image 93526 25 v2
Galéria(13)

Ocenený bytový komplex Eppan má komunitný charakter

Partneri sekcie:

Viedenská architektonická kancelária pripravila pre severotalianske mestečko návrh inšpiratívneho bytového komplexu. Za svoju kvalitu získal projekt prestížnu cenu Rassegna Architettura Arco Alpino 2016 v kategórii rezidenčné bývanie.

5
06
01
02
03
04
RezA
RezB

Eppan (po taliansky Appiano) je takmer 15-tisícové mesto ležiace asi 8 km juhozápadne od Bolzana, centra talianskej provincie Južné Tirolsko. Mesto má typický juhotirolský charakter, ktorý vytvára hornatá panoráma okolitých Álp, obyvateľstvo hovoriace prevažne nemeckým jazykom, ale aj výhodná poloha na známej vínnej ceste. To všetko pôsobí na rozvoj Eppanu, ktoré má vzostupnú demografickú krivku. Preto je prirodzené, že mesto sa stará aj o bývanie. K najnovším výsledkom patrí aj bytový komplex Eppan, ktorý priniesol 23 bytov v piatich bytových objektoch.

V harmónii s okolím

Renomovaná kancelária feld72 Architekten so sídlom vo Viedni sa od svojho vzniku v roku 2002 profiluje ako kolektívne laboratórium architektúry a má za sebou množstvo projektov rôznej veľkosti a typológie v Rakúsku i zahraničí. Vo svojom portfóliu má množstvo ocenení, ktoré v ich architektonických návrhoch vyzdvihovali sociálnu zodpovednosť, inovatívnosť a udržateľnosť. Tieto atribúty má aj bytový komplex v Eppane, pri ktorom porota udeľujúca cenu Rassegna Architettura Arco Alpino 2016 zdôraznila jeho individuálnu estetiku, ale aj zohľadnenie tvaroslovia vychádzajúceho z typickej juhotirolskej dedinskej štruktúry a jej materiálového zázemia.

Architekti sa snažili ušiť jednotlivé byty na mieru pre daného užívateľa.

Pri komplexe spolupracovali architekti s betonárskou spoločnosťou Progress a výsledkom je železobetónová sendvičová konštrukcia s prefabrikovanými stenami, ktoré svojimi ostrými tvarmi pripomínajú veľké skulptúry zahalené do teplých zemitých farebných tónov. Táto konštrukcia umožňovala rýchlu, a pritom nie drahšiu výstavbu domov a zároveň použitie termálnej izolácie, ktorá je vzhľadom na alpské prostredie dôležitou súčasťou domov v tejto oblasti.

Komunitný charakter

„Chceli sme, aby domy mali umiernenú formu a adekvátny výraz, ktorý by nevybočoval z charakteru okolitej zástavby a krajiny,“ hovorí Michael Obrist, jeden z partnerov kancelárie feld72 Architekten. „Zároveň sme chceli ponechať domom princíp otvorenosti. Vysoké okná v izbách a štruktúra pásov omietaného reziva na streche jasne komunikujú s výraznou fasádou, no vždy sledujú existujúce rezidenčné domy v meste a ich kompaktnú juhotirolskú štruktúru.

Vysoké okná v izbách a štruktúra pásov omietaného reziva na streche komunikujú s výraznou fasádou.

Domy sa vinú po pahorkoch a zároveň sa ‚túlia‘ k sebe, aby vyjadrovali svoj komunitný charakter. Terasovitý ráz krajiny sme preniesli aj do súkromných terás domov a priľahlých záhrad.“

Domy sa vinú po pahorkoch a zároveň sa „túlia“ k sebe, aby vyjadrovali svoj komunitný charakter.

Ústredným motívom rezidenčného komplexu je veľký vnútorný dvor so zeleňou, detským ihriskom a miestom na oddych, okolo ktorého je dokomponovaných päť domov. Je to akýsi komunitný priestor, v ktorom sa ľudia môžu stretávať, ale aj komunikovať či relaxovať v prírodnom prostredí.

Ústredným motívom rezidenčného komplexu je veľký vnútorný dvor so zeleňou, detským ihriskom a miestom na oddych.

„Keďže sme vedeli, kto pôjde do domov bývať, s každým klientom sme sa vopred rozprávali o jeho individuálnych požiadavkách,“ dodáva architekt Obrist. „Aj preto sme sa snažili jednotlivé byty ušiť na mieru a rozvrhnúť tento komunitný priestor tak, aby čo najviac vyhovoval predstavám ich užívateľov.“

Architekti sa snažili ušiť jednotlivé byty na mieru pre daného užívateľa.

Cena Rassegna Architettura Arco Alpino 2016 so sídlom v Bolzane sa udeľuje projektom pochádzajúcim z alpskej oblasti severného Talianska – na území od Turína až po Terst. V súťaži bolo prihlásených 246 projektov a až dva z nich (vrátane Eppanu) pochádzali od feld72 Architekten a dostali sa medzi 22 finalistov. Víťaza vyberala medzinárodná porota v zložení: Bernardo Bader (Rakúsko), Quintus Miller (Švajčiarsko) a Sebastiano Brandolini (Taliansko).

BYTOVÝ KOMPLEX EPPAN

Miesto: Eppan, Taliansko
Architekti: feld72 Architekten, Viedeň
Klient: Arche KVW, Bozen (Bolzano)
Termín výstavby: 2014 – 2015
Celková podlažná plocha: 5 163 m2
Obstavaný objem: 8 896 m3

Situácia

TEXT: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY
FOTO: HERTHA HURNAUS
DOKUMENTÁCIA: FELD72

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby 3/2017.