Wienerberger Slovenské tehelne v roku 2007 s obratom 1717 mil. Sk

Wienerberger Slovenské tehelne, výrobca tehliarskych výrobkov, zaznamenala v minulom roku obrat 1 717 mil. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 35% oproti roku 2006. V troch výrobných závodoch spoločnosti v roku 2007 pracovalo priemerne 171 zamestnancov.

Minuloročný objem investícií Spoločnosti Wienerberger Slovenské tehelne dosiahol výšku 112 mil. Sk. Celkový objem investícií spoločnosti spojený s prevzatím, zmodernizovaním a sprevádzkovaním svojich troch výrobných závodov (ktoré sú najmodernejšími tehliarskymi závodmi na Slovensku) v rokoch 1999 – 2007 tak dosiahol sumu 1 699 mil. Sk.

„ V tomto roku plánujeme najväčšie investície do oblasti životného prostredia. Vo všetkých troch závodoch chceme nainštalovať regeneratívne termické spaľovacie zariadenia, ktoré umožnia zníženie vypúšťaných emisií,“ hovorí Miloš Klein, konateľ spoločnosti Wienerberger Slovenské tehelne.

Rok 2007 bol pre tehliarov priaznivý, mierna zima umožnila predĺženie stavebnej sezóny a rast stavebnej činnosti. „V roku 2008 očakávame väčšie presadenie systému Porotherm Profi. V situácii, kedy sa na stavebnom trhu čoraz viac prejavuje nedostatok kvalifikovaných murárov, prináša tehlový systém POROTHERM Profi riešenie vo forme výraznej časovej úspory pri murovaní. Jeho použitie prináša zníženie prácnosti oproti klasickému spôsobu murovania až o 25%,“ konštatuje Miloš Klein. 

Zdroj: Wienerberger Slovenské tehelne, spol. s r. o.