Vyhlásili súťaž o najlepšie zrealizovanú podlahu roku 2010
Galéria(4)

Vyhlásili súťaž o najlepšie zrealizovanú podlahu roku 2010

Realizátori podláh, ktorí sú členmi Cechu podlahárov, môžu prihlásiť svoje diela do súťaže o Najlepšiu realizáciu roku 2010. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže Najlepšia realizácia roku 2010 je Cech podlahárov Slovenska. „Súťažou o najlepšie zrealizovanú podlahu chceme prezentovať kvalitnú prácu našich členov a motivovať aj ďalších realizátorov k neustálemu skvalitňovaniu svojej práce,“ hovorí vrchný cechmajster Peter Benko.

Najlepšia realizácia podlahy za rok 2009 – PMP stav, s.r.o

Všetky prihlásené práce posúdi odborná komisia z hľadiska technickej náročnosti i estetickej stránky. Jednotlivé podlahárske diela sa budú hodnotiť anonymne. Fotografie podláh, ktoré spoločnosti alebo jednotlivci realizovali v roku 2010, môžu záujemcovia spolu s prihláškou posielať na sekretariát Cechu podlahárov Slovenska do 31. januára 2011.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční počas výročného XI. snemu Cechu podlahárov Slovenska, ktoré vyvrcholí slávnostným Gala večerom k 10. výročiu svojho založenia. Víťazi budú ocenení aj atraktívnymi cenami od gestorov Cechu podlahárov Slovenska.

Viac informácii a prihlášku do súťaže nájdete na www.cechpodlaharov.sk

Z.O.S., s.r.o Košice – 2. miesto v súťaži o najlepšiu realizáciu podlahy za rok 2009 Essox, s.r.o. Bratislava – 3. miesto v súťaži o najlepšiu realizáciu podlahy za rok 2009

–>–>