Bohoslužby v záhrade

bohosluzby v zahrade

Kaplnka St. Albert the Great je jednoduchá novostavba na námestí George square v Edinburghu. Dokončili ju v roku 2012 a v roku 2013 ako jedna z nominovaných škótskych stavieb získala ocenenie Stavba roka, ktoré udeľuje RIBA (Royal Institute of British Architects).

Kaplnku postavili v záhrade mestského domu pre rád dominikánov a univerzitné kaplánstvo. Tento nový sakrálny priestor slúži na bohoslužby a rozjímanie. Nahradil bývalú kaplnku, ktorá bola situovaná na poschodí jedného z priľahlých domov. Táto nová je väčšia a ľahšie prístupná. Okrem výrazného vizuál­neho účinku, dynamickej, a predsa subtílnej konštrukcie, skromného, relatívne malého priestoru so vznešeným stvárnením detailov je na tejto kaplnke zaujímavá aj dokonalá súhra a príjemná symbióza novej modernej architektúry s historickou obytnou zástavbou.

Cortenové stromy
Prírodné prostredie inšpirovalo autorov stavby, aby pomocou štyroch oceľových stĺpov s cortenovým povrchom, ktoré podopierajú stropnú dosku, vytvorili originálnu konštrukciu. Stĺpom dodali maximálne subtílny vzhľad vyformovaním do podoby stromov s rozkonárenými vetvami. Sklenená stena za oltárom na západnej strane vytvára len imaginárnu hranicu medzi vnútorným duchovným priestorom a záhradou s reálnymi vysokými stromami, ostatnou zeleňou a vzdialenými lúkami. Transparentný materiál umožňuje vonkajšiemu svetu vo všetkých ročných obdobiach a vo všetkých jeho podobách, aby bol súčasťou interiéru kaplnky aj samotných bohoslužieb. Tento osvedčený a v modernej sakrálnej architektúre často používaný motív prináša do vnútornej intímnej atmosféry kaplnky ďalší ťažšie uchopiteľný rozmer. Akoby architekti chceli len vziať kus záhrady a efektne ho obaliť.

Strecha s rozchodníkom
Okrem toho, že najviac svetla preniká do vnútra kaplnky práve sklenenou stenou spoza oltára, sa architekti pohrali aj s ostatnými plochami. Obal stavby tvorí z jednej strany mohutná murovaná stena z tehál s obkladom z pieskovcových kvádrov. Vymedzuje pôvodnú historickú hranicu medzi jednotlivými mestskými domami. Autori práve touto stenou vytvárajú symbol pevnosti, stability a večnosti. Z druhej strany sa napojili na existujúcu hraničnú stenu, ktorú v interiéri obložili dubovými lamelami. Okná so šikmým ostením púšťajú do vnútra ďalšie lúče svetla a práve toto zošikmené ostenie smeruje vonkajšie priehľady k oltáru. Ďalšie zaujímavé presvetlenie architekti vytvorili oknami bazilikálneho typu. Umiestnili ich ako spojnicu medzi masívnu murovanú stenu a impozantnú stropnú konštrukciu. Tieto okná majú zároveň aj vetraciu funkciu.

Pri ventilácii a filtrácii vzduchu pomáha aj lamelové obloženie z dubového dreva pozdĺž kaplnky. Najdynamickejším prvkom stavby je strecha s vysunutou markízou. Stropná konštrukcia je drevená, zospodu obalená dubovým obložením. Vrchnú vrstvu tvorí zelená strecha s porastom z rozchodníka, ktorý pri pohľade zhora kaplnku vizuálne minimalizuje a prirodzene ju začleňuje do prostredia záhrady.

kaplnka St. Albert the Great
Miesto: Edinburgh, Škótsko, UK
Architekti: Simpson & Brown Architects
Klient: The Dominican Council as Trustees of the English Province of the Order of Preachers
Ukončenie výstavby: 2012
Ceny a nominácie: RIBA National Award (2013), RIAS Award, Best Gathering Place (2013)
Scottish Design Award, Public Building (2013), Scottish Design Award, Leisure/Culture Building (2013)
EAA Building of the Year (2013), EAA Wood Award (2013)

TEXT: Mária Nováková
foto: Chris Humphreys
dokumentácia: simpson & brown architects

Článok bol uverejnený v časopise ASB.