Nový plavecký a relaxačný bazén na Mokrohájskej v Bratislave

novy plavecky arelaxacny bazen na mokrohajskej v bratislave

Prvé zmienky o plávaní sa nachádzajú už v epose o Gilgamešovi a v Illiade. Plávanie je vhodné pre všetky vekové kategórie a jeho veľkou výhodou je, že nadnášanie vody pomáha aj ľuďom s hendikepom. Bazén na Mokrohájskej ulici v Bratislave je síce otvorený aj pre verejnosť, ale v prvom rade slúži práve zariadeniu komunitnej rehabilitácie, ktoré funguje pod názvom Gaudeamus a jeho zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj. Od minulého roka je zariadenie bohatšie o nový plavecký a relaxačný bazén. Oba sú vybavené na účely hydroterapie pre ľudí s postihnutím, no v rovnakej miere slúžia aj verejnosti.

Občiansky projekt
Projekt vybudovania nového bazénu slúžiaceho primárne osobám so zdravotným postihnutím sa nesnažil hrať sa na architektúru. Financovaný bol zo štátneho rozpočtu, z Finančného mechanizmu EHP a z Nórskeho finančného mechanizmu. Investície tohto druhu neslúžia na efekt, ale na svoj účel. Potvrdzujú to aj slová architekta a generálneho projektanta Igora Palča. „Vedeli sme, do čoho ideme, vedeli sme, že rozpočet je veľmi tesný a že sa do neho musíme zmestiť,“ hovorí architekt a dodáva, že pri takomto druhu stavby na „výzore“ až tak nezáleží – ide predsa primárne o to, aby stavba spĺňala parametre. O tých však neskôr.

bazén,plavecký,relaxačný,Bratislava,dizajn

bazén,plavecký,relaxačný,Bratislava,dizajnKvalita vody
To, čo určuje kvalitu bazénu najviac, je voda. V prípade tohto bazénu na nej záleží o to viac, že je určený na kombinovanú prevádzku – osobám so zdravotným postihnutím a zdravým ľuďom. Dôležité bolo preto najmä to, aby sa v prípade „nehody“ voda rýchlo prečistila a vyhovovala všetkým hygienickým štandardom. „Chodím plávať do oboch bazénov a rozdiel v kvalite vody medzi starým a novým spoznáte hneď,“ konštatuje architekt. Voda v starom trojdráhovom bazéne je ošetrená chlórom, no voda v novom, šesťdráhovom 25-metrovom bazéne sa čistí mechanicky pomocou špeciálnej techniky. „Rozdiel je výrazne cítiť, kto sem raz príde plávať, tú vodu si nevie vynachváliť,“ potvrdzuje slová architekta plavčík, dohliadajúci na chod bazénu počas našej prehliadky. Kvalitné je aj vyhotovenie samotného keramického bazénu – nemecké obklady Agrob Buchtal sú na takéto účely ako stvorené. „Je to veľmi kvalitný obklad, ktorý zabezpečí ľahkú údržbu. Na kachličkách sa nezachytávajú riasy, ktoré môžu byť veľkým problémom,“ dodáva architekt Palčo.

Nedostatkový tovar
V Bratislave bol pred dostavaním tohto nového plaveckého bazéna podobných zariadení nedostatok. V tomto zariadení dostanú priestor osoby so zdravotným postihnutím, s vnútorným oslabením alebo chybným držaním tela, taktiež ľudia, ktorí budú potrebovať poúrazovú rehabilitáciu, autisti, ale aj mamičky s malými deťmi. „Podstatou projektu je, že hydroterapia klientov sa nebude uskutočňovať izolovane, ale integrovane v podmienkach bežnej plavárne. Všetky bazény budú vzájomne prepojené, bude dochádzať k prirodzenému kontaktu verejnosti s ľuďmi so špeciál­nymi potrebami. Integrácia bude prospešná nielen pre klientov so špeciálnymi potrebami, ale aj pre verejnosť, pretože sa stane prirodzeným priestorom na odbúravanie predsudkov,“ uvádza PhDr. Štefan Tvarožek, riaditeľ Gaudeamus – ZKR v brožúre mapujúcej podstatu a priebeh projektu.

Táto myšlienka je naozaj obdivuhodná, pretože napriek osvete na Slovensku predstavuje téma zdravotného postihnutia pre mnohých ešte stále tabu.
–>–>

Prístavba bazénu na Mokrohájskej ulici
Miesto:  Areál Gaudeamus DSS, ­Mokrohájska 3, Bratislava
Vlastník parcely:  Bratislavský samosprávny kraj
Investor:  Bratislavský samosprávny kraj
Názov projektu:  Komplexné centrum hydroterapie v Bratislavskom samosprávnom kraji
Cieľ projektu:  Sprístupnenie komplexných sociál­nych služieb podľa európskych štandardov
Generálny projektant:  Igor Palčo, s. r. o.
Statika / Statics:  PRODIS plus, s. r. o.
Vykurovanie:  Ladislav Kalaber
Vzduchotechnika: MI-KL
Technológia bazénu:  Ing. Miroslav Hronček
Plocha parcely:  17 859 m2
Zastavaná plocha / Built up area:  1 190 m2
Potreba vody:  13 996 m3/rok
Potreba el. energie: 207 720 kWh/rok
Rozmery plaveckého bazéna:  25 × 16 m, hĺbka od 1,2 do 1,5 m
Počet plaveckých dráh: 6
Rozmery relaxačného bazéna:  3 × 4 m, hĺbka 1,2 m
Počet plavcov za hodinu:  max. 39
Počet parkovacích miest: 
1 parkovacie miesto pre autobus
3 parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím
5 parkovacích miest pre osobné autá
Začiatok výstavby:  9/2009
Ukončenie výstavby: 5/2010
Generálny dodávateľ:  HBH, a. s.
Dodávateľ opláštenia:  Kingspan, s. r. o.
Dodávateľ izolácií: Schomburg Slovensko, s. r. o.
Technológia bazéna:  B.P.A., spol. s r. o.
Obklady a dlažby:  Agrob Buchtal Slovensko, s. r. o.

bazén,plavecký,relaxačný,Bratislava,dizajn

Pomoc pomôcok
„Všetko sa pri konštrukcii prispôsobovalo tomu, že sa v priestore budú pohybovať ľudia so zdravotným postihnutím. Sú tu dve rampy, šatne sú priestranné…,“ hovorí architekt.

Vo všeobecnosti je vybavenie oboch nových bazénov – plaveckého aj relaxačného – viac ako nadštandardné. V malom bazéne je k dispozícii striekajúci delfín, ktorý má jemný masážny efekt. Pri bazéne je k dispozícii spúšťacia stolička pre imobilných klientov. Penový plávací pás na nadľahčovanie, vodné činky či plutvy so závažím, akvarukavice s plávacími blanami, rôzne nadľahčovacie pomôcky… Všetky tieto veci predstavujú pre osoby so zdravotným postihnutím komfort, ktorý si zdravý človek často ani nevie predstaviť.

bazén,plavecký,relaxačný,Bratislava,dizajn

Gaudeamus,bazén,Mokrohájska,BratislavaArchitektúra jednoduchosti
Funkčný dizajn je badateľný zvonka aj znútra. Architekt mal pôvodne inú predstavu o oknách v opláštení – mali ich tvoriť okrúhle okenné otvory, ktoré by trocha ozvláštnili jednoduchú halovú konštrukciu. Realizovali sa však nakoniec stĺpové okenné otvory. Účel však plnia rovnako dobre, ak nie lepšie – do vnútornej časti plavárne privádzajú denné svetlo a kontakt s okolím, ktorý často iným plavárňam chýba. Slnečné svetlo môže z plávania skutočne spraviť odlišný zážitok a je pozitívne, že pojem krytá plaváreň sa tu nezamenil s pojmom zakrytá. „Nepotreboval som z tohto priestoru robiť obývačku, záležalo mi na tom, aby priestor bol vzdušný a presvetlený, čo sa splnilo,“ konštatuje architekt. Dodáva, že do súťaže do tohto projektu sa prihlásil najmä preto, že sám plávanie veľmi obľubuje a oba bazény ­navštevuje. Budovu tvorí kovová konštrukcia a sendvičový panel. „Konštrukcia by mala byť odolná proti pôsobeniu vlhkosti,“ konštatuje architekt. Vlhkosť bola problémom aj pri zakladaní stavby, koniec koncov ulica Mokrohájska nedostala svoj názov len tak pre nič za nič. „Voda našťastie klesla a všetko sa podarilo tak, ako sa malo,“ konštatuje architekt. Tá v bazéne napokon, naopak, stúpla a prevádzka funguje podľa plánu – využívajú ju zdraví aj tí, ktorí potrebujú pomoc.

Tamara Leontievová
Foto: Dano Veselský

Odborným okom

Možnosti verejného plávania nie sú v Bratislave dostatočné. Šesťdráhový krytý bazén na Mokrohájskej spája majoritnú spoločnosť s osobami so zdravotným postihnutím a vďaka zaň.

Stavba je riešená ako prístavba pôvodného trojdráhového bazéna, s ktorým je interiérovo prepojená. Pôvodný zámer murovanej konštrukcie bol z dôvodu finančnej náročnosti nahradený oceľovou alternatívou so sendvičovým panelovým opláštením s vnútorným food-safe povrchom. Výplne otvorov sú realizované z plastových okien s izolačnými dvojsklami. Pri dispozičnom riešení boli zohľadnené nároky osôb so zdravotným postihnutím rôzneho charakteru, pri ktorých bola požiadavka na bezbariérovosť iba základný štandard. Úniková oceľová rampa je v pozdĺžnom profile spádovaná podľa zásad a normy; škoda, že prístupová rampa, ktorá nebola oficiálnou súčasťou projektu a dodávky, sa chvatne vydláždila zámkovou dlažbou s konštantným sklonom po celej dĺžke, pričom na opláštení haly vidieť, že hlavný dodávateľ s týmto detailom počítal. Škoda je aj to, že popri výraznej podpore nórskych fondov nenašiel slovenský zriaďovateľ prostriedky na vydláždenie parkoviska a niekoľkých metrov prístupovej cesty, ktorá je v dezolátnom stave…

bazén,plavecký,relaxačný,BratislavaVýstavbou susednej nákupnej zóny sa zmenili hydrogeologické pomery lokality, a ako názov ulice Mokrohájska predpovedá, výstavba nebola jednoduchá ani z pohľadu zakladania. Išlo o výstavbu na zelenej lúke a bolo potrebné realizovať výmenu podložia s aplikáciou plastovej geomreže. Bazénová hala zahŕňa okrem plaveckého bazéna aj podnetový bazén 4 × 3 m s chromoterapiou, šatne a zázemie TZB. Plavecký bazén dlhý 25 metrov s hĺbkou 1,2 až 1,5 metra je riešený ako železobetónová vaňa, má tzv. napätú hladinu vody a je postavený podľa štandardov FINA s možnosťou usporadúvania plaveckých súťaží osôb so zdravotným postihnutím. Celá hala má priznané oceľové stropné priehradovky, stĺpy a štyri prieduchy vzduchotechniky. Prieduchy sú pozdĺžne, krajné privádzajú teplý vzduch, ktorý eliminuje rosenie okien, stredné slúžia na odvod pár. Použitá technológia TZB je plnoautomatická, nevýhodu vidíme v absencii tepelného čerpadla, respektíve vo vykurovaní závislom od zemného plynu. Nosné stĺpy umiestnené po obvode sú prierezu H a decentne ukrývajú dažďové zvody z polypropylénových rúr a zaizolované zvody bleskozvodu.

bazén,plavecký,relaxačný,Bratislava,strechaPri podrobnejšej prehliadke riešenia bleskozvodu na streche sme pozdĺž atík postrehli dažďové mláky, ktoré zbytočne namáhajú povlakovú krytinu. Dôvodom sú vegetačné nánosy v blízkosti dažďových zvodov. Údržbe strechy preto odporúčame venovať väčšiu pozornosť.
 
Výstavbou bazénovej haly nepribudlo v Bratislave wellness centrum, no napriek tomu je stavba najväčším centrom hydroterapie v strednej Európe. Stavba nie je z architektonickej stránky zaujímavá, avšak pridaná hodnota stavebného diela je pre mnohých klientov nevyčísliteľná. Po hokejovom štadióne M. Gáboríka v Trenčíne je toto ďalší dobrý príklad zmysluplnej stavby, ktorá podporuje zdravie jej užívateľov.

Text a foto: Ing. Jozef Ilčík
www.kvalitnebyvanie.sk


Zväčšiť mapu

Článok bol uverejnený v časopise ASB.