image 95467 25 v1
Galéria(11)

Interiér ako hravé miesto na prácu

Partneri sekcie:

A už je to aj na Slovensku! Administratíva súčasnosti už viac nie je kancelárskou nudou, ale stáva sa zážitkovým priestorom, v ktorom nájdete všetko, čo by ste tam asi nehľadali: hudobné pódium, herňu, mítingy pod stromami či indiánske típí. Zdá sa, že pre slovenskú firmu Sygic, ktorá sa celosvetovo presadila v oblasti navigácií, je práca naozaj veľkým hobby.

celkovy podorys
siuaciat
03
04
05
07 1
NOVA SCHOPPA
NOVY NA 3 STRANU DOLE

Interiér Sygic patrí na Slovensku k prvým kancelárskym priestorom, ktoré veľmi výrazne artikulujú zmenu v ponímaní pracoviska. A to nielen v náznakoch či citáciách, ale veľmi sústredene a koncepčne. Už pri otvorení dverí na recepciu viete, že to s prácou v kanceláriách myslia inak: mierne povedané – veľmi neformálne. Prvý pocit je, že prichádzate do herne, ale onedlho prichádza zistenie, že všetko tu má svoj poriadok pomáhajúci výkonnosti zamestnancov.

Apropo, zamestnanci. Tu o nich takto nehovoria – ale ako o kolegoch-priateľoch, kde vládne otvorená kultúra. „Sygic stále sleduje firemnú kultúru start-upu a nechceme sa preklopiť do korporátnej firmy,“ hovorí PR manažérka Anna Beňová. „Navzájom sa všetci dobre poznáme, nesedíme v jednej kancelárii, ale medzi ľuďmi. Sygic rastie pomerne rýchlo, dnes zamestnáva približne 160 ľudí, ktorí boli rozmiestnení na dvoch podlažiach. Tak sa stávalo, že sa ľudia navzájom nepoznali. Michal Štencl, CEO Sygicu, chcel práve toto zmeniť, preto sú ľudia v nových priestoroch spoločne na jednom poschodí, vďaka čomu sa budú častejšie stretávať. Nastalo totiž prekleňovacie obdobie medzi tým, keď sa už stávate korporáciou, a tým, keď sa aj začnete správať ako korporácia. „A tomuto správaniu sme chceli predísť, preto sme sa presťahovali do týchto priestorov. Filozofia sa pretavila aj do interiéru, ktorý odráža našu firemnú kultúru.“

Recepcia so sedením pre hostí

  Recepcia so sedením pre hostí

Rozhranie mesta a prírody

Koncept vychádzal z túžby klienta po neštandardnom a kreatívnom pracovnom prostredí. Keďže ide o lídra v navigáciách, architekti poňali priestor ako rozhranie mesta a prírody. Stvárnili ho v abstraktnej forme prostredníctvom „kulís mesta“, ktoré sú prepojené s prírodnou scenériou so štylizovanými stromami. „Cieľom bolo ponúknuť samotným zamestnancom pridanú hodnotu vo forme nekonvenčných pracovných, ako aj oddychových zón,“ približuje architektka Ivana Kvietková z A. M. Architects. „Zamestnanci si tu nájdu típí; zasadaciu miestnosť Schoppu, ktorá pripomína starú kolibu, miestnosť Sy-gym – telocvičňu, kde sú súčasťou zariadenia fitlopty a rebriny, herňu s maxi šachom, hojdaciu loď, terasu s grilom či kuchyňu s kuchárom. Vytvorili sme priestor, kde sa môže stretávať celá firma podľa vzoru talianskych námestí – Piazza.“

Piazza s akustickými stromami, dreveným obkladom a neformálnym sedením

 Piazza s akustickými stromami, dreveným obkladom a neformálnym sedením

Architekti sa v realizácii vyhli kazetovým podhľadom a nechali vyniknúť betónové stropy a chladiace trámy, ktoré sú na Slovensku novinkou. Zvukový komfort vylepšujú podvesené akustické panely pod stropom. Tie slúžia aj ako odrazová plocha pre vyfukovaný vzduch z chladiacich trámov a zároveň usmerňujú rozptýlené svetlo smerom na pracovný stôl. Netradičná je aj liata epoxidová podlaha s organickými tvarmi. Jej farba je zelená a žltá, ktorá prevláda v celom priestore. Sú to farby prírody odmietajúce monotónnosť, doplnené inými kontrastnými farbami. Samozrejme, aj tie majú evokovať kreatívnosť firmy.

Mítingová miestnosť „Schoppa“ pripomínajúca starú kolibu

 Mítingová miestnosť „Schoppa“ pripomínajúca starú kolibu

Práca na námestí alebo pod stromami

Miesto výkonu práce sa masovým rozšírením laptopov a smartfónov značne zmenilo. Zamestnanec neprichádza k pracovnému stolu, pri ktorom presedí 8 hodín. Ľudia pracujú v MHD, v kaviarňach či na lavičkách v parkoch. Na tento trend zareagovali architekti navrhnutím rôznych pracovných zón. „Zamestnanec SYGIC-u má po príchode do práce možnosť rozhodnúť sa, či bude pracovať v jednej z kreatívnych miestností, alebo na námestí – piazza –, čo je vlastne zóna s rôznymi formami sedenia a polootvorenými kolaboratívnymi zónami, či sa zloží pod stromami v abstraktnom parku, alebo dokonca na terase,“ hovorí Richard Baláži. „Môže sa rozhodnúť, či bude pracovať v ľahu, sede alebo v stoji.“

Neformálne sedenie

  Neformálne sedenie

Pri pohľade z okien firmy nachádzajúcej sa na najvyššom poschodí budovy si uvedomíte, že vonku pod vami je mapa mesta a pohyb po nej sa symbolicky riadi práve z miesta, kde sa nachádzate. Invenčné je aj grafické stvárnenie firemnej kultúry a hlavného predmetu činnosti na zasklenených plochách a stenách kancelárií, kde sa výtvarná stránka prepája s korporátnou stratégiou. „Všetky kancelárske priestory sa snažíme ,personalizovať‘ tak, aby bolo aj nezainteresovaným hneď jasné, do akej firmy prišli,“ dodáva architekt Boris Schultz. „Výtvarné kresby s tematikou dopravy a navigácie sú zároveň vhodným spestrením. Každá z grafík pomenúva jednotlivé zasadačky alebo zóny.“ Inými slovami, každý detail sa snaží odrážať podstatu SYGICU-u – hravosť, kreatívnosť, inšpiratívnosť. Prvé mesiace prevádzky hovoria o spokojnosti zamestnancov – určite aj preto, že priestor si dotvárali aj podľa vlastných predstáv.

Administratívne priestory Sygic a. s.

Miesto: Twin City, Mlynské nivy, Bratislava
Investor: Sygic a. s.
Termín realizácie: 6/2016 – 1/2017
Architekti: A. M. architects, Ivana Kvietková, Richard Baláži, Boris Schultz, Martina Boháčová, Štefan Vrabec
Podlahová plocha: 2 455,2 m2 (+ 234 m2 terasa)

Pôdorys

  Pôdorys

 

TEXT: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY; DOKUMENTÁCIA: A. M. ARCHITECTS; FOTO: MARTIN ŽILKA

Článok bol uverejnený v časopise ASB 8-9/2017.