Čmeliak

Solárne parky by mohli zvýšiť počet čmeliakov a iných opeľovačov v prírode

Nový výskum univerzity v Lancasteri ukazuje, že solárne parky by mohli zvýšiť populáciu čmeliakov a poskytnúť vhodné miesto pre život hmyzu.

Výskumníci z univerzity v Lancasteri skúmali čmeliaky v solárnych parkoch. A to pomocou modelu, ktorý simuloval rôzne scenáre hľadania potravy tohto druhu hmyzu.

Z ich zistení vyplynulo, že pôda solárneho parku obhospodarovaná ako lúka by podporila štyrikrát väčšiu populáciu čmeliakov ako pôda v solárnom parku, ktorá je obyčajným trávnikom. Tieto výsledky predstavila výskumníčka Hollie Blaydes na konferencii Ecology Across Borders.

Vedci tiež zistili, že veľké a na zdroje bohaté solárne parky by mohli zvýšiť hustotu výskytu čmeliakov až do vzdialenosti jedného kilometra od samotných parkov. Hmyz by mohol zároveň opeľovať poľnohospodárske plodiny v okolí. Tomu by sa prispôsobila aj ich skladba. Prospech by tak z toho mali samotní poľnohospodári a farmári.

„Naše zistenia poskytujú prvý dôkaz, že solárne parky by sa mohli využívať na ochranu a posilnenie populácií opeľovačov. Mohli by sa stať cenným biotopom čmeliakov,“ prezentovala na konferencii Hollie Blaydes.

Plocha solárnych parkov sa v budúcnosti zväčší až šesťnásobne

Výskumníci sa v tomto prípade zamerali len na čmeliaky hniezdiace v zemi. Nebrali do úvahy iné dôležité opeľovače ako včely, pestrice či motýle. Rôzne zdroje a správanie týchto skupín pri hľadaní potravy by si vyžadovali alternatívne prístupy k modelovaniu. Vedci by tak lepšie pochopili, aký veľký prínos by priniesla úprava solárnych parkov na kvetinovú lúku.

Plocha, ktorá sa v Spojenom kráľovstve využíva na solárne parky, sa každoročne zväčšuje. Pozemné solárne parky v súčasnosti zaberajú 14 tisíc hektárov. Aby krajina naplnila svoje ciele, ku ktorým sa zaviazala v rámci boja s klimatickými zmenami, bude v budúcnosti potrebovať odhadom ďalších vyše 90 tisíc hektárov pôdy pre nové solárne parky na výrobu 54 GW energie.

Premena solárnych parkov na lúky plné hmyzu je zároveň argumentom pre odporcov, ktorí namietajú, že sú neestetické a zbytočne zaberajú pôdu.

British Ecological Society, red