Obchodné centrum Poprad: V objatí dynamickej krivky
Galéria(4)

Obchodné centrum Poprad: V objatí dynamickej krivky

V okolí známeho obchodného centra MAX v Poprade sa pripravuje ďalšia investícia. Moderné päťpodlažné administratívno-obchodné centrum zabezpečí nové kapacity obchodných a kancelárskych priestorov. Strategická poloha v rámci intravilánu, harmonický koncept architektúry a okolia predpovedá dielu aktívnu budúcnosť. Konštrukčné riešenie stavby umožňuje vysokú variabilitu riešenia plochy vnútorných priestorov. Objekt nadväzuje na rodiacu sa nákupno-administratívnu zónu vo väzbe na centrum mesta. Stavebný pozemok je situovaný v blízkosti hlavnej dopravnej tepny v smere Žilina – Prešov a výjazdu na Rožňavu. Pôdorys stavby efektívne využíva lichobežníkový tvar pozemku. Administratívno-obchodné centrum poskytne 2 070 m2 nových kancelárskych a 680 m2 obchodných priestorov.

„Ústredným motívom architektonického konceptu je umocnenie jedinečného vizuálneho kontaktu miesta s Vysokými Tatrami, z čoho pramení aj severojužná orientácia budovy,“ vysvetľuje ideové riešenie spoluautor projektu Radoslav Ivan z architektonického štúdia Archstudio. „Na prízemie lichobežníkového tvaru nasadajú poz­dĺžne dva samostatné trojpodlažné tubusy, ktoré zvierajú ostrý uhol. Usporiadanie architektonických hmôt v tvare „V“ umožnilo v centrálnom priestore stavby naplno rozvinúť koncept priestrannej galérie.

Komunikačné chodby sa v priestore galérie menia na pavlače s pôsobivým výhľadom na tatranské štíty. Jeden z tubusov sa výraznejšie lomí smerom na sever, čím vnáša do pôvodného lichobežníka väčšiu dynamiku. Vizuálny kontakt kancelárií so slovenskými veľhorami umocňujú presklené fasády, ktoré pokrývajú severnú stranu tubusov a časť južnej steny objektu. Východné a západné fasády dotvára nepravidelný rytmus okenných otvorov, koncipovaných do vertikálnych línií. Čistú líniovú štruktúru skla a neutrálne pôsobiacej titánzinkovej fasády na severozápadnej strane akcentujú vystupujúce telesá kvadratického tvaru – VIP boxy – s presklenou fasádou.

Tie pútajú pozornosť nielen svojím tvarom, ale aj hliníkovou povrchovou úpravou výraznej červenej farby.“ Časť obvodového plášťa pokrýva keramický obklad. Architektonický koncept nezabúda ani na uplatnenie zelene, ktorá je jeho priamou súčasťou. Výklenky v stavbe, vzniknuté dynamickým lomením tvarov objektu, umožňujú výsadbu nižšej aj vyššej zelene.

Posledné podlažie centra je mierne ustúpené a vytvára priestor na terasu. Do objektu vedú dva vstupy. Jeden sa nachádza v južnej časti budovy, druhý vo východnej, kde nadväzuje na vestibul. Na prízemí sú navrhnuté obchodné priestory a reštaurácia s vyhliadkovou terasou. Tú prekrýva natočená hmota tubusu ďalších troch podlaží. Vyššie podlažia sa využijú prevažne na administratívne účely. Každá kancelária disponuje samostatnou kuchynkou, sociálne zariadenia sú situované na chodbe. Komunikačne zabezpečujú objekt dva výťahy a schodisko. Jeden výťah sa nachádza vo vnútri stavby, druhý na jej okraji. Oba vertikálne prvky využívajú estetické a technické vlastnosti skla ako dominantného materiálu. Suterén poskytne kapacitu 80 až 90 parkovacích miest. Zhruba 50 parkovacích miest sa nachádza pred budovou.

Konštrukčný systém objektu tvorí oceľobetónový skelet so stopami a prievlakmi v kombinácii s nosnými oceľobetónovými monolitickými stenami. Horizontálne prvky sú z monolitickej oceľobetónovej dosky. Polohy nosných prvkov sa navrhli tak, aby minimalizovali obmedzenia vo variabilite využitia priestorov. Ide o pozdĺžny nosný systém, ktorý umožňuje jednoducho, použitím prestaviteľných deliacich priečok, ľubovoľne meniť priestory počas celej dĺžky života stavby. Budova by mala byť do určitej miery energeticky samostatná, pretože investor uvažuje využiť na vykurovanie tepelné čerpadlá.

Obchodné centrum, Poprad

Názov projektu: Administratívno-obchodné ­centrum
Charakteristika: Novostavba 
Miesto: Poprad
Developer: PP LAND, s. r. o.
Autori: Branislav Ivan, Radoslav Ivan, ­Róbert Burger
Celková výmera pozemku:  3 100 m2
Zastavaná plocha: 1 100 m2
Plocha kancelárii: 2 070 m2
Obchody a priestory na voľný čas a zábavu: 680 m2
Športové priestory: 210 m2
Plochy zelene: 300 m2
Parkovacie priestory: 1 310 m2
Projektová dokumentácia: Projekt pre stavebné povolenie

Text: Miriam Turancová
Vizualizácie: Archstudio