Vzduchotechnika 2022

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB Slovenská komora stavebných inžinierov Vás pozývajú na 21. ročník vedecko-odbornej konferencie na tému: Hybridné zdroje energie pre vetranie a klimatizáciu

Program konferencie Vykurovanie 2022

Konferencia je určená odborníkom na vykurovanie a energetiku, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu. Pozrite sa, na čo sa tento rok zameria bohatý program, …