image 68565 25 v1
Galéria(9)

Forum Business Center I

Partneri sekcie:

Zóna bývalých skladových a výrobných areálov „Mlynské Nivy Západ“ v Bratislave začína pomaly napĺňať svoje predkrízové vízie o premene na plnohodnotnú mestskú štruktúru. Stavby administratívnych budov a bytových domov postupne pribúdajú a nahrádzajú súčasnú zástavbu, resp. zapĺňajú jestvujúce nezastavané a nevyužité plochy v širšom centre hlavného mesta.

MF 140603 Forum Business Center 054 pan2
9187
9220
9341
9362
MF 131203 Forum Business Center 025
MF 131203 Forum Business Center 030
MF 140530 Forum Business Center 7722 HDR 7
Stavba roka 2014 partneri - Glasmax_logo_nove
Spoločnosť PRORECO s.r.o. realizovala polyuretánové a epoxidové stierky v celkovom rozsahu 4000m2 Celosklenené kancelárske priečky a priečky HORN 45 Realizácia zelenej steny – vertikálnej záhrady zo živých rastlín do vstupnej haly
Stavba roka 2014 partneri - SIPE_logo_big
Spevnené plochy na parkovisku realizovala spoločnosť SIPE Dodávka 1 ks sekčných vrát, 1 ks rolovacích vrát a 2 ks rýchlobežných vrát

Realizovaná stavba Forum Business Center I sa nachádza na severovýchodnom nároží tejto zóny, v dotyku s veľmi intenzívnou mimoúrovňovou križovatkou a pešími mimoúrovňovými prechodmi, navyše s výbornou visibilitou a dostupnosťou z diaľničného Prístavného mosta.

Kompozícia objektu Forum BC I vychádza z klasickej kompozície veže so stĺporadím v parteri. Tieto trojpodlažné stĺpy sú obložené prírodným kameňom (žula) s kanelúrami, ktorý je použitý aj na obklade podnože, ktorá zdvihla administratívnu vežu na úroveň križovatky (pôvodne bol terén cca 2 m pod križovatkou). Biela hmota veže je vertikálne rozdelená na dve „dosky“ spojené čiernym komunikačným jadrom, pričom západná doska je prevýšená o jedno podlažie, na ktorom sa nachádza aj VIP priestor so svetlou výškou nad 5,0 m, s veľkorysou zimnou záhradou a s gigantickým „oknom do mesta“ (10 x 10 m). Z tohto okna je možnosť vidieť panorámu Bratislavy od Dunaja cez hradný kopec až po Karpaty.

Vstupy do budovy sú jasne naznačené zavesenými markízami v rôznych výškach. Nachádzajú sa na streche podnože, ktorej veľká časť je riešená ako zelená strecha s rastlou zeleňou, pričom sú použité výlučne lokálne dreviny. V južnej časti podnože sa nachádza väčšia rozptylová plocha s exteriérovým sedením pre gastroprevádzku v prízemí, ktoré je v priamom dotyku s kvitnúcou lúkou a sústavou voľného sedenia z prírodného kameňa. Kameň s kanelúrami ohraničuje aj pešie trasy po obvode podnože, do ktorých sú vsadené lavičky z masívneho dreva.

Interiér administratívnej budovy riešil hlavne verejné priestory, z ktorých dominantná bola vstupná lobby na prízemí. Z počiatočných úvah o dvojpodlažnej lobby nakoniec vznikol kaskádovito odstupňovaný jedno-, dvoj- až trojpodlažný priestor, ktorý je znásobený dreveným obkladom týchto kaskád. Hlavnou dominantou lobby teda nie je nič iné ako samotný priestor, ktorý je dokomponovaný decentným schodiskom do klientskych priestorov jedného z nájomcov na 2. NP a recepčným pultom so zelenou stenou.

Forum Business Center I
novostavba
Bratislava,  Bajkalská 28 (križovatka Bajkalská/Prievozská)

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ladislav Nagy,  Ing. arch. Martin Stohl, Ing. arch. Martin Tribus, Ing. arch. Matej Malina, Ing. arch. Peter Moravčík
Exteriér a mobiliár:  Ing. arch. Filip Kellenberger;  Interiéry:  Ing. arch. Milan Škorupa    
Projektant architektonickej časti: CENTRAL EUROPEAN PROJECT MANAGEMENT, s. r. o.
Projektant – statika stavby:  BARAN PROJEKT s. r. o.    
Hlavný zhotoviteľ: HB REAVIS MANAGEMENT spol. s  r. o.  
Hlavný stavbyvedúci: Radoslav Štefančík
Stavebník: FORUM  BC I s. r. o.  
Dozorná činnosť: Ing. Ján Juračka        
Celkové investičné náklady bez DPH: 37,5 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 25,05 mil. €
Lehota výstavby:  02/2012 – 10/2013 

Foto: Matej Fabianek, Mgr. Pavel Meluš