Zľava: Marta Maťová, Zuzana Kronerová, Gabriela Dzuríková

JAGA večer 2018 v divadle

Každoročné stretnutie, ktoré organizuje vydavateľstvo JAGA pre svojich priateľov a obchodných partnerov, znova potešilo príťažlivým divadelným zážitkom – tentoraz v bratislavskom Štúdiu L+S – a uvoľnenou recepciou v susediacom hoteli Tatra.
Neformálna atmosféra priateľské večera konaného pri príležitosti 10. výročia vzniku združenia SLOVENERGOokno v predvečer konferencie

Úspešná konferencia a oslava 10. výročia

Dňa 25.10.2018 usporiadalo združenie SLOVENERGOokno konferenciu OKNO, DVERE, FASÁDY vo Zvolene pri príležitosti osláv 10. výročia založenia združenia. Konferencie sa zúčastnilo 128 odborníkov z oblasti navrhovania, výroby, predaja a montáže otvorových výplní stavieb a súvisiacich …