Študenti architektúry – do súťaže Active House Award sa môžete prihlásiť do polovice novembra 2017

image 95627 25 v1

Tento ročník súťaže sa venuje materským školám a detským centrám. Jej cieľom je nastaviť nové štandardy pre udržateľné materské školy budúcnosti. Na víťazov čaká aj finančná odmena. Súťaž prebieha v dvoch krajinách na Slovensku a v Českej republike. Úlohou študentov je navrhnúť čo najideálnejšie riešenie vonkajšieho, aj vnútorného priestoru predškolského zariadenia tak, aby spĺňalo aktívne štandardy.

Návrh by mal spĺňať požiadavky na energetickú efektivitu, pričom objekt by mal byť schopný vytvoriť viac energie, ako spotrebuje. Autori projektov by mali myslieť na dostatočné presvetlenie prirodzeným svetlom tak, aby prichádzalo dovnútra nielen cez fasádu, ale aj zhora. Súťažná porota bude hodnotiť primárne celkové urbanistické, architektonické a dizajnové riešenie budovy; to by malo ísť ruka v ruke s dosiahnutím aktívnych štandardov a so zabezpečením dostatku denného svetla. Víťazi a odmenení študenti si odnesú dokopy 6000 eur. 

Ilustračné foto: Adam Mørk
Aj táto dánska škôlka – Solhuset – je príkladom vydarenej stavby podľa princípov aktívneho domu. Vytvára zdravé vnútorné prostredie, ktoré je veľmi dôležité pre detský vývoj

Študenti, ktorí majú záujem vyskúšať si tento projekt sa môžu zaregistrovať tu. Konečný termín pre prihlášky do súťaže je 15. november 2017. Projekty do súťaže je potrebné odovzdať najneskôr 1. decembra 2017, pričom 8. decembra zasadne odborná porota. Dňa 15. decembra 2017 sa uskutoční slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže.

Tu sa o súťaži dozviete viac:

E-mail: AHAward@velux.com
Oficiálna stránka: www.activehouseaward.velux.com
Facebook: www.facebook.com/ActiveHouseAward/

 

KategórieSúťažeZnačky