Informačný systém, s ktorým máte priestor pod kontrolou

Informačný systém, s ktorým máte priestor pod kontrolou

Ak spravujete akékoľvek priestory, určite je vašou snahou maximálna spokojnosť vašich klientov. Bez kvalitných, presných, včasných informácií a transparentných výstupov pre klientov by bolo ťažké tento cieľ dosiahnuť. Informačný systém Qi vo svojom špecializovanom odborovom module Správa priestorov Qi ponúka efektívne riešenie všetkých týchto požiadaviek. Riešenie je do detailov upravené tak, aby obsiahlo všetky špecifické činnosti a komplexne naplnilo prevádzkové potreby charakteristické pre danú oblasť. Pritom využíva všetky unikátne vlastnosti informačného systému Qi – prvého elastického informačného systému.

Šitý na mieru
Riešenie Správa priestorov Qi vyvinuli špecialisti s dlhodobými skúsenosťami v oblasti správy priestorov. V súčasnosti tento modul úspešne využíva v praxi niekoľko organizácií. Je šitý na mieru správcovským spoločnostiam a developerom, bytovým družstvám či bytovým podnikom – najmä tým, ktoré spravujú väčší počet priestorov a ich nároky na informačný systém, ako na dôležitý nástroj správy nehnuteľností, sú vysoké.

Ak patríte medzi takéto spoločnosti, plne oceníte funkcionalitu systému Qi, jeho schopnosť prispôsobiť sa zmenám okolia a individuálnym potrebám zákazníka. K štandardnej funkcionalite určenej na správu priestorov s jednoduchým spracovaním ročného zúčtovania a ďalších agend patria: súhrnné mesačné správy o hospodárení, prehľadná evidencia porád a stretnutí s klientmi a z toho vyplývajúce projekty, manažérske prehľady či zasielanie reportov v rôznych jazykoch. Využívaním modulu Správa priestorov Qi sa eliminujú problémy spojené s duplicitným zadávaním údajov, neskorými či čiastkovými prehľadmi, ako aj s používaním viacerých nespolupracujúcich systémov. Užívateľsky príťažlivé prehľady spracovávaných položiek a vzájomné previazanie údajov umožňujú získať požadované výstupy rýchlo a efektívne.

Všetko pod jednou strechou

Riešenie Správa priestorov Qi zastrešuje všetky činnosti spojené so správou priestorov. Rýchlo, jednoducho a prehľadne poskytuje správcom bytových aj iných nehnuteľností kvalitné a včasné informácie podľa ich želania, a to aj v grafickom zobrazení. Využitím vzdialeného prístupu sa správca k potrebným údajom dostane prostredníctvom internetu odkiaľkoľvek, rovnako ako klienti, ktorí po pridelení prístupu nájdu všetky relevantné údaje na jednom mieste. Obe strany tak ušetria čas. O komplexnosť informačného systému Qi sa neustále starajú špecializovaní IT profesionáli. Sledujú požiadavky zákazníkov, aktuálne trendy týkajúce sa správy priestorov a, samozrejme, aj legislatívne zmeny, ktoré majú na túto oblasť vplyv.

Čo ešte oceníte
Rozširujete svoje aktivity? Informačný systém Qi dokáže rásť s vami, takže ho pri výraznom zvýšení počtu spravovaných priestorov netreba meniť; potrebu zmeny informačného systému nebudete pociťovať ani v opačnom prípade. Navyše, budete platiť len za tie moduly, ktoré skutočne využívate. Prenos skúseností z iných odborov a využitie poznatkov celej partnerskej siete robí zo systému Qi dynamický nástroj, ideálny na zefektívnenie činností v oblasti správy priestorov. Stačí jedno riešenie pre celú spoločnosť.

Zaujalo vás odborové riešenie Správa priestorov Qi? Vaše otázky zasielajte na obchod@dcit.sk, radi vám odpovieme.

Viac informácií o informačnom systéme Qi nájdete aj na www.qi.sk.
DCIT, s. r. o., Štúrova 8, 977 01 Brezno