Hľadanie cesty k nízkoenergetickému bytovému domu

Hľadanie cesty k nízkoenergetickému bytovému domu

Dlhoročná kultivácia tradičných panelákových sídlisk z čias dávnominulých sa neuskutočňuje len na najväčšej vzorke v Petržalke, ale čoraz intenzívnejšie sa prejavuje aj v menších slovenských mestách. Patrí k nim aj Trnava, ktorá slovami svojho primátora Štefana Bošnáka „čoraz dychtivejšie hľadá nové bytové priestory pre svojich obyvateľov a súčasne chce skvalitňovať už zabývané sídliská.“ Bytový dom na trnavskom sídlisku Prednádražie napĺňa túto ambíciu a v autorskom rukopise rakúsko-slovenskej architektonickej spoločnosti MSM Architekti, s. r. o., prináša do slovenského Ríma technický štandard rakúskych nízkoenergetických domov.

Súčasť sídliska

K zdôvodneniu na výber Trnavy prispievala pre zahraničnú spoločnosť aj blízkosť veľkej automobilovej firmy PSA Peugeot a ústretovosť predstaviteľov mesta. „Trnava mala záujem vytvoriť alternatívu voči starším panelákovým zástavbám. Alternatívu, čo by ju ozvláštňovala a súčasne pokrývala aktuálnu potrebu obyvateľov po novom bytovom štandarde,“ hovorí Juraj Necpal, konateľ spoločnosti GWS Slovakia, ktorá investorsky realizovala dom v Trnave a na Slovensku pripravila už niekoľko projektov bytovej výstavby. Sídlisko

Prednádražie sa nachádza neďaleko od železničnej stanice, ale niekoľko pásmových zón stromov a domových zástavieb spoľahlivo stierajú železničný ruch na minimum. Dokonca z neho vytvorili obľúbenú tichú štvrť s vyhovujúcou technickou infraštruktúrou a občianskou vybavenosťou. Nová doba si však žiada nové prístupy. Potrebu jej postupnej revitalizácie naznačil aj primátor mesta, pričom príklad nedávno skolaudovaného bytového domu je súčasťou tohto riešenia. Jeho výsledkom je teda dom s obdĺžnikovým pôdorysom a s orientáciou východ – západ, napája sa príjazdovou komunikáciou zo strany ulice Kornela Mahra. Prevládajúca časť exponovanej fasády je tak obrátená na slnečný juh, kde sú aj balkóny a lodžie s pomerne bohato dimenzovanými oknami.

Typologicky je dom rozdelený na tri sekcie schodiskového typu. Schodiskové sekcie sa riešia dvojramennými schodiskami a staticky oddilatovanou výťahovou šachtou. Dom má polozapustený suterén a 9 nadzemných podlaží. V 9. NP sú len mezonetové byty so vstupom na 8. NP. Výťahy majú 10 staníc (okrem 9. NP, avšak aj na úrovni vstupov na prvom medzipodlaží) a sú vhodné aj pre telesne postihnutých ľudí.

„Vo svojom koncepte sme nechceli vniesť do priestoru cudzí prvok, ktorý by v ňom prekážal,“ upresňuje spoluautor projektu Akad. arch. Ján Mišík. „Snažili sme sa postaviť dom, ktorý by sa stal súčasťou života sídliska. Aj preto sme zvolili pomerne vysokú výškovú hladinu, ktorá ponúkala pre mezonetové byty výhľad na panorámu Trnavy. V kontraste k výške je akcentované horizontálne členenie – a to hmotou fasády, použitím rôznych materiálov pri balkónoch a terasách, umiestnením okien či farebnosťou.“

Dispozícia na želanie klienta

Dispozičnú koncepciu tvoria dvoj- a trojizbové byty od 50 do 100 m2, pričom všetky byty majú navrhnuté priestranné loggie, balkóny alebo strešné terasy. Z 87 bytov je 36 dvojizbových a 51 trojizbových a ako sme už v úvode naznačili, ich najväčšia výhoda je v hospodárnosti. Tá spočíva v obmedzení nosných prvkov, čo znamená, že nosné steny sú v rámci jedného bytu minimalizované. Keďže nosný systém sa obmedzuje len na susedné steny bytov a fasádu, poskytla sa tak aj ekonomická výhoda a možnosť variabilného členenia priečok so zohľadnením individuálnych želaní klientov.

„Klient môže byť spokojný iba vtedy, ak je budova ušitá na mieru,“ presviedča ďalší autor projektu Ing. arch. Juraj Földes. „Byt je skutočne úžitkový priestor konkrétneho klienta, pričom každý má iné želanie. Našou zásadnou požiadavkou však bolo, aby dispozičné zmeny nemenili vonkajší obraz domu. Nikdy nie sme ochotní akceptovať absurdné požiadavky. Ostatne, na to slúži dialóg s klientom.“

Základná dispozícia sa však nemenila. Racionalita schodiskového domu s výťahom a minimalizovanými spoločnými priestormi dáva predpoklady pre proklamovanú energetickú úspornosť. Kritériá rakúskej stavebnej praxe so štandardnou kvalitnou izoláciou posúvajú bytový dom v Trnave k nízkoenergetickému domu. U našich západných susedov totiž platí, že ak je dom kvalitnejší po stránke energetickej, dostáva aj vyššiu dotáciu.

„V porovnaní s Rakúskom sme však nerealizovali nútené vetranie, ktoré z užívateľského hľadiska nie je u nás zatiaľ také obľúbené, ale je pravdepodobné, že časom príde aj k nám,“ dodáva architekt Ján Mišík. „Naplno sme však aplikovali všetky parametre z hľadiska tlmenia hluku v bytoch. Po technickej stránke sú všetky balkóny riešené prerušením tepelného mostu. Tepelná izolácia tak prechádza cez fasádu a nemôže teda dôjsť k difúzii konštrukcie.“

Viac než panelák

Podpísané, podčiarknuté – bytový dom v Trnave chce byť viac než len panelák, ako ho poznáme zo 70. a 80. rokov. Od prefabrikovanej produkcie z minulosti sa líši kvalitou stavebného detailu, ale aj horizontálnym a výškovým členením. Dom je síce tvarovo príbuzný svojmu okoliu, no svojou štruktúrovanosťou a plastickosťou sa od nej zároveň vyčleňuje a odmieta anonymitu niekdajších nocľahární. Svojou realizáciou nezlikvidoval okolitú zeleň, naopak, vytvoril podmienky na jej kultiváciu.

Kompaktná dispozícia s relatívnou hĺbkou minimalizuje straty ochladzovania na fasáde a je kvalitným príspevkom na ceste k energetickej úspornosti domov. Navyše, nadpriemerná kvalita realizácie vytvára z bytového domu v Trnave veľmi solídny príklad na tému bývanie vo väčších bytových jednotkách – a to nie je málo…

Bytový dom

Miesto: Ulica Kornela Mahra, ­Trnava-Prednádražie
Generálny projektant: MSM Architekti, s. r. o.
Architekti: Akad. arch. Ján Mišík, Ing. arch. Juraj Földes, Dipl. Ing. arch. Herbert Mitteregger, Dipl. Ing. arch. Heinz Seiser, Mgr. arch. Zuzana Milková
Investor: GWS TT, s. r. o. (dcérska spoločnosť GWS Slovakia, s. r. o.)
Manažment: IPEC – management, s. r. o.
Začatie výstavby: 9/2006
Ukončenie výstavby: 3/2008
Úžitková plocha bytov: 6 736,46 m2
Zastavaná plocha: 1 028,83 m2
Obostavaný priestor: 28 055,76 m3
Počet bytov: 87
Generálny dodávateľ: REDING, a. s.

Dodávatelia:
Výťah: Schindler
Vzduchotechnika, klimatizácia: Klimac
Plastové okná: OknoSK
Hliníkové dvere: Fenestra
Zateplenie: Terranova
Protipožiarna ochrana: Hasil
Bezpečnostné dvere: Sherlock
Interiérové dvere, laminátové podlahy: Koratex
Zámočnícke práce: M.S.P. Hlohovec
Betón: Hirostavbet
Betonárska oceľ: Ferostav Thyssen
Hydroizolácia spodnej stavby: Slovenské izolácie
Zariaďovacie predmety: DEA
Obklady, dlažby: Exstavmat
Stavebniny: Stavmat IN

Ľudo Petránsky
Foto: Dano Veselský

Komentáre