Výzva

image 88381 25 v1

Spoločnosť Schüco slávi na slovenskom trhu v roku 2017 okrúhle výročie - pätnásť rokov pôsobenia. Pretože sa firme dlhodobo darí a rastie vo veľmi dôležitom segmente rezidenčného bývania, otvorí v roku 2017 nový showroom v priestoroch budovy, v ktorej aj dnes sídli. Schüco vyhlasuje Výzvu, ktorej cieľom je nájsť čo najlepší návrh a jeho spracovateľa pre vytvorenie tohto showroomu.

Proces výberu
Zadanie zákazky sa udeje na základe hodnotenia komplexnej architektonickej kvality prostredníctvom procesu, ktorý spočíva v porovnaní opisov navrhovanej koncepcie a referencií v 1.kole a následne predložených štúdií od troch vyzvaných účastníkov v 2.kole, v ktorom je účasť honorovaná sumou 2000 € bez DPH pre každého z účastníkov. Proces nie je anonymný a nejedná sa o „súťaž návrhov“. Spôsob, akým bol proces stanovený, vychádza zo snahy o korektné súťaženie a hospodárnosť na strane Schüco aj účastníkov.

Aký má byť Showroom?
Od showroomu sa očakáva, že poskytne priestor pre prezentovanie produktov pre rezidenčné objekty tak, aby úroveň architektonickej hodnoty prostredia zodpovedala špičkovej úrovni produktov. Snahou je, aby produkty boli prezentované nielen ako technicky kvalitné a funkčné, ale aby práve prostredníctvom riešenia prostredia showroomu vyzneli v príjemnej a pozitívnej atmosfére. Okrem prezentácie produktov je nutné vytvoriť príjemné prostredie pre konanie sa seminárov a prezentácií.

Priestor
Priestor, v ktorom má byť zriadený showroom bol donedávna používaný ako fitness centrum, nachádza sa v parteri a má plochu veľkosti 175 m2. Vstupuje sa doň cez vstupný priestor veľkosti 54 m2, ktorý síce Schüco nemá v nájme, ale má možnosť určiť jeho vzhľad. Riešenie tohto priestoru je súčasťou zadania.

Komisia
Ponuky a štúdie bude posudzovať komisia v zložení:
Ing. arch. Maroš Fečík, plusminusarchitects
Ing. arch. Ondrej Kurek, what architects
Peter Škvaril, vedúci predaja Schüco pre Slovensko

Hlavné termíny
zverejnenie Výzvy … 24. 1. 2017
obhliadka riešeného priestoru … 27. 1. 2017 o 15:00, 2. 2. 2017 o 15:00,prípadne v inom čase, po dohode so Schüco
predloženie ponúk do 1.kola v elektronickej forme … do 7. 2. 2016, 16:00
hodnotenie 1.kola … 9. 2. 2017
hodnotenie 2. kola … 10. 3. 2017, v sídle Schüco na Slovensku

target=“_blank“>Schüco – návrh showroomu v Bratislave

Viac na www.schueco.com/web2/sk/architekti/vyzva