patri drevostavba do mesta
Galéria(12)

Patrí drevostavba do mesta?

V roku 2009 bola vypísaná architektonická súťaž s názvom Drevostavba v meste. Vo februári tohto roku stavbu otvorili a v júni sa prisťahovali prví nájomníci. Východiskom urbanistického riešenia bola topografia pozemku – existujúca zeleň a mimoriadne pekné staré stromy, urbanistická štruktúra okolia, ktoré tvorí zástavba rodinných a bytových domov; pozícia staveniska v križovatke dvoch ulíc so silnou premávkou a z tohto vyplývajúca vysoká hladina hluku. Reakciou na tieto okrajové podmienky bola orientácia všetkých bytov smerom k zeleni – vo východnom a západnom smere.

img 2571 big image
img 2558 big image
img 2556 big image
img 2553 big image
img 2542 big image
img 2537 big image
img 2528 big image
breitenfurter persp5 big image
Z konceptu bytov orientovaných k zeleni v kombinácii s optimalizovanou drevenou konštrukciou sa vytvoril pavlačový dom. Pomocou pavlače sú byty úspešne uzavreté a zároveň chránené od hluku ulíc.
Drevo je možné nájsť nielen pri nosných konštrukciách, ale aj na fasáde budov. Drevené balkóny a jednotlivé časti fasády zo smrekovca kontrastujú s bielou omietkou fasády. Drevené fasády sú riešené tak, aby ich údržba bola jednoduchá, bez nutnosti dodatočne stavať lešenie.

Pri návrhu bytového domu bola venovaná mimoriadna pozornosť týmto témam:

 • flexibilita a trvalá udržateľnosť,
 • hlavné funkcie družstevného bývania,
 • integrácia rôznych generácií a foriem bývania v spoločnom zariadení.

Pozorovateľným znakom flexibility je riešenie vstupných priestorov, z ktorých sú prístupné detské koridory, media-lounge miestnosti, jedálne alebo pracovne. Práve táto rôznorodosť funkcií predstavuje vyššiu hodnotu bytov. Každý byt má k dispozícii privátny voľný priestor, ktorý má vzťah s okolitou zeleňou. Bytový komplex poskytuje bezprostredný kontakt so zeleňou a stáva sa atraktívnym miestom na športové aktivity, stretnutia a relax pre všetky vekové skupiny. V bývalom obecnom bytovom dome sa nachádzal klub seniorov a lekárska ordinácia. Tieto funkcie boli veľmi dôležité pre mestskú štvrť. Reakciou na tento dopyt bolo vytvorenie 7 bytov pre seniorov. K výbave takýchto bytov patrí bezbariérové riešenie kúpeľní s WC, vstupov na terasy a lodžie. Podľa zadania súťaže bola budova koncipovaná ako nízkoenergetická – spotreba tepla za rok 21 kWh/m2. Drevo ako obnoviteľný zdroj energie má nízky obsah primárnej energie a výhodné tepelnoizolačné vlastnosti.

Ďalšie ekologické opatrenia:

 • IBO-Ökopass merací systém (skúška kvality vnútorného vzduchu, hluku, elektromagnetického žiarenia, jasu, oslnenia, tesnosti),
 • rozšírený manažment chemikálií (minimalizácia škodlivých látok zo stavebných materiálov),
 • vylúčenie halogénových uhľovodíkov,
 • efektívne vodné hospodárstvo ,
 • hniezda pre dážďovníky a netopiere, zabudované do fasády.

Idea nosného systému:

 • stenový systém z krížom lepeného dreva a dreveného skeletu,
 • stropný systém z krížom lepeného dreva,
 • stužujúce jadro budovy (schodiská), suterén a prízemie zo železobetónu.

Investor: GEWOG Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgesellschaft GmbH
Architektúra: Praschl-Goodarzi Architekten ZT-Gmbh
Vedúci projektu: Olivia Schrattenecker
Realizátor drevostavby: MHB – Holz und Bau GmbH
Producent krížom lepeného dreva: Binderholz GmbH
Statika: RWT Plus ZT Gmbh
Krajinná architektúra: DI Jakob Fina

Údaje o stavbe

 • 2 stavebné prvky s 55 bytmi (z toho 7 bezbariérových bytov pre seniorov); 1 klub dôchodcov a 1 klub pre deti,
 • 4 trojposchodové komplexy budov,
 • masívna drevená konštrukcia,
 • schodiská a šachta výťahov zo železobetónu.

Doba výstavby – drevostavba
Stavebný prvok 1: 03 – 05/2012
Stavebný prvok 2: 06 – 07/2012

Kompletné dokončenie: jún 2013
Zabudované množstvo krížom lepeného dreva: asi 1 800 m3, resp. 12 200 m2

Ing. Csaba Fodor
Foto: P.GOOD architekten, Ing. Csaba Fodor
Vizualizácie: schreiner.kastler