A8000 vizualizace 01 ostrov denni
Galéria(6)

Okolie jazera Medard čaká výrazná premena

Víťazom urbanistickej štúdie pre areál jazera Medard sa stalo skúsené architektonické štúdio, ktoré pracovalo napríklad na tvorbe územných plánov v Lipne nad Vltavou.

Záujem o prácu na transformácii najväčšieho umelého jazera v Českej republike malo až šesť architektonických tímov. Najlepšiu víziu možnej podoby celého areálu však ukázali architekti ateliéru A8000. Tým k víťazstvu pomohol aj fakt, že majú značné skúsenosti s inými urbanistickými štúdiami a územnými plánmi.

Projekt premeny oblasti jazera Medard sa má realizovať severozápadne od mesta Sokolov na území miest a obcí Svatava, Habartov, Chlum Svätej Maří, Bukovany a Citice v Karlovarskom kraji. Ide o rozvíjajúci sa priestor v bezprostrednej blízkosti novovytvoreného jazera Medard, ktoré vzniklo po ukončení ťažby hnedého uhlia a zatopení lomu Medard – Libík. Ťažba bola v tejto lokalite ukončená v roku 2000, o osem rokov začalo napúšťastie, ktoré sa ukončilo v roku 2016.

A8000 vizualizace 11 ptaci vyhlidka final
A8000 vizualizace 06 promenada lidi
A8000 vizualizace 09 terasa nad jezerem
A8000 vizualizace 08 cyklostezka nocni final
Vizualizácia hausboaty
A8000 vizualizace 01 ostrov denni

Cieľom urbanistickej štúdie je navrhnúť komplexnú koncepciu funkčného využitia 2-tisíc hektárov územia okolo jazera, ktoré zahŕňa aj 500 hektárov vodnej plochy. Dôležitosť je kladená na trvalo udržateľný rozvoj, ekológiu a zamestnanosť. Premena vybranej oblasti je pozitívnym signálom pre celkovú transformáciu regiónu Sokolov, ktorý dlhodobo trpí odlivom obyvateľov v produktívnom veku.

Jazero spolu s okolitým regiónom pripomína Lipno a Lipno spred 30 rokov. Významná výhoda tejto lokality tkvie aj v bohatom susedovi (Bavorsko) či blízkosti Prahy alebo Plzne. Celý región má výbornú dopravnú dostupnosť v rámci strednej Európy.

Za tri hodiny sa dostanete do Lipska, Mníchova, Drážďan, Norimbergu a Prahy a za pol hodiny aj do Slavkovského lesa alebo Krušných hôr. Výnimočná vodná plocha na výnimočnom mieste prináša aj nové pracovné príležitosti. Spoločnosť BMW tu buduje vývojové centrum a Tesla Gigafactory zvažuje umiestnenie novej továrne v Starom Sedle.

A8000 vizualizace 11 ptaci vyhlidka final
Vizualizácia vyhliadky | Zdroj: A8000

Z jazera sa stane centrum

Architekti víťazného štúdia premýšľajú aj nad rekreačným využitím tejto oblasti. Vyvážená kultúrna krajina však podľa nich prináša do lokality nový život, ktorý sokolovský región potrebuje.

„Krása, ale aj funkčnosť, ekonomika, ekológia a inteligentná zelená koncepcia lokality, demografia a sociológia sú kľúčom k úspešnému budovaniu kvality života v tejto oblasti,“ povedal architekt a zakladateľ A8000 Martin Krupauer.

A8000 vizualizace 06 promenada lidi
Vizualizácia promenády | Zdroj: A8000

Základným elementom rozvoja celého okolia je breh jazera, ktorý ma zostať výrazne nezastavaný. Ponúkne však pešiu a cyklistickú trasu. Východné pobrežie bude ťažiť aj z už existujúcej krajinnej, pobrežnej či dopravnej infraštruktúry. Vyrastie tu nová štvrť s rôznorodou škálou bývania vrátane jeho plávajúcej varianty. Bude tu tiež prístav, prístavisko, námestie, mólo a pešia promenáda.

Významným objektom celého areálu však bude dom „Ostrov“, čo má byť moderná a technologicky inteligentná budova 21. storočia, ktorá bude vyrastať doslova z vody. Tento efekt architekti docielia tým, že ju skutočne umiestnia približne 16 metrov pod hladinu jazera.

A8000 vizualizace 09 terasa nad jezerem
Vizualizácia terasy nad jazerom | Zdroj: A8000

„V dome by sa mohlo nachádzať napríklad vedecké pracovisko zaoberajúce sa transformáciou hnedouhoľných baní, ako aj ubytovacie, bytové a kancelárske priestory,“ uvádza sa v správe ateliéru.

Pri bývaní pod vodou to však nekončí. V pláne je tiež výstavba nad jazerom, pri ktorej chcú architekti terasy a ich okreje, ktoré sa tu vytvorili kvôli pohybu bagrov pri ťažbe. Veď si len predstavte bývanie s výhľadom na jazero a horskými hrebeňmi v pozadí.

Športová stránka projektu, na ktorú sa pre existenciu jazera kladú patričné nárok ponúkne dostatok zariadení a priestor pre viacero druhov športov, medzi ktorými nebudú chýbať ani zariadenia pre lodenice, jachting alebo kiting.

Udržateľnosť, na ktorej si chcú tvorcovia rovnako dať záležať, počíta s fotovoltalickou či vodnou konvertnou elektrárňou. Tie by nemali vyrábať dostatok energie len pre spotrebu celej oblasti jazera, ale mali by zásobovať aj verejnú sieť.

Ateliér A8000, red