Mladí architekti oživia „periférie“

image 92290 25 v1

Účastníci architektonickej prehliadky Young Architect Award budú tento rok hľadať riešenie, ako znovuoživiť periférie našich miest. Svoje práce môžu prihlasovať študenti aj začínajúci architekti do 33 rokov. Uzávierka prihlášok je 30. júna. Výsledky súťaže budú vyhlásené prvý deň medzinárodného stavebného veľtrhu FOR ARCH.

Súťažiaci by mali spracovať nielen vlastný projekt, ale i identifikovať a vyhľadať problémové periférie vnútri alebo na okraji miest. Ide o návrhy, ako premeniť disfunkčné mestá a obce, ako oživiť opustené miesta dopravných koridorov či tzv. miesta na rozhraní. Účastníci si môžu zvoliť lokalitu z odporúčaných partnerských miest, ale aj vlastnú, ktorú považujú za problémovú a ktorá spĺňa kritériá súťaže.

Odbornú porotu povedie Petr Stolín
Odborná porota pod vedením Petra Stolína (PETR STOLÍN ARCHITEKT), držiteľa prvej Českej ceny za architektúru 2016, bude hodnotiť výber témy práce, koncepčnosť a kontextualitu riešenia, kvalitu architektonického/urbanistického riešenia, prínos pre kvalitu životného prostredia, udržateľnosť, novátorstvo a originalitu práce. Pozvanie do poroty tento rok prijali aj mestská architektka mesta Litomyšl Zdeňka Vydrová, Jan Opočenský (ov architekti), David Mareš (třiarchitekti) a Josef Pechar (nadácia „Nadání J., M. a Z. Hlávkových“).

Petr Stolín
„Na prvý pohľad sa môže zdať táto téma veľmi ľahká. Po dôslednejšom hľadaní, čo to vlastne periféria vôbec je, neprichádzame k jednoznačnému záveru. Samotná interpretácia tejto definície súťažiacimi môže priniesť prekvapivé výsledky. A práve táto nejednoznačnosť ma na tejto téme priťahuje,“ dodáva Petr Stolín.

Novinka 2017: Cena CEMEX
„Zmyslom Ceny CEMEX je podporovať autorov, ktorí prichádzajú s inovatívnym riešením v oblasti použitia betónových konštrukcií a materiálov v súlade s témou súťaže, pretože betónové konštrukcie sú často spájané s oblasťami mestských periférií (dopravné koridory, sídliská atď.). Inovatívne riešenia môžu prinášať betón na perifériu v iných nových súvislostiach a kvalitách,“ hovorí Vesselin Barliev, Public Affairs and Communication Manager, CEMEX Czech Republic.

Viac informácií: www.yaa.cz

KategórieSúťaže