hotel abba v bratislave rekonstrukcia historickej budovy apristavba
Galéria(3)

Hotel ABBA v Bratislave – rekonštrukcia historickej budovy a prístavba

Partneri sekcie:

Prezentácia stavieb v 18. ročníku celoštátnej súťaže Stavba roka 2012.
Stavebník kúpil historickú budovu - vila postavená v roku 1891 pre lekára Vojtecha Tauschera -, zapísanú v zozname národných kultúrnych pamiatok s prístavbou a priliehajúcim pozemkom so zámerom rekonštrukcie historickej budovy a prístavby novej budovy v rámci hotelovej siete Abba hotels. Východiskovým predpokladom pre túto zmysluplnú a úspešnú pamiatkovú obnovu budovy a jej niekdajšieho výrazu je úplná renovácia a konzervácia pôvodných zachovaných hmotovo–dispozičných štruktúr.

3   w   dsc 0008nr big image
5   w   bar 1 big image
Nová stavba – prístavba -, postavená vo východnej časti pozemku, svojou hmotou a najmä výškou nepotláča historickú budovu národnej kultúrnej pamiatky, ktorá si aj naďalej uchováva svoje dominantné postavenie. Štvorhviezdičkový hotel reaguje na susedné budovy citlivou nadväznosťou na tvaroslovie susedných historických budov a zároveň prináša aj ďalšie ubytovacie kapacity podporujúce turistický i kongresový ruch v metropole Slovenska.

Prepojenie historickej dvojpodlažnej budovy s jedným polozapusteným suterénom a podkrovím s prístavbou je vzhľadom na konfiguráciu terénu v úrovni suterénu historickej budovy. V úrovni prízemia budovy pôsobia ako dva samostatné objekty. Nová prístavba tejto historickej budovy stojí na mieste predchádzajúcej odstránenej prístavby z roku 1980 a tvorí jej pozadie, čím necháva vyniknúť jej architektonické a historické kvality. Výškou je prispôsobená okolitej zástavbe. V historickej dvojpodlažnej časti hotela sú izby vyššieho štandardu, salóniky, bar, nevyhnutné technické vybavenie. Zo severnej strany sú pristavené obslužné priestory šatní pre personál, nachádzajúce sa pod úrovňou chodníka od Štefánikovej ulice. Jej cieľom je čo najlepšieho využitia objemu nadzemnej časti na ubytovanie. V prístavbe je ubytovacia časť na šiestich nadzemných podlažiach. Izby sú orientované na západnú stranu s výhľadom na historickú budovu a na východnú stranu do zelene parku Úradu vlády.

V polozapustenom suteréne je reštaurácia s kuchyňou a zázemím, ako aj hotelová hala a recepcia. V podzemnej časti prístavby sú garáže pre hostí a zamestnancov i technické vybavenie hotela. Vjazd do garáží je zo Spojnej ulice na hranici so záhradou Úradu vlády. Komunikačné jadro je na západnej strane prístavby, orientovanej k historickej budove v centrálnej polohe a spája podzemnú časť garáží s hotelovou halou a ubytovacou časťou. Je tu dvojramenné schodisko, tri výťahy, z toho jeden evakuačný a jeden služobný a inštalačné šachty.

Umiestnenie jadra na fasáde umožňuje presvetliť a vetrať schodisko aj prirodzene. Zelená časť pozemku je znížená na úroveň vstupu, t.j. na úroveň suterénu a je tvorená svahom so sadovými úpravami, klesajúcimi od historického plotu. Počet nadzemných podlaží v historickej budove: 2 + 1 a v prístavbe 6, počet podzemných podlaží v historickej budove 1 a v prístavbe 4. Počet parkovacích miest: 76 v podzemnej garáži + 5 na Spojnej ulici.

Bratislava, Mestská časť Staré Mesto, Štefánikova 4
Autori architektonického riešenia: Arg. José Felipe Sáez de Gordoa, Arg. Juan Carlos Sáez de Gordoa, Arg. Pedro Apaolaza. Ing. arch. Ivo Flimmel, Ing. arch. Pavol Brna
Projektant architektonickej časti: adbau, s. r. o.
Projektant stavebnej časti: Ing. Miroslav Kolenič
Hlavný zhotoviteľ: YIT Reding a. s.
Hlavní stavbyvedúci: Jozef Löbb, RSDr. Štefan Gono
Stavebník: Spojná, spol. s r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Andrej Kmetz
Stavebné náklady bez DPH: 15,200 mil. €

Časopis ASB – architektúra, stavebníctvo, biznis – Generálny mediálny partner súťaže STAVBA ROKA 2012

Foto: Ing. Ladislav Ďurian