obytny subor senec gardens
Galéria(7)

Obytný súbor SENEC GARDENS

Partneri sekcie:

Prezentácia stavieb v 17. ročníku celoštátnej súťaže Stavba roka 2011.
Obytný súbor bytových domov Senec Gardens zahŕňa 3 postavené skolaudované  apartmánové domy (č. 2, 4, 6), každý s 11 bytovými jednotkami. Apartmánové domy 2 a 4 majú rovnakú dispozíciu.

02 big image
03 big image
04 big image
05 big image
06 big image big image
obytny subor senec gardens novostavba senec juh 5232 big image
Všetky tri stavby sú trojpodlažné nepodpivničené – nosná priestorová stenovo-dosková konštrukcia, tvorená kombináciou železobetónových stropných dosiek a zvislých murovaných nosných stien. V  3 nadzemných podlažiach sú 2-izbové a 3-izbové byty s terasami vyššieho štandardu. Každý byt má k dispozícii jedno garážové miesto. V centrálnej územno-priestorovej časti je oddychovo-rekreačný priestor s vodnou plochou a priestorom na trávenie voľného času rodín. Význam riešenej lokality spočíva predovšetkým vo vytvorení nadštandardnej obytnej zóny s prírodným charakterom prostredia a nadštandardným verejným priestorom.

Realizáciou investičného zámeru zahraničného stavebníka (investora) vzniká hodnotné urbanistické prostredie, ktoré svojou koncepciou a charakterom veľmi citlivo reaguje na možnosti prostredia, miestne potreby a zohľadňuje územno-priestorové potreby sídelného útvaru Senec.  Architektonické riešenie sa snaží využiť výhody pozemku celkovou proporciou stavby a orientáciu k svetovým stranám. Hmotovo-architektonické riešenie pozostáva z jednej samostatnej stavby, pôdorysne tvarovanej  s ustupujúcimi a vyloženými pôdorysnými časťami v úrovni jednotlivých podlaží, vytvárajúce architektonicky náročné členenie fasády, ktoré v spojení s orientáciou stavby na vyhovujúci uhol z hľadiska svetlotechniky vytvára nezameniteľnú architektonicko-výtvarnú podobu stavby

Obytný súbor SENEC GARDENS
novostavba Senec juh
Autori architektonického riešenia:  Ing. arch. Peter Beňuška, Ing. arch. Peter Topinka,  Ing. arch. Miroslava Kemeňová, Ing. arch. Martina Matušová
Projektant architektonickej časti: beňuška topinka architekti s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – stavebná časť: Ing. Dušan Vavro 
Hlavný zhotoviteľ: KONTI s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Miroslav Partel
Stavebník: NEP Senec Gardens s. r. o.
Dozorná činnosť: ENG2 SR, spol. s r. o.
Investičné náklady s DPH:  6,51 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 2,8 mil. €
Lehota výstavby:  05/2009 – 07/2010

bytový dom,reality,byty na predaj,Senec Garden

bytový dom,reality,byty na predaj,Senec Garden

bytový dom,reality,byty na predaj,Senec Garden

bytový dom,reality,byty na predaj,Senec Garden

FOTO: Paťo Safko

Časopis ASB – architektúra, stavebníctvo, biznis – Generálny mediálny partner STAVBA ROKA 2011

–>–>