Téma Študentskej architektonickej súťaže Xella sa v 22. ročníku venuje Brnu

image 86418 25 v1

Spoločnosť Xella vyhlásila nový ročník architektonickej ideovej súťaže pre študentov fakúlt architektúry a stavebných fakúlt vysokých škôl. Úlohou súťažiacich je navrhnúť urbanisticky a architektonicky zaujímavé centrum zbierok súčasného výtvarného umenia, ktoré bude slúžiť aj na organizovanie výtvarných projektov. Študenti sa môžu prihlásiť najneskôr deň pred termínom odovzdania súťažných prác 20. februára 2017.

Motto: „Trocha odvahy je cennejšia ako tona opatrnosti“
(Theodore Roosevelt, 26. prezident Spojených štátov amerických)

Spoločnosť Xella vo svojich zadaniach architektonickej súťaže hľadá v spolupráci s architektmi témy, ktoré študentov vedú k zamysleniu sa nad urbanistickú stránkou riešenej lokality. Spravidla sa návrhy týkajú inštitúcií s kultúrnou alebo vzdelávacou funkciou a rovnako je to aj v tomto ročníku. Budúci architekti sa budú zaoberať využitím jednej z urbanisticky najvýznamnejších voľných plôch v historickom centre mesta na Rooseveltovej ulici, ktorá priamo nadväzuje na Miestodržiteľský palác, kde sídli Moravská galéria. Cieľom je navrhnúť reprezentatívnu a modernú stavbu, ktorá bude slúžiť na vystavenie zbierok moderného umenia a súčasne sa stane centrom na organizovanie výtvarných projektov medzinárodného významu. „Zmysel tohto zadania vidím predovšetkým v tom, že súťaž upozorní na miesto v centre Brna, ktoré by sa mohlo stať novým centrom brnianskeho kultúrneho života. Kvalitné návrhy by boli dobrým začiatkom na diskusiu o jeho zmysluplnom využití,“ hovorí k téme súťaže Jan Press, riaditeľ Moravskej galérie.

Miesto na návrh novej múzejnej inštitúcie

Miesto na návrh novej múzejnej inštitúcie

Koncepcia by mala citlivo nadväzovať na historický kontext, ale zároveň priniesť originálne a tvorivé riešenie. „Študenti majú možnosť zaoberať sa návrhom novej múzejnej inštitúcie, čo je jedno z málo častých zadaní a myslím, že práve v tom spočíva jeho atraktivita. Niektoré súčasná múzeá sa utápajú v šedi priemernej architektúry. My by sme radi, aby sa študenti vo svojej invencii vypravili za hranice bežného. Navrhovaná stavba by mala byť súčasná a zároveň ikonická, mala by návštevníkov zaujať už svojou podobou a motivovať ich k návšteve,“ hovorí na zadanie Jan Press.

V porote súťaže opäť zasadnú významné osobnosti českej i slovenský architektúry, ktoré budú posudzovať prihlásené projekty po stránke invencie, ale aj vhodného zasadenia do urbanistického kontextu, účelovosti a funkčnosti stavby. Tento rok medzi členmi budú napríklad Peter Moravčík, Ivan Kubík, Ľubomír Králik, Michal Krištof, Vlado Milunić, a tiež riaditeľ Moravskej galérie Jan Press.

Jan Press, riaditeľ Moravskej galérie a člen poroty

Jan Press, riaditeľ Moravskej galérie a člen poroty
Na jeseň sa uskutoční stretnutie uchádzačov so zástupcami Moravskej galérie, pri ktorom si môžu prezrieť zbierky aj zázemie inštitúcie. Exkurzia im pomôže pochopiť ciele a potreby múzejnej inštitúcie, a spoznajú aj jej históriu. Vyhlásenie výsledkov ročníka prebehne v marci 2017 takisto v priestoroch Moravskej galérie.

Prihlásenie, všetky informácie a podklady záujemcovia nájdu na www.ytong.cz a www.ytong.sk.

KategórieUdalosti