Partneri sekcie:

Prvý ekologický hotel na Slovensku

Prvý ekologický hotel na Slovensku

Budova, ktorá bola pôvodne pôrodnicou, sa pred štyrmi rokmi premenila na apartmánový dom so šetrným prístupom k životnému prostrediu. MaMaison Rezidence Sulekova je oficiálne vôbec prvým ekologickým hotelom na Slovensku, za ktorým sa skrýva rok práce na zosúladení jeho prevádzky s environmentálnymi kritériami Európskej únie.


Rezidencia

Správou a riadením rezidencie spoločnosť MaMaison Hotels & Apartments poverila manželov Michaelu a Tibora Bielikovcov, ktorí do objektu vniesli rodinnú atmosféru. Navonok sa síce nič nevymyká predstave o klasickom hoteli, rozdiel je však v tom, že ide o apartmánový dom určený predovšetkým na dlhodobé pobyty klientov. Podstata správy rezidencie pritom zodpovedá princípom trvalo udržateľného rozvoja. Návštevníkom to pripomínajú aj oficiálne ocenenia a označenia.

Personál, ale aj vedenie hotela svojich hostí neustále upozorňuje na environmentálne princípy, na ktorých je hotel založený. Objasnenie toho, čo životný štýl šetrný voči životnému prostrediu znamená, je aj súčasťou check-in služby. Návštevník teda dostáva informácie hneď po príchode do hotela.

Rezidencia poskytuje ubytovacie služby, nemá vlastnú reštauráciu ani bar, hosťom však ponúka raňajky. V cene izby je internet, fitnes centrum, fínska sauna, využívanie hotelového počítača, poskytnutie občerstvenia zdarma, napríklad šálky kávy alebo čaju. Stravovanie v priebehu dňa rieši donášková služba spolupracujúcej reštaurácie. Hostia majú na apartmánoch menu, z ktorého si do 22:00 h môžu vybrať ktorékoľvek jedlo. Priemerná dĺžka pobytu hostí je dva až tri týždne, pričom klientelu tvoria najmä obchodní cestujúci, veľvyslanci, diplomati či zahraniční Slováci.

Vízia a ocenenie
Podľa hĺbkovej štúdie na trhu hotelových a ubytovacích zariadení na prelome rokov 2003 a 2004 sa zistilo, že Slovensku chýbajú tzv. apartmánové domy. Zahraničná spoločnosť MaMaison Hotels & Apartments objavila na Šulekovej schátranú budovu bývalej pôrodnice a keďže objekt mal napriek svojmu stavu niekoľko nesporných výhod, rozhodla sa vypracovať projekt na jeho obnovu a postupnú premenu na ďalší hotel v rámci medzinárodnej siete. V roku 2004 oslovila Bielikovcov, ktorí zdieľali rovnaké hodnoty ako sieť MaMaison, aj jej materská spoločnosť Orco, projektom zriadenia ubytovacieho zariadenia šetrného k životnému prostrediu. Tejto myšlienke sa podriaďovalo všetko v rámci plánovania vybavenia aj prevádzky budúceho hotela.

„Hľadeli sme na šetrnosť k životnému prostrediu už vtedy, keď sa zariaďovali apartmány, kúpeľne, kuchyňa, kotolňa, sociálne zariadenia či fitnes centrum. Po otvorení rezidencie 1. decembra 2004 bolo iba otázkou času, kedy aj na Slovensku bude možnosť získať ekologickú značku. Keď sme sa dozvedeli, že prostredníctvom ministerstva životného prostredia sa už aj v našej krajine možno zapojiiť do tohto programu, neváhali sme ani chvíľu,“ opisuje okolnosti Michaela Bieliková.

Slávnostné udeľovanie certifikátov prebehlo v máji tohto roku v Banskej Bystrici. Generálni manažéri hotela prevzali ocenenie z rúk vtedjšieho slovenského ministra životného prostredia Jaroslava Izáka a predstaviteľov Slovenskej agentúry životného prostredia. Rezidencia Šulekova získala vďaka certifikátom oprávnenie používať v oblasti ubytovacích služieb národnú značku Environmentálne vhodný produkt a symbol Európsky kvet, ktorý je ekologickou značkou Európskej komisie.

Certifikát sa udeľuje na obdobie jedného roka, pričom dodržiavanie podmienok, ktoré sa v ňom ustanovujú, overuje agentúra formou neočakávaných návštev a prehliadok. Doteraz mala rezidencia tri oficiálne kontroly. „Nie je vylúčené, že sme tu mali ubytovaných aj ľudí, ktorí vystupovali ako bežní návštevníci, ale v skutočnosti ich úlohou bolo preveriť fungovanie rezidencie. Ale nezaoberáme sa tým, pretože je logické, že hotel bude pracovať podľa ekologických princípov, ak sa rozhodol ísť touto cestou,“ podotýka Michaela Bieliková.

Realizácia ekologických princípov
Získaniu certifikátov predchádzalo hodnotenie rezidencie na základe mnohých ekologických kritérií, napr. podľa úspory vody, ekologického prístupu k upratovacím a pracím službám, spotreby energií, systému triedenia odpadu či používania elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Na udelenie značky má Európska komisia spolu 84 kritérií, pričom splnenie 37 z nich je pre uchádzača povinné.

Nevyhnutné požiadavky sa týkali napríklad obmedzenia spotreby energie a vody, eliminácie škodlivých látok, ale aj podporovania environmentálneho vzdelávania a komunikácie. Rezidenciu niekoľkokrát prehodnocovali na základe priebežných kontrol a podľa výsledkov museli manažéri urobiť ďalšie opatrenia alebo drobné úpravy. Tento proces prechodu na ekologický životný štýl podľa európskych noriem trval celý rok.

„Komisia vyžaduje, aby objekt v maximálnej možnej miere odoberal zelenú energiu alebo prispieval na podporu jej výroby. Istý český hotel v rámci našej siete prispieva desiatimi haliermi z každej kWh, ktorú zaplatí na faktúre, k ekologickej výrobe elektrickej energie. Celkový podiel by mal tvoriť 22 %, my sme zatiaľ dosiahli 14 %. V tomto bode sme síce urobili všetko v rámci našich možností, ak však na Slovensku vznikne podobný program na výrobu zelenej energie, určite sa doň zapojíme. Zaviazali sme sa tým, nakoniec, aj pri preberaní certifikátu,“ rozpráva Michaela Bieliková.

Čo všetko je eko
Významným faktorom bolo obmedzenie spotreby vody. Vo verejných aj apartmánových priestoroch sa namontovali batérie so šetrným režimom, ktoré regulujú prietok vody. Splachovacie zariadenia na toaletách fungujú na podobnom princípe. Šetrenie elektrickej energie je možné vďaka úsporným žiarovkám aj sklokeramickým platniam v kuchynkách apartmánov. K úspore plynu prispievajú regulovateľné radiátory, vďaka ktorým si hosť môže sám nastaviť požadovanú teplotu.

Ak v izbe nie je nikto ubytovaný alebo sa v miestnosti upratuje, ohrievacie zariadenia sa podľa ročného obdobia spúšťajú na šetrný výkon alebo zatvárajú. Vďaka tomu hotel efektívne hospodári aj s teplom a využíva ho naozaj len vtedy, keď je potrebné ho nakumulovať. Opačná situácia nastáva v lete, keď sa vo väčšej miere uplatňujú klimatizačné zariadenia. Vypínajú ich zakaždým, keď sa v priestoroch prirodzene vetrá. Klimatizácia v rezidencii je samoregulovateľná, a to aj v prípade spoločných verejných priestorov, ktoré sa v bežných hoteloch ochladzujú alebo ventilujú centrálne.

Dôležitú úlohu zohráva tiež odpadové hospodárstvo. Separovaný zber je možný v spoločných aj apartmánových priestoroch. Rezidencia triedi niekoľko druhov odpadu vrátane nebezpečného. Ak sa niekomu vybijú batérie, napríklad v diaľkovom ovládači, na recepcii ich odovzdá a dostane nové. S reguláciou tvorby odpadu úzko súvisia aj ďalšie kritériá, kvôli ktorým urobila rezidencia ústupky v používaní kozmetických a hotelových čistiacich prípravkov. „Vzdali sme sa klasickej hotelovej kozmetiky v podobe malých jednorazových balení a nahradili sme ich dávkovačmi. Ak si hostia so sebou nedoniesli potrebnú kozmetiku, môžu si ju na recepcii jednoducho vyžiadať grátis.

Hotelové čistiace prostriedky zároveň nesmú byť agresívne voči životnému prostrediu. Museli teda v prvom rade nájsť vhodného dodávateľa, ktorý bol schopný preukázať, že všetky výrobky, ktoré ponúka, sú ekologicky šetrné. Naša upratovacia služba používa koncentráty, ktoré riedi s vodou do toho istého obalu, takže tu znova eliminujeme množstvo odpadu,“ vysvetľuje Michaela Bieliková.

Bio
Hľadať dodávateľov nebolo vždy jednoduché, najmä pri zabezpečovaní biopotravín. Hotel uprednostňuje odpredaj produktov od drobných podnikateľov, a tak nie je odkázaný na špecializované obchody, ktoré ponúkajú biotické výrobky. Súvisí to najmä s tým, že v čase zakladania hotela bolo špecializovaných obchodov s biopotravinami málo.

Zásadne nenakupujú v hypermarketoch s výnimkou produktov s označením „bio“, ktoré sú však drahšie než klasické. Aj preto má rezidencia vyššie náklady za nákup ekologicky vhodných produktov, zatiaľ čo samotný projekt nebol taký nákladný. Architekti zachovali pôvodný vzhľad, menilo a prispôsobovalo sa len interné zariadenie. Z nemocničných izieb vzniklo 32 apartmánov.

Služby
Správu, teda riadenie a manažovanie hotela zabezpečujú manželia Bielkovci sami, interný personál poskytuje recepčný a informačný servis. Rezidencia na druhej strane outsourcuje technické a upratovacie služby. Ponuka služieb je široká, pretože každý hosť je špecifický. Rezidencia bežne poskytuje jednému návštevníkovi na určitý čas menší, neskôr väčší apartmán, napríklad v prípade obchodného cestujúceho, ktorý na dva týždne pricestuje sám a neskôr príde aj jeho manželka s deťmi.

Personál pomôže zabezpečiť prostredníctvom vybraných firiem kaderníka, taxi službu, prenájom vozidla či zaobstaranie letenky. Podľa slov Michaely Bielikovej bolo najväčším problémom naučiť upratovaciu službu prijať iné pravidlá, než na aké bola navyknutá v iných hoteloch. „Informujeme našich hostí o tom, že majú nechať osušky a uteráky na zemi, ak si želajú vymeniť ich. Keďže mnohé naše chyžné boli navyknuté na to, že uteráky sa menia každý deň, zo začiatku nevedeli pochopiť, prečo to u nás neplatí. Aj týmto spôsobom sa však snažíme šetriť energiu a spotrebovanú vodu – tým, že neperieme bielizeň a uteráky vtedy, keď to nie je potrebné.

Veľmi sa tešíme, že doteraz sme nemali žiadne negatívne ohlasy na margo spôsobu života, ktorý v našej rezidencii vládne. Práve naopak, hostia sa zvyčajne veľmi radi zapoja. Keďže množstvo našich zákazníkov u nás býva viac ako týždeň alebo dlhšie, postupne si zvyknú a časom dokonca sami začnú konať v súlade so životným prostredím, napríklad vypínajú na izbe klimatizáciu, keď si chcú vyvetrať,“ uzatvára Michaela Bieliková.

Anna Salvová
Foto: MaMaison Residence Sulekova

Článok bol uverejnený v magazíne Správa budov 3/2008.