VELUX Daylight Symposium sa konalo už šiestykrát

image 76788 25 v1

Začiatkom septembra sa v Londýne konalo VELUX Daylight Symposium. Na šiestom ročníku sa stretlo viac ako 350 výskumných pracovníkov a odborníkov z celého sveta. Cieľom stretnutia bola vzájomná výmena poznatkov a príkladov toho, ako môže denné svetlo prispieť k pozitívnym zmenám v oblasti zdravšieho a udržateľnejšieho životného prostredia pre ľudí.

Počas dvoch dní vystúpilo na sympóziu 35 spíkrov – expertov na denné svetlo a architektúru z Švédska, Dánska, Švajčiarska, Nemecka, Talianska, Poľska, Francúzska, Veľkej Británie, Číny a USA. Ich prezentácie a príspevky ponúkli najnovšie poznatky svojich výskumov v oblasti denného svetla a jeho správneho využitia v architektúre.

Na sympóziu vystúpilo 35 spíkrov, ktorí ponúkli najnovšie poznatky zo svojich výskumov.

Tohtoročné sympózium sa zameriavalo na hlavnú tému „Denné svetlo ako hnací motor zmeny“ a na výzvy, ktoré z toho vyplývajú:

  • Ako žijú ľudia svoje životy, keď trávia viac ako 90 % času v interiéri a ako to ovplyvňuje synchronizáciu tela s prírodou?
  • Ako možno zaručiť, že moderný životný štýl je v rovnováhe s dennými a sezónnymi cyklami prírody?
  • Ako sa prispôsobujú priestory a obyvatelia zmenám dňa a obdobia?
  • Ako môže spolupráca architektúry a denného svetla stimulovať ľudské zmysly?
  • Ako možno zmeniť domovy, pracoviská a verejné priestranstvá na zdravšie a udržateľnejšie prostredie?

Budovy ako zdroj zdravia a šťastia

Jedna z kľúčových tém sympózia sa zaoberala tým, ako architektúra stimuluje zdravie, pohodlie a šťastie človeka; jeho schopnosť prispôsobiť sa zmenám, ktoré závisia od dĺžky dňa a ročného obdobia a ako vníma interakciu s ľudskými a biologickými rytmami. Podľa Koena Steemersa z Cambridge University sa navrhovanie stavieb musí posunúť od optimalizácie jednotlivých parametrov k viac holistickým prístupom, ktoré do úvahy berú ľudské zdravie. Aj docent Laboratória udržateľného dizajnu Massachusettskej technickej univerzity (Massachusetts Institute od Technology, MIT), Christoph Reinhardt, na sympóziu odprezentoval niektoré z jeho posledných výskumov. Jeho ponúknuté riešenia sa týkajú práve výziev a možností, ktoré prináša denné svetlo: „Existujú dva rozdielne súbory riešení v otázke poskytovania denného svetla. Môžeme sa snažiť dostať viac ľudí von alebo viac denného svetla dnu. V ideálnom prípade by sme mali sledovať obidva prístupy synchronizovane.“

Koen Steemers z Cambridge University tiež hovoril o kľúčovej úlohe denného svetla.

Výskum denného svetla dozrieva. Sympózium nám ukázalo, ako môže obrovské množstvo vedomostí, vytvárať nové riešenia, ktoré kombinujú vlastnosti dizajnu s modernými technológiami. Všetko len preto, aby spropagovali pohodu a zdravie v stavebnom prostredí,“ hovorí Michael K. Rasmussen, riaditeľ marketingu skupiny VELUX.

CMO skupiny VELUX, Michael K. Rasmussen, vyjadril potešenie nad vývojom výskumu denného svetla.

Medzinárodný rok svetla – rok 2015

Šiesty ročník VELUX Daylight Symposium sa konal počas medzinárodného roka svetla (IYL). IYL vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov. Jeho cieľom je zdieľať program pre zvýšenie svetového povedomia o tom, ako svetlo podporuje udržateľný rozvoj a tiež riešenie výziev v globálnom meradle – v oblastí energií, vzdelania a zdravia.

Organizátori zostavili odborný program aj v duchu hlavných cieľov medzinárodného roku denného svetla.

www.velux.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

KategórieUdalosti