Ideová súťaž na výber projektu pre Bienále architektúry v Benátkach 2016

image 78285 25 v1

Slovenská národná galéria v Bratislave vypisuje ideovú súťaž na výber výstavného projektu a následnú realizáciu expozície na 15. medzinárodné Bienále architektúry, ktoré sa bude konať v termíne od 28. mája do 27. novembra 2016 (vernisáž: 26. a 27. mája 2016) v pavilóne Českej republiky a Slovenskej republiky v Benátkach.

Kurátorom medzinárodnej expozície architektúry je chilský architekt Alejandro Aravena (1967), ktorý je členom poroty Pritzkerovej ceny za architektúru. Téma medzinárodnej výstavy je Reporting from the Front (Správy z frontu). A. Aravena v súvislosti s Bienále 2016 okrem iného poznamenal: „Treba vyhrať množstvo bitiek a posunúť mnoho hraníc, aby sme zlepšili kvalitu obývaného prostredia, a teda aj kvalitu života ľudí.“ Výberové konanie na česko-slovenský pavilón je vypísané ako neanonymné, je určené teoretikom umenia a architektúry, architektom a spolupracujúcim profesiám vrátane historikov a teoretikov architektúry a umenia. Jednotlivci ani súťažiace skupiny (iniciatívy) nie sú obmedzené vekom, pohlavím, národnosťou ani štátnou príslušnosťou, ak sa prihlásený projekt a realizácia akýmkoľvek spôsobom týkajú architektúry na Slovensku, jej praktizovania, dejín a teórie, prípadne jej vzťahu k medzinárodnému architektonickému prostrediu.

Termín odovzdania predkladaných projektov bol predĺžený do 4. januára 2016.

Všetky potrebné informácie a podklady (prihlášku, technické a ekonomické podmienky, pôdorysy, rezy) nájdete na webe SNG: www.sng.sk/sk/uvod/navsteva-sng/aktuality/sutaz-bienale-architektury-v-benatkach-2016.

Zdroj: SNG

Foto: Marta Buso

KategórieSúťaže