image 80295 25 v1
Galéria(12)

Nákupné centrum Forum Poprad

Z mapy Slovenska zmizol ďalší Prior. Obchodný dom pripomínajúci dávne časy skončil aj v Poprade a vystriedalo ho moderné nákupné centrum Forum Poprad. Jeho ambície sú v regióne pod Tatrami vysoké.

01 Hlavny
IMG 0072
IMG 0286
IMG 5379A
IMG 5394A
IMG 5398A
IMG 5404A
Pohlady

“Forum Poprad chce vrátiť tomuto miestu v centre mesta obchodného ducha a život,” konkretizuje investičný zámer Ing. Ľuboš Kočí, riaditeľ developerskej skupiny Multi pre Českú a Slovenskú republiku, ktorá centrum vlastní a aj v budúcnosti bude zodpovedať za jeho prevádzku. Skupina uskutočnila akvizíciu starého OD Prior už pred desiatimi rokmi, ale z dôvodu finančnej a realitnej krízy bol projekt na päť rokov prerušený. “Nie je tajomstvom, že so zahájením výstavby sa čakalo pre zaistenie vysokého percenta prenajatia vrátane dohôd s významnými medzinárodnými značkami,” dodáva Ľuboš Kočí. A tak sa obyvatelia i návštevníci Popradu smutno pozerali na chátrajúci Prior až do konca roka 2013, keď sa začalo s jeho demoláciou. Následne sa začala výstavba nového nákupného centra Forum Poprad, ktorý otvoril svoje brány koncom októbra minulého roku.

Aj keď je objem Forumu pomerne veľký, ani z jednej strany arogantne nevyčnieva, ale sleduje charakter okolitej zástavby.

Aj keď je objem Forumu pomerne veľký, ani z jednej strany arogantne nevyčnieva, ale sleduje charakter okolitej zástavby.

V úvodnej nábehovej krivke prvých troch mesiacov dosiahol Forum veľmi dobré čísla v návštevnosti i v obrate, čo v súvislosti s vysokou mierou prenajatosti (98 %) vyvoláva spokojnosť u investora. “Development nie je v súčasnom ekonomickom prostredí jednoduchou záležitosťou,” hovorí Luboš Kočí. “Sme presvedčení, že Forum Poprad má potrebné vlastnosti na to, aby sa stal solídnym projektom a zároveň i kvalitnou súčasťou mestského centra. Okrem toho sme cítili veľmi silný záväzok k mestu a jeho obyvateľom, ktorí nám v uplynulých rokoch preukázali veľkú dávku tolerancie.”

Pohľad do rozsiahleho foodcourtu

Pohľad do rozsiahleho foodcourtu

S vylúčením arogancie

Objekt stojí na mieste bývalého obchodného domu Prior, čiže je medzi Námestím sv. Egídia zo severu a Francisciho ulicou z juhu. Pôvodný tvar obdĺžnika sa však rozšíril na tvar písmena L, a to pridaním krídla pozdĺž Francisciho ulice. Kratšia časť písmena L je na pôvodnom mieste bývalého Prioru. Forum Poprad je vnútromestským nákupným centrom a na ploche vyše 22 000 m2 sa nachádza viac ako 100 obchodov. Má tri poschodia využívajúce sklon terénu k prirodzenému napojeniu každého poschodia na okolitý terén. Aj keď je objem Forumu pomerne veľký, dojem z objektu je až prekvapujúco skromný a ani z jednej strany arogantne nevyčnieva, ale sleduje charakter okolitej zástavby.

Parkové dotvorenie okolia nákupného centra Forum

Parkové dotvorenie okolia nákupného centra Forum

“Na úrovni konceptu bola pre nás dôležitá otázka, ako postaviť väčší objekt a zároveň nepostaviť bariéru pre chodcov,” hovorí Ing. arch. Oskar Mészár z projekčnej kancelárie Atrios architects, ktorá na projekte spolupracovala s kanceláriou Arch.Design. “Pritom sme sa museli vysporiadať aj s veľkým prevýšením pozemku v smere sever – juh, ako aj správne určiť mierku a materiálový koncept fasád vzhľadom na blízkosť historického centra. Popri jasných predstavách investora o funk­čnosti a kapacite objektu sa strmý pozemok, vzácna lokalita v historickom centre na Námestí sv. Egídia a prirodzené pešie ťahy stali rozhodujúcimi prvkami nášho návrhu.”

Foodcourt pokračuje v exteriéri veľkou terasou, odkiaľ je výhľad na Vysoké Tatry.

Foodcourt pokračuje v exteriéri veľkou terasou, odkiaľ je výhľad na Vysoké Tatry.

Nákupná ulica v interiéri

Logickým vyústením týchto podmienok sa stala koncepcia trojpodlažného objektu s tromi vstupmi, pričom na každom podlaží je jeden. Hlavný vstup (do 1. NP) je prirodzene umiestnený na severnej strane, kde vyúsťuje nielen Námestie sv. Egídia, ale aj dôležitá komunikačná os – pešia zóna vedúca k železničnej stanici. Dôležitý je aj vstup z južnej Francisciho ulice, kde je v blízkosti vstupu umiestnená zastávka MHD.

V interiéri architekti pokračujú v tvarosloví nákupnej ulice.

V interiéri architekti pokračujú v tvarosloví nákupnej ulice.

Tento tvar zároveň umožnil vytvoriť pekné parkové priestranstvo vo vnútornej časti spomenutého L-ka, kde vzniklo veľmi príjemné posedenie so zeleňou a ktoré tak vytvára prirodzenú komunikáciu medzi okolím a vlastným centrom. Podľa architekta Mészára bolo samostatnou kapitolou v návrhu objektu vyriešenie parkovania. Po prekonaní niekoľkých vývojových štádií sa architekti nakoniec rozhodli pre redukciu parkovania priamo v objekte a presunutie väčšej kapacity na strechu objektu. Vo vnútornom členení objektu ide o klasický funkčný trojtrakt, ktorého stredom je nákupná pasáž. V interiéri sa architekti rozhodli pokračovať v tvarosloví nákupnej ulice s rytmom šambrán, orámovaní jednotlivých obchodných výkladov. Túto ideu podporujú vnútorné bosáže a kamenný sokel, ktorý prechádza z vonkajšieho obkladu stien.

V strede klasického trojtraktu je nákupná pasáž.

V strede klasického trojtraktu je nákupná pasáž.

 “Množstvo času sme venovali diskusiám o materiálovom koncepte fasád,” hovorí Oskar Mészár. “Vzhľadom na dotyk s historickým centrom nám bolo od začiatku jasné, že tu nemôžeme postaviť hypermoderný sklenený objekt a zároveň nestaviame na zelenej lúke. Chceli sme vytvoriť klasický vzhľad s rešpektovaním lokálnych materiálov, a preto sme využili drevo, kameň a omietky. Drevený a kamenný obklad použitý v okolí vstupov ich prirodzene akcentujú. Najväčší estetický dôraz bol kladený na severnú fasádu, ktorá tvorí prirodzený vstup vo vzťahu k hlavným peším ťahom a zvnútra poskytuje pôsobivý výhľad na Vysoké Tatry. Preto je táto fasáda logicky najviac zasklená a esteticky dotvorená kamenným a dreveným obkladom. Tu sa nachádza aj rozsiahly foodcourt s veľkorysou terasou orientovanou na prírodnú dominantu Slovenska.

Ako sme už spomenuli, investor chcel projektom Forum Poprad navrátiť pulzujúci život a emócie do centra mesta. Po troch mesiacoch prevádzky sa už dá konštatovať minimálne fakt, že Forum bolo prirodzene prijaté obyvateľmi, o čom svedčí vysoká priemerná návštevnosť, plné kaviarničky a zatiaľ prevažne spokojní obchodníci. Či sa naplnia jeho ambície, ukáže čas, ale nákupné centrum rozhodne prispieva k revitalizácii centra Popradu a zároveň môže synergicky pôsobiť s ostatnými zaujímavými miestami mesta.

Pôdorys 2. nadzemného podlažia

Pôdorys 2. nadzemného podlažia

Pôdorys 3. nadzemného podlažia

Pôdorys 3. nadzemného podlažia

Forum Poprad

Miesto: Námestie sv. Egídia, Francisciho ulica, Poprad
Investor: Multi Veste Slovakia 2, s. r. o.
Developer: Multi Czech Republic a. s. / Multi Development ČR
Architekt: Atrios architects, Arch.Design, ČR
Začiatok výstavby: máj 2014
Ukončenie výstavby: október  2015
Počet obchodných jednotiek: 110
Úžitková plocha: 45 500 m2
Prenajímateľná plocha: 22 200 m2
Celkové investície: 48 mil. eur
Generálny dodávateľ: GEMO Slovensko
Prenájom retailových priestorov: Cushman & Wakefield

TEXT: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY
FOTO: MIXMAN STUDIO
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA: ARCH. DESIGN

Článok bol uverejnený v časopise ASB.