Rozvoj mestskej časti v Mannheime

rozvoj mestskej casti v mannheime

Spoločnosť ISOVER vyhlásila už deviaty ročník študentskej súťaže, ktorej cieľom je vízia ďalšieho rozvoja častí Gluckstein Quartier v nemeckom meste Mannheim. Riešenie má byť podľa definície multikomfortného domu ISOVER s využitím prvkov na zabezpečenie pasívneho štandardu.

Projekt študenta Fakulty architektúry STU v Bratislave Ondreja Kővéra získal v uplynulom ročníku 1. miesto v národnom kole súťaže. Vizualizácia: Ondrej Kővér

Súťaž chce podporiť kreatívny prístup ku konceptom návrhu energeticky nenáročných budov, pomôcť účastníkom súťaže zorientovať sa v možnostiach tvorby konštrukčného riešenia a detailov tzv. multikomfortných pasívnych domov s použitím produktov a riešení spoločnosti ISOVER.

Predmetné územie má veľkosť 6,4 ha. Súťaž bude zameraná len na vybranú oblasť. Všetky budovy v riešenej oblasti musia byť navrhnuté tak, aby spĺňali parametre multikomfortného domu (vrátane dvoch historických budov po rekonštrukcii). Parametre multikomfortného domu (energeticky pasívneho domu) musia byť v návrhu preukázané výpočtom v programe ISOVER Multi-Comfort House Designer alebo v programe PHPP.

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci študenti bakalárskeho, inžinierskeho či magisterského štúdia v študijných odboroch so zameraním na architektúru a pozemné staviteľstvo (alebo študijných odboroch príbuzného zamerania) na vysokých školách a univerzitách v Slovenskej republike.

Aj tento rok sa súťaž uskutoční vo dvoch fázach. Prvá je národná, počas ktorej bude porota hodnotiť všetky zaslané súťažné návrhy spĺňajúce súťažné kritériá. Odovzdanie súťažných návrhov do národného kola je 25. marca 2013.

Autori projektov umiestnených na prvých troch priečkach získajú finančné ohodnotenie a zároveň možnosť prezentácie v medzinárodnom kole súťaže. Medzinárodné stretnutie študentov sa uskutoční v polovici mája 2013 v Belehrade.

Viac informácií na: www.isover.sk alebo www.isover-students.com

KategórieUdalosti