Franz Wimmer: Kostol reformovanej cirkvi v Bratislave
Galéria(6)

Franz Wimmer: Kostol reformovanej cirkvi v Bratislave

Partneri sekcie:

Prof. R. Benson zo Spojených štátov sa pri svojej návšteve Bratislavy v roku 1992 zastavil na námestí SNP pred kostolom reformovanej cirkvi a povedal mi: „To je architektúra chicagskej školy. To je Richardson.“ Nebol to Henry H. Richardson, bol to bratislavský architekt Franz Wimmer.Franz Wimmer (1885 – 1953) pochádzal z bratislavskej nemeckej rodiny. Architektúru vyštudoval na Technickej univerzite v Mníchove. K jeho prvým bratislavským prácam patrí riešenie schodov a oporných múrov na Rudnayovom námestí pod Dómom sv. Martina. Jeho prvým veľkým projektom bol súbor objektov medzi námestím SNP a Obchodnou ulicou, ktorý pozostával z kostola, fary a obytného domu.

Pozoruhodný je najmä objekt kostola. Historici ho označujú raz ako neorománsky, inokedy ako tzv. Rundbogenstil. Často sme o tom polemizovali. Mladý architekt, ktorý prišiel domov zo sveta, by určite v roku 1913 už nenavrhoval neoslohový objekt. Obdobie neoslohov prevládalo koncom 19. storočia a bolo už preč.

Navyše, ako mladý, začínajúci architekt by sa asi ťažko presadil v súťaži konzervatívnym projektom. Nevieme síce, ako a prečo ho inšpirovala chicagská škola, ktorá najmä v diele F. L. Wrighta žila ďalej, ale faktom je, že riešenie hlavnej fasády má viaceré typické znaky chicagskej školy. Asymetrická veža, ornament aj celkové riešenie hlavnej fasády.

Aj v Richardsonovom diele nachádzame prvky francúzskej románskej školy, dokonca je známy termín „Richardson Romanesque“, na ktorý nadviazal Louis Sullivan s Dankmarom Adlerom napríklad v ich slávnom Auditorium Building. Richardsonovo dielo však publikovali napríklad v Deutsche Bauzeitung v roku 1892, v holandskom De Opmerker v roku 1893 a 1896 a rovnako aj v anglickom Magazine of Art v roku 1894.

Richardson inšpiroval tiež H. P. Berlageho v návrhu amsterdamskej burzy. Keď si takto uvedomíme Richardsonov vplyv na európsku architektúru, zdá sa celkom prirodzené, že sa stal inšpiráciou aj pre mladého F. Wimmera.

Pokrokové rozmýšľanie Franza Wimmera môžeme sledovať aj na obytnom dome na Obchodnej ulici č. 12. Bol to prvý vysoký dom postavený so železobetónovou konštrukciou. O jeho „secesnej“ fasáde však tiež možno polemizovať.

Od roku 1918 F. Wimmer spolupracoval v spoločnom ateliéri s Andrejom Szönyim. Z mnohých projektov patria k najznámejším najmä polyfunkčná budova Central Passage na Laurinskej ulici z roku 1929, ktorá sa nedávno veľmi dobre zrekonštruovala.

Druhým známym projektom je termálne kúpalisko Eva v Piešťanoch (spolupráca V. Kolátor) z roku 1933. V Piešťanoch projektovali aj mnohé ďalšie objekty, ako sú napríklad farský dom (1929), vila Anna (1928), vila Janka Alexyho (1932) a ďalšie.

Od roku 1929 pôsobil F. Wimmer na ČVTU v Prahe, kde zastával aj funkciu dekana. Po roku 1945 odišiel do Mníchova, kde v roku 1953 zomrel.

Prof. Štefan Šlachta
Foto: Dano Veselský