Workshop „Ako plánovať výrobnú halu alebo továreň“ sa po prvýkrát uskutočnil v Bratislave

Workshop „Ako plánovať výrobnú halu alebo továreň" sa po prvýkrát uskutočnil v Bratislave

Po úspešných akciách „Ako plánovať výrobnú halu alebo továreň – Best Practice od prvého nápadu po úspešnú prevádzku" v Linzi a vo Viedni zorganizovali spoločnosti DELTA, Fraunhofer Austria, step2solution a TPA 26. apríla 2018 v Bratislave ďalší workshop tohto typu. 

Marcela Kolářová zo spoločnosti DELTA uviedla, že hlavnou myšlienkou pri zrode týchto praktických workshopov je snaha pomôcť investorom, ktorí stoja pred rozhodnutím výstavby nových výrobných objektov, ujasniť si dôležité faktory, ktoré s expanziou súvisia, a pozrieť sa na expanziu z viacerých uhlov pohľadu. Dôležité je nielen zohľadniť všetky možné riziká v jednotlivých fázach rozhodovania, ale aj výzvy a príležitosti, ako efektívne využiť túto investíciu na rast danej firmy.

K programu patrili prednášky s myšlienkami od vedúcich projektov, stavebníkov a odborníkov, ako aj vzájomná výmena praktických informácií z už realizovaných stavebných projektov v rámci diskusných kôl World Café. Zazneli tu prednášky na témy, ako napríklad Integrované sledovanie plánovania továrne, Plánovanie továrne ako jedinečná strategická šanca – od požiadaviek zákazníka až po optimálnu výrobu, Zapojenie systémového plánovania do projektovania objektu. Ale tiež aj témy, ako je Employer branding (vnímanie značky spoločnosti ako zamestnávateľa) alebo rámcové daňové podmienky na Slovensku, kde Peter Ďanovský z TPA group prezentoval najdôležitejšie body z daňového práva v súvislosti s daňovo optimálnou štruktúrou financovania pri existencii spoločnosti na Slovensku. To boli niektoré z pridružených tém, ktoré k tejto myšlienke expanzie a výstavby rozhodne patria, a ktoré investor musí pri plánovaní novej výrobnej haly zohľadniť. Výrobné podniky ako je Scheuch a Ekom prezentovali reálne príklady zo svojej vlastnej expanzie a výstavby z praxe.

Po pozdrave hostiteľa, Erika Štefanoviča z česko-slovenskej spoločnosti DELTA, sa slova chopil Christian Kügerl z Advantage Austria (Rakúska hospodárska komora), ktorý hovoril o investíciách na Slovensku a o dôležitých lokálnych faktoroch. „Rakúsko je druhý najdôležitejší zahraničný investor na Slovensku. Sme tu veľmi silno zapojení a prepojení .“ Wolfgang Waldhäusl zo step2solution a Wolfgang Kradischnig z rakúskej DELTY predstavili tému integrovaného projektovania továrne z pohľadu rozvoja organizácie, systémového plánovania a stavebného manažmentu.

Pri stoloch best practice predstavili stavebníci, vedúci projektov a odborníci z firiem Scheuch, Ekom, Datenpool, TPA, Fraunhofer Austria a step2solution riešenia zo svojich projektov a dali podnet k diskusiám, výmene informácií a detailným otázkam. Po záverečnom kole využili účastníci príležitosť na ďalšie rozhovory a nechali večer doznieť pri slovenských špecialitách.

Niektoré dojmy z akcie si môžete pozrieť na videu „Ako plánovať výrobný podnik alebo továreň“ v Linzi: www.delta.at/sk/schauplatz-fabrikplanung/

Onedlho bude k dispozícii aj video z našej akcie v Bratislave na www.delta-slovakia.com.

KategórieAktuálne