Dostavba kampusu Univerzity Karlovy

image 97090 25 v1

Projekt dvoch vedecko-výskumných budov na Albertove je víťazným návrhom medzinárodnej architektonickej súťaže, na ktorej sa zúčastnilo 33 tímov z piatich krajín Európskej únie.  

Jednoznačné rozhodnutie poroty, ktorej predsedal Josef Pleskot a jej členmi boli architekti Ladislav Lábus, Jan Sedlák, Dalibor Hlaváček, Pavel Hnilička či Michal Fišer, zakončilo prípravnú fázu spoločného zámeru troch veľkých fakúlt KU doplniť Albertov dvomi vedeckými pracoviskami.

Cieľom projektu je dobudovanie Kampusu v súlade s historickým zámerom ako chráneného, živého areálu vysokého školstva a vedy. Doplnenie veľmi kvalitného areálu analogicky koncipovanou architektúrou je nepochybne hodnotnejším riešením než akokoľvek zaujímavých solitérov.

Oba nové domy sú navrhnuté v kontexte s miestom ako variácia na princípy albertovskej architektúry.

  Oba nové domy sú navrhnuté v kontexte s miestom ako variácia na princípy albertovskej architektúry.

Vnímanie celku je pre kampus podstatné nielen z pohľadu harmónie prostredia, ale má aj dôležitú rovinu vzájomnosti univerzitného spoločenstva a jeho vzťah k tradíciám. Oba nové domy sú navrhnuté v kontexte s miestom ako variácia na princípy albertovskej architektúry.

Mesto a jeho morfológia

Súčasťou grafickej časti návrhu oboch budov je aj overenie začlenenia stavieb do morfológie mesta z pohľadovo exponovaných miest, a to pomocou zákresov do diaľkových pohľadov a rozvinutých rezopohľadov širším územím. Návrh potvrdzuje súlad s princípmi a parametrami územia kampusu, ktoré dodržiava a rozvíja. Dominanty v území (Karlov, kostoly sv. Kataríny, sv. Apolinára, Zvestovania Panny Márie či Vyšehrad) nie sú dostavbami dotknuté. Zástavba Albertova je doplnená ohľaduplne a šetrne.

Kampus Karlovej univerzity doplnený o dve nové vedecké pracoviská

 Kampus Karlovej univerzity doplnený o dve nové vedecké pracoviská

Miesta „rozostúpenia“ bloku budovy Globcentrum GCA sú logicky miestami stretávania (konferenčné, seminárne, denné miestnosti) a sú pri nich umiestnené všetky vertikálne cesty. Spolu s prechádzajúcou horizontálnou okružnou komunikáciou predstavujú tieto otvorené miesta „křižovatky“. Dom obklopujúci átrium sa dá potom vnímať ako štyri nárožné krídla tvaru písmena L, do ktorých sa z týchto miest vstupuje.

Átrium budovy Biocentra

 Átrium budovy Biocentra

Brána kampusu

Najcennejšia je južná fasáda budovy Biocentrum BCA, ktorá analogicky zrkadlí náprotivnú budovu Purkyňovho ústavu. Do križovatky Albertov-Votočkova je navrhnuté v parteru podlubie. Juhozápadné nárožie je ustúpené z uličnej čiary. Pred ním tak prirodzene vzniká rozšírený uličný priestor a „námestie“ naznačené dvomi vnútornými rohmi – dnes chýbajúci stred Kampusu. 

Valcová hmota nárožia tvorí spolu s náprotivným vzorovým valcom Purkyňovho ústavu symbolickú bránu kampusu.

  Valcová hmota nárožia tvorí spolu s náprotivným vzorovým valcom Purkyňovho ústavu symbolickú bránu kampusu. 

Umiestnenie vodného prvku ako odkaz studne pred Karolínom je duchovným zjednotením historickej a novodobej Karlovej univerzity. Valcová hmota nárožia tvorí spolu so vzorovým valcom Purkyňovho ústavu symbolickú bránu kampusu.

DOSTAVBA KAMPUSU KARLOVEJ UNIVERZITY

Miesto: Praha, Albertov
Architekt: Znamení čtyř – architekti, s. r. o.
Investor: Karlova univerzitav Prahe
Projekt: 2016 – 2017
Predpokladaná realizácia: 2021

Pôdorys 1. NP Biocentra BCAPôdorys 1. NP Globcentra GCA
  Pôdorys 1. NP Biocentra BCA  Pôdorys 1. NP Globcentra GCA

 

TEXT: TEREZA JANIŠOVÁ; VIZUALIZÁCIE, DOKUMENTÁCIA: ZNAMENÍ ČTYŘ

Článok bol uverejnený v časopise ASB 10/2017.