Design House priniesol kvalitný dizajn aj úsporu energie
Galéria(7)

Design House priniesol kvalitný dizajn aj úsporu energie

Smerovanie k čoraz väčšej energetickej úspore je trend súčasnosti, ktorý čoraz viac zasahuje aj naše stavebníctvo a architektúru. Patrí k nim aj novostavba objektu Design House v Bratislave, ktorá sa ako jedna z prvých budov na Slovensku vo svojej kategórii dostala v energetickom certifikáte do triedy A. Koncepcia II. etapy výstavby polyfunkčného centra Galan – pracovný názov pre súčasný Design House – vyplývala z požiadaviek investora v maximálnej miere využiť pozemok. Limitujúcimi faktormi bolo napojenie na objekt I. etapy výstavby a existujúce spevnené plochy.

Energetická úspora
„Áčková energetická trieda sa podarila udržať aj napriek niektorým špecifikám takto profilovaného obchodného domu. K nim patrí aj intenzívne nasvietenie tovaru, ktoré musí byť jagavé, aby si ho zákazník všimol,“ hovorí konateľ investorskej spoločnosti Peter Galan. „Zároveň však musí byť v šetriacom režime, a preto sme nainštalovali fotobunky snímajúce pohyb človek na základe jeho tepla. Navyše, toto svetlo produkuje aj veľa tepla, ktoré musíme odvádzať mimo obchodných priestorov.“

V energetickom nastavení budovy sa išlo za hranice bežného štandardu a zvýšené investície smerovali aj do samotného zateplenia budovy. K  sendvičovým panelom na fasáde sa napríklad pridávala ešte ďalšia vrstva tepelnej izolácie a zvýšená vrstva izolácie sa použila aj na strechu. Priaznivá energetická bilancia sa však uskutočňuje najmä prostredníctvom šiestich elektrických tepelných čerpadiel, ktoré pochádzajú ešte z prvej etapy.

„Tie sme prerozdelili a urobili z nich kaskády,“ hovorí technický riaditeľ budovy Ivan Dedinský. „Investovali sme len do ich prepojenia, aby sme mohli chladiť a súčasne aj vykurovať. V každom prípade môžem konštatovať, že v druhej etape sme energetickej náročnosti budovy venovali väčšiu pozornosť, a očakávame, že sa nám vstupné investície vrátia v prevádzke. Tá musí v budúcnosti vykazovať stabilnú ekonomiku, aby údržba bola lacnejšia. Nevyhýbame sa ani alternatívnym zdrojom energie a solárne panely pravdepodobne budú blízkou témou našich rokovaní s energetikmi.“

Atmosféra domova
Podobne ako objekt z prvej etapy, aj Design House je postavený podľa projektu architektonického ateliéru DM Architekti. V duchu svojho názvu je dizajnovaný ako moderný stánok na exkluzívny tovar vo svojom vnútri.

Ústredným imperatívom bola funkčnosť, ktorá modelovala priestor jednotlivých obchodných plôch, ale aj vonkajší tvar budovy. Príznačným princípom sú nedelené priestranné obchodné plochy, pri ktorých tvorcovia chceli vytvoriť atmosféru príjemného priestoru a komfortného pohybu. Zákazník nemá pocit, že sa pohybuje po výstavnej hale, ale po dôvernom príbytku.

Konštrukčný systém
„Vzhľadom na požiadavku investora vytvoriť jeden otvorený priestor na každom zo štyroch podlaží a na rýchlosť a efektivitu výstavby sme zvolili oceľový veľkorozponový konštrukčný systém,“ hovorí spoluautor projektu Ing. arch. Tomáš Dimun. „Ten je vystužený priečnym zavetrením a založený na betónových pilótach. Fasáda objektu sa realizovala z ľahkých sendvičových panelov s hrúbkou 100 mm striebristosivej farby s rastrom okenných výplní hliníkových profilov.“

Prvé nadzemné podlažie je oproti ostatným podlažiam ustúpené, čím sa sleduje funkčnosť a využitie pozemku. Oceľová konštrukcia je zabezpečená požiarnym systémom stabilného hasiaceho zariadenia. Vo svojej zvislej a vodorovnej polohe je ošetrená náterom antracitovej farby, ktorá v súlade s podlahou a v kontraste s bielymi stenami a rastrom osvetľovacích telies vytvára vhodný priestor na vystavovanie interiéru a doplnkov.

Ťažiskové schodisko
K zaujímavým architektonickým prvkom patrí trojramenné oceľové schodisko. V pôdorysnom ťažisku objektu, v oblúku, je schodisko navrhnuté v tvare konvexného trojuholníka so skleným zábradlím. Hlavný vstup do objektu, ktorý len minimálne zaberá priestor predajnej a výstavnej plochy, je riešený cez turniketové dvere. Tie zabezpečujú len malé úniky tepla z objektu a použili sa aj v I. etape, čím nahradili pôvodnú vstupnú predsieň.

„Dôležitým faktorom pri návrhu Design House bolo prepojenie podlaží s objektom I. etapy a taktiež aj s pôvodným objektom predajne Nábytku Galan,“ zdôrazňuje Tomáš Dimun. „To sme riešili novými požiarnymi dverami a novým schodiskom na vyrovnanie výškového rozdielu.“

V objekte sa nachádza aj nákladný výťah na zásobovanie jednotlivých podlaží a oceľové únikové schodisko. V priestoroch napojenia na objekt I. etapy sa využíva pôvodný výťah a sociálne zariadenia.

„Návrh Design House bol pre náš ateliér výzvou z dôvodu spomenutých limitov,“ uzatvára Tomáš Dimun. „Súčasne sme museli rešpektovať výstavbu za plnej prevádzky, ktorá sa musela zohľadniť aj v samotnej dokumentácii.“ 

Polyfunkčný objekt Galan – Design House, II. etapa
Miesto: Ivanská cesta 26, Bratislava
Investor: Comintex, a. s.
Architekti: Dimun Morocz Architekti (Ing. arch. Lucia Bobiková, Ing. arch. Tomáš Dimun, Ing. arch. Adrian Mórocz)
Celková plocha pozemku: 13 516 m2
Úžitková plocha: 4 233 m2
Zastavaná plocha: 1 056 m2 
Začiatok výstavby: 12/2008    
Koniec výstavby: 07/2009                          
Celkové investície: 3 678 201 eur (110 809 495 Sk)
Generálny dodávateľ: Nábytok Galan, Pezinok

Ľudo Petránsky
Foto: Design House, Dano Veselský

Článok bol uverejnený v časopise ASB.