priestory s rôznou kvalitou, ktoré umožnia zmenu dispozície pre rôzne zoskupenia tímovej alebo samostatnej práce.
  • Poskytnúť atraktívne miesto na stretávanie v rámci firmy ako aj s klientmi.
  • Vytvoriť priestor na vzdelávanie, oddych a relax.
  • Prezentovať životný štýl firmy – neformálny, uvoľnený, priateľský, otvorený inovatívnym riešeniam, veľmi seriózny v práci.


Riešenie

Navrhnúť veľký plávajúci rodinný dom v prírode, a pritom v úzkej väzbe na centrum mesta.


Koncept

Objekt plávajúcej administratívnej budovy sa nachádza v prírodnom prostredí Smíchovského kanála, na polostrove Císařská louka. Špecifický charakter lokality tvorí spojenie prírody s mestským prostredím Smíchova a v pozadí s výraznou siluetou Vyšehradu.

Objekt umiestnený priamo na vodu má originálnu adresu, je jedinečný svojou mierkou a typológiou. Archetyp klasického domu pretavený do objektu kancelárie si zachováva ľudskú mierku, symbolizuje súdržnosť a „rodinný život“. Objekt s domáckou atmosférou poskytuje priestory nielen na prácu, ale aj na uvoľnenie. Jednoduchý pozdĺžny objem plávajúcej kancelárie výrazne formujú dva predely tvorené oddelenými strešnými terasami s exkluzívnym výhľadom. Poskytujú priestor na stretávanie a zábavu v rámci firmy, ako aj priestor na pracovné stretnutia s klientmi.

Mierku objektu dotvára hmotové členenie fasády vychádzajúce z nasmerovania výhľadov: na vodu, na mesto a do prírody. Zapustenia fasády na hlavnej palube (1. NP) zväčšujú priestor terasy a vytvárajú príjemné polochránené miesta na posedenie v priamej spätosti s vodnou hladinou. Naopak, na vstupnej palube (2. NP) sa pomocou vystúpených arkierov docieli zväčšenie kancelárskych priestorov.

Plastické členenie fasády a výrazné zasklenia s farebnými osteniami vytvárajú obraz živého organizmu. Metalická fasáda počas celého roka reaguje na premeny vonkajšieho prostredia, odráža sa v nej zeleň, zrkadlí vodná hladina, svieti v lúčoch slnka.
–>–>
Dispozícia budovy v maximálnej možnej miere využíva disponibilné plochy vzhľadom na množstvo a diverzitu funkcií, ktoré majú byť v objekte zahrnuté:

  • vstupné, recepčné priestory,
  • zasadačkové priestory – klientská časť,
  • kancelárske priestory a interné zasadačky – zamestnanci
  • priestory na relax, wellness – zamestnanci
  • technické a skladovacie priestory.

Kancelárske priestory je možné variovať pomocou ľahkých posuvných stien, ktoré umožňujú kancelárie v rôznej miere uzatvoriť, otvoriť alebo prepojiť.

Zdroj: zoom architekti