Centrum s tvarom mušle v čínskom Daliane
Galéria(5)

Centrum s tvarom mušle v čínskom Daliane

Svetoznáma architektonická kancelária Coop Himmelb(l)au so sídlom vo Viedni pokračuje vo svojom úspešnom pôsobení na ázijskom kontinente. Projekt Medzinárodného konferenčného centra v čínskom meste Dalian je ešte len pred dokončením a už zaň kancelária získala prestížnu cenu Wallpaper Design Award v kategórii najlepšia stavba. Časopis Wallpaper patrí medzi mienkotvorné medzinárodné printové médiá v oblasti architektúry a dizajnu, ktorý pri centre vyzdvihol nielen originálne tvaroslovie, ale aj zásady trvalo udržateľného rozvoja.

Princíp trvalej udržateľnosti
Ocenené Medzinárodné konferenčné centrum je situované v Daliane, významnom prístave, obchodnom a turistickom centre v najjužnejšej časti polostrova Liaodong v čínskej provincii Laoning. Budova realizovaná na ploche 220 × 200 m má 8 poschodí a v jedinej viacúčelovej stavbe na celkovej úžitkovej ploche vyše 117 000 m2 sa tu spája v jednej viacúčelovej budove spája viacero funkcií so synergickým efektom funkčnosti a priestorovej rozmanitosti. Budova spája: konferenčné centrum, budovu divadla a opery, výstavnú sieň, parkovanie, zásobovanie a manipuláciu s odpadom. Šéfdizajnér a principál Coop Himmelb(l)au Wolf D. Prix vysvetľuje, že koncepcia centra je založená na myšlienke projektu „malého mestečka konferenčných priestorov a miestností na kultúrne prezentácie, zastrešených strechou v tvare mušle. Toto mestečko tvorí veľké divadlo a opera s javiskom a miestami pre 1 800 divákov spolu s flexibilnou konferenčnou sálou pre 2 500 návštevníkov“.

Pokiaľ ide o energetickú stránku budovy, Wolf D. Prix hovorí: „Vždy sme stavali podľa takých projektov, ktoré boli zamerané na zachovanie zdrojov energie. Aj budova v Daliane bola navrhnutá podľa zásad trvalo udržateľného rozvoja, so starostlivo premysleným systémom vykurovania a klimatizácie, pri ktorom sa ráta napríklad s využitím morskej vody na chladenie. To by malo priniesť 30 %-nú úsporu energie a zároveň zníženie emisií CO2.“

konferenčné centrum,vizualizácia,Dalian,Coop Himmelb(l)au,Wallpaper Design Award

konferenčné centrum,Dalian,výstavba,Coop Himmelb(l)au,Wallpaper Design Award

Medzinárodné konferenčné centrum
Miesto:  Dalian, Čína
Súťaž:  3/2008
Začiatok plánovania:  7/2008
Začiatok výstavby:  11/2008
Dokončenie:  2011
Plocha pozemku:  40 000 m2
Úžitková plocha konferenčného centra:  91 250 m2
Úžitková plocha na parkovanie: 24 400 m2
Celková úžitková plocha / Gross Floor Area total: 117 650 m2
Obstavaná plocha:  33 000 m2
Obstavaný priestor nad zemou: 1, 250 mil. m3
Obstavaný priestor v podzemí /
Built on area under-ground: 220 000 m3
Plocha fasády: 30 600 m2
Plocha strechya: 28 000 m2
Výška budovy:  60 m
Dĺžka budovy:  220 m
Šírka budovy:  200 m
Počet podlaží:  8

konferenčné centrum,Dalian,Coop Himmelb(l)au,Wallpaper Design Award

Architektonická koncepcia
Urbanistická vízia rozvoja Medzinárodného konferenčného centra v Daliane je zameraná na vytvorenie výraznej architektonickej dominanty na konci hlavnej mestskej osi, ktorou sa v budúcnosti rozšíri toto mesto. Budova by mala reflektovať sľubnú modernú budúcnosť Dalianu, ale aj jeho tradíciu významného prístavu, obchodného, priemyselného a turistického centra.

„Formálnym vyjadrovacím prostriedkom projektu nie je piktografia, ale asociatívnosť,“ dodáva Wolf D. Prix. „Chceme spojiť a harmonizovať racionálnu štruktúru a organizáciu moderného konferenčného centra so vzdušnými priestormi tradičnej ázijskej architektúry a dizajnovým vyjadrením mäkkých povrchov, aké vytvára more.“

Jednou z hlavných úloh trvalo udržateľnej architektúry je minimalizácia spotreby energie a jej významným prínosom je stabilizácia hodnôt jej spotreby v priebehu dňa. Aj preto je ťažiskom architektonického a technického návrhu prepojenie technológie a konštrukcie. Technické systémy majú obslužnú funkciu. Ako v živom organizme – automaticky, nehlučne a skryté pred pohľadmi plnia úlohy, ktoré si vyžaduje prevádzka priestorov budovy.

(pet)
Vizualizácie a foto: © COOP HIMMELB(L)AU

Článok bol uverejnený v časopise ASB.