ZSS kritizuje návrh malej novely stavebného zákona

zss kritizuje navrh malej novely stavebneho zakona

Združenie stavebníkov Slovenska (ZSS) kritizuje návrh malej novely stavebného zákona. Združenie má výhrady najmä k tomu, že novela je zameraná takmer výlučne na postihovanie stavebníkov za nepovolené stavby, pričom pokuty považuje za neprimerane vysoké. Zakladateľ združenia Miroslav Konôpka na tlačovej besede v stredu uviedol, že navrhovaná novela je "drastická" a hrozí, že stavebné úrady budú udeľovať pokuty nielen developerom, ktorí ignorujú zákon a stavajú načierno, ale aj bežným ľuďom - nestavebníkom a malým živnostníkom v oblasti stavebníctva.

Podľa Konôpku by mal štát najprv prijať nový stavebný zákon namiesto súčasného, ktorý ma už 36 rokov. Ak by územné a stavebné konanie nebolo také zdĺhavé, byrokratické a komplikované, mohol by sa podľa neho znížiť aj počet nepovolených stavieb. ZSS organizuje od konca apríla petíciu „Stavajme férovo“ s cieľom upozorniť na zásadné chyby v malej novele stavebného zákona, ako aj na neúnosnú situáciu v stavebníctve. Petíciu doposiaľ podporilo viac ako 6 tis. ľudí. Združenie zároveň vyzýva vládu a príslušné ministerstvá, aby urýchlene pripravili a schválili nový stavebný zákon, ktorý zjednoduší a urýchli stavebné konanie a zabezpečí vymožiteľnosť práva nielen pre štát ale aj stavebníkov.

„So sankciami plne súhlasím. Sankcie sú dôležité a je potrebné túto situáciu nejako riešiť, na druhej strane je to nekoncepčné riešenie, ktoré nič nerieši. Najprv treba schváliť nový stavebný zákon,“ povedal ďalej Konôpka. Novela stavebného zákona mala byť pôvodne zameraná proti aktivitám developerom, no podľa neho bude mať dopad aj na obyčajných ľudí a malých živnostníkov. Ak občan napríklad bez stavebného povolenia vymení staré bytové jadro či zhnitý strešný rám na chalupe, môže po novom dostať pokutu až 40 tis. eur. V prípade opakovaného porušenia zákona v priebehu jedného roka mu bude hroziť dvojnásobne vyššia sankcia. Veľkí developeri, ale aj živnostníci, na ktorých sa budú vzťahovať iné sadzby pokút ako na občanov, môžu byť za nepovolenú stavbu alebo jej zmenu postihnutí v maximálnej výške 350 tis. eur. Ak prehrešok zopakujú počas dvoch rokov, pokuta môže vzrásť tiež na dvojnásobok.

Konôpka pripomenul, že súčasný návrh zmien stavebného zákona je už jeho 28. novelizáciou. Tomu podľa neho zodpovedá aj vzťah stavebníkov k tomuto zákonu. „Nespĺňa už ani základný štandard, ktorý je v Európskej únii. Územné a stavebné konanie u nás je najbyrokratickejšie a najpomalšie v rámci Európskej únie. Vláda to prezentuje trošku inak, ale prax je taká,“ tvrdí zástupca Združenia stavebníkov Slovenska. Situácia v stavebníctve na Slovensku je podľa Konôpku neúnosná a patrí k najhorším v únii. Na územné rozhodnutie a stavebné povolenie treba predložiť niekoľko desiatok neraz i duplicitných dokladov a potvrdení, pričom vybavovanie trvá mesiace aj roky. Z tohto dôvodu združenie iniciovalo spomínanú petíciu. Konôpka označil za potrebné, aby stavebné úrady dodržiavali 30-dňové lehoty na vybavenie a za ich nedodržanie by mali byť takisto postihované a nie ako v súčasnosti, keď im za to sankcie nehrozia.

Vláda v stredu schválila novelu stavebného zákona s pripomienkami, ktorú predložil minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Figeľ (KDH). Zámerom novely je sprísnenie postihov za nepovolené stavby. Novela s navrhovanou účinnosťou 1. novembra počíta v prípade priestupkov so štyrmi pásmami pokút – od 30 do 1 000 eur, 300 až 3 000 eur, 1 000 až 40 000 eur a 3 000 až 170 000 eur. Najvyššie pokuty pritom budú za uskutočnenie stavby v chránenom alebo ochrannom pásme bez stavebného povolenia. Za správne delikty sú navrhnuté pokuty v troch rozsahoch – 500 až 15 000 eur, 5 000 až 100 000 eur a 10 000 až 350 000 eur.

Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá je zhotoviteľom stavby alebo vedie jej uskutočňovanie, za správne delikt nebude zodpovedať, ak preukáže, že využila všetky svoje oprávnenia podľa tohto zákona, aby zabránila porušeniu právnej povinnosti. Najtvrdšie postihy pri správnych deliktoch budú hroziť, ak stavebníci uskutočňujú stavbu alebo jej zmenu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním. Ako aj vtedy, keď nebudú rešpektovať rozhodnutie o okamžitom zastavení stavby, jej zmeny, terénnych úprav, prác a zariadení. Prípadne budú užívať ako stavebníci stavbu bez kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním, alebo umožnia ako vlastníci stavby inej osobe užívanie stavby bez kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním. Aj v tomto prípade majú byť najvyššie pokuty za uskutočnenie stavby v chránenom území alebo v ochrannom pásme bez stavebného povolenia. Priestupky a správne delikty i pokuty bude prejednávať stavebný úrad alebo inšpekcia.

Zdroj: SITA
Foto: Dano Veselský