Pohľadový betón v interiéri

pohladovy beton v interieri

V rámci dlhodobého výskumu pohľadových architektonických betónov, ktorý sa realizoval na VUT FAST ÚTHD v Brne sa vyrobili skúšobné vzorky betónových dosiek stolov z ľahkého kameniva a betónové šperkovnice.

Betónová doska stola s rozmermi 1 300 × 700 × 30 mm


Betónová doska stola

Receptúra betónu na zhotovenie dosky stola vychádza z návrhu ľahkého samozhutniteľného betónu. Na zvýšenie estetického vzhľadu sa ako prísada použil biely anorganický pigment Pretiox PK 60. Pigmenty v samozhutniteľnom betóne zvyšujú nevyhnutný podiel jemných častíc a duplicitne tokové vlastnosti čerstvého betónu. Navrhnutá receptúra betónu s maximálnym zrnom kameniva 8 mm rešpektuje požiadavky na konštrukčný betón v pevnostnej triede LC 25/28, jednoduché hutnenie, objemovú stálosť zatvrdnutého betónu a vhodnú hmotnosť. Ako spojivo sa použil portlandský cement CEM I 42,5 R, ľahké kamenivo Liapor l-4/500 a Liapor 4-8/350 a ťažené kamenivo frakcie 0-4 Náklo. Ako prímes sa okrem pigmentu Pretiox PK 60 sa použila aj jemne mletá vysokopecná troska.

Trieda konzistencie čerstvého betónu bola SF2 a objemová hmotnosť čerstvého betónu 1 100 kg/m3. Na dosiahnutie požadovanej spracovateľnosti sa použil superplastifikátor na báze akrylátových polymérov. Vytvorené debnenie sa natrelo separačným prípravkom na báze rastlinného oleja tak, aby sa zaručilo bezproblémové odformovanie. Na finálny povrch stolovej sa nenaniesol ochranný lak z dôvodu pridania fotokatalického pigmentu, pričom sa bude sledovať použiteľnosť a vhodnosť takto navrhnutej zmesi počas bežného používania. Výsledná hmotnosť betónovej dosky bola 38 kg.Detail dosky, výsledná hmotnosť bola 38 kg

Betónové šperkovnice

V prípade betónových šperkovníc išlo o betónové dielce s rozličným tvarom a veľkosťou, pričom navrhnutá betónová zmes nemusela splniť žiadne špeciálne požiadavky na fyzikálne a mechanické vlastnosti. Išlo skôr o experiment, pri ktorom bolo podstatné vizuálne zhodnotenie a snaha o rozšírenie možností používania surového betónu v architektúre. Ako spojivo sa použil portlandský cement CEM I 42,5 R. Do betónu sa pridala prímes jemne mletého vápenca a plastifikačná prísada na báze polymérov.

Z dôvodu vnesenia kontrastu do pohľadovej plochy sa použilo kamenivo rozličných frakcií a farieb a tmavé pigmenty anorganickej černi. Povrch sa dodatočne upravoval brúsením a zároveň sa na zvýšenie estetického vzhľadu vrchnej vrstvy betónu naniesli špeciálne vosky. Materiálovo studené vyhotovenie betónu sa eliminovala vrchnákom, ktorí sa zhotovil z opracovaného a náterom ošetreného dreva.

Tvarové vyhotovenie samotného výrobku sa môže realizovať ľubovoľne s ohľadom na možnosti a variabilitu debnenia. Na obrázkoch vidieť šperkovnice v tvare kvádrov s rozmermi základne v rozpätí od 200 – 150 mm × 100 – 150 mm a s výškou 80 – 200 mm.

Betónová šperkovnica vyhotovená z pohľadového betónu. Z dôvodu vnesenia kontrastu do pohľadovej plochy sa použilo kamenivo rozličných frakcií a farieb a tmavé pigmenty anorganickej černi.

Materiálovo studené vyhotovenie betónu sa eliminovala vrchnákom, ktorý sa zhotovil z opracovaného a náterom ošetreného dreva.

Betónová šperkovnica s rozmermi 250 × 100 × 80 mm

Betónová šperkovnica s rozmermi 200 × 150 × 200 mm s vrchnákom s modrou patinou

prof. Ing. Rudolf Hela, CSc., Ing. Petr Novosad
Foto: Ondřej Vrána, www.graphicconcrete.fi/references/