Cena Dušana Jurkoviča pre Materskú školu Guliver

image 87219 25 v1

O jednu z najtradičnejších architektonických cien na Slovensku – Cenu Dušana Jurkoviča – súťažili tento rok dve desiatky prihlásených diel. Medzinárodná porota si tucet z nich vybrala na obliadku.

Predsedom medzinárodnej poroty bol Oleg Haman z Českej reubliky a ďalšími členmi boli: Ladislav Domen (USA), Jacek Ewý (Poľsko), Jaroslav Janek, Ján Studený (laureát Ceny Dušana Jurkoviča za rok 2015), Pavel Simko, Peter Žalman (všetci Slovensko). Typologická skladba stavieb v užšom výbere bola veľmi rozmanitá a obsahovala administratívne aj sakrálne objekty, rodinné domy, veľké rezidenčné a relaxačné projekty, nákupné centrum so štadiónom, občiansku stavbu, ako aj rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky. Laureáta a piatich nominantov určila porota na svojom zasadnutí 29. septembra až 1. októbra 2016.

V súlade so štatútom Ceny Dušana Jurkoviča sa medzinárodná porota rozhodla udeliť cenu a nominácie takto:

CENA DUŠANA JURKOVIČA 2016
Materská škola Guliver, Banská Štiavnica
Autor: Richard Murgaš
Ako sa okrem iného uvádza v zdôvodnení poroty, „nová škôlka na mieste staršej budovy reprezentuje nadštandardný architektonický výkon: od návrhu po realizáciu, od riešenia hmoty po zariadenie interiéru na pobyt detí. Architektúra vyžaruje pohodu, odráža výbornú spoluprácu investor – architekt. Budova má zaujímavo členenú hmotu, optimálny kontakt s členitým terénom. Osobitou témou je interiér škôlky, dobre zvolená farebnosť, jednoduchosť, čitateľnosť a pozoruhodný výsledok vychádzajúci z domácich zdrojov v regióne stredného Slovenska. Je dôležité zdôrazniť, že ide o využitie už existujúcej stavebnej substancie dvojpodlažnej vily, v ktorej architekt videl ďalšie možnosti rozvinutia štruktúry už na novú funkciu..“

Materská škola Guliver

Foto: Richard Murgaš

NOMINÁCIE BEZ URČENIA PORADIA
Dostavba areálu MZV, Bratislava
Autori: Ján Pavúk, Iľja Skoček, ml.

Dostavba areálu Ministerstva zahraničných vecí

Foto: Miro Pochyba

Kaplnka vzkriesenia, Poprad-Kvetnica
Autor: Samuel Netočný

Kaplnka vzkriesenia

Foto: Samuel Netočný

Centrála GUMEX Slovakia, Nitra
Autori: Branislav Hovorka, Martin Paulíny

Centrála spoločnosti GUMEX Slovakia

Foto: Braňo Hovorka

Panorama City, Bratislava
Autor: Juraj Hermann
Spolupráca: Patrik Pavlásek, Daniel Ružička, Jana Valachovičová, Beáta Hermannová, Daniel Mikunda, Viera Hajasová, Marek Vančo
Koncept trojuholníkových veží: ­Ricardo Bofill

Panorama City

Foto: Ľubo Stacho

CENA EMILA BELLUŠA
Prezídium Spolku architektov Slovenska udelilo v tomto roku Cenu Emila Belluša za celoživotné dielo kolektívu autorov
Ferdinand Konček
Iľja Skoček
Ľubomír Titl

CENA PROF. MARTINA KUSÉHO
Cenu udelil Spolok architektov Slovenska
Jane Pohaničovej
za významný prínos v oblasti dejín architektúry 19. storočia.
Porota: Dana Bořutová, Ján Bahna, Eva Čobejová, Peter Mikloš

INSPIRELI AWARDS SLOVAKIA 2016
V rámci udeľovania cien SAS bola po prvý raz udelená cena INSPIRELI AWARDS SLOVAKIA 2016. Inspireli Awards je celosvetová súťaž pre študentov architektúry, dizajnérov a architektov do 35 rokov.
Cenu získal: Michal Mihaľák

Výsledok súťaže (národného kola) oznámili v rámci slávnostného odovzdávania cien Spolku architektov Slovenska 16. novembra 2016, ktoré bolo v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave.

Text: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY
ZDROJ: SPOLOK ARCHITEKTOV SLOVENSKA

KategórieŠkoly