Stavebné podniky v SR vlani za 11 mesiacov utŕžili vyše 228 mld.Sk

Produkciu v hodnote 146,2 miliardy Sk vytvorili stavebné podniky na Slovensku za prvých 11 mesiacov minulého roka, čo bol medziročný rast o 6,5 %. Ich tržby za vlastné výkony a tovar medziročne vzrástli o 8,5 % na 228 miliárd Sk. V stavebníctve od začiatku roka pracovalo v priemere 165 000 ľudí a v robotníckych profesiách 139 000 osôb.

Produkcia realizovaná v tuzemsku vzrástla o 6,3 % na 141,1 miliardy Sk. Podiel novej výstavby sa zvýšil na 84,2 %, opravy a údržba však medziročne klesli o 5,6 % na 21,8 miliardy Sk. Produkcia v zahraničí vzrástla o 12,2 %. Produktivita práce sa zvýšila o 0,5 %. Priemerná nominálna mzda zamestnanca od začiatku roka dosiahla 15 379 Sk/mesiac a oproti 11 mesiacom 2006 vzrástla o 6,6 %, informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

V novembri 2007 stavebná produkcia predstavovala pri medziročnom poklese o 1,7 % hodnotu 15,3 miliardy Sk a druhý raz v roku 2007 nedosiahla úroveň rovnakého obdobia roka 2006. Produkcia v odvetví stavebníctva realizovaná v tuzemsku klesla o 0,9 % na 14,7 miliardy Sk a jej podiel na celkovej stavebnej produkcii sa zvýšil (o 0,8 p.b.) na 96,3 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnil medziročný pokles opráv a údržby o 14,8 % na 2,2 miliardy Sk. V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba tvorila 84,3 %. Podiel prác na opravách a údržbe sa znížil na 15,3 %.

Z hľadiska výrobného zamerania klesla stavebná produkcia v SR realizovaná na inžinierskych stavbách o 16,7 % a zvýšila sa na budovách o 6,7 %. Produkcia v zahraničí sa na celkovom objeme podieľala 3,7 %, čo bol medziročný pokles o 19 %.

Vývoj produkcie ovplyvnili najmä podniky s 20 a viac zamestnancami, a to znížením stavebných prác realizovaných v tuzemsku (o 5,6 %), v rámci ktorých najvýraznejšie klesli práce na inžinierskych stavbách.

Z hľadiska vecného smerovania sa znížili výrazne opravy a údržba a miernejšie nová výstavba. Podľa veľkostnej štruktúry bol nepriaznivý vývoj najmä v podnikoch s 500 a viac zamestnancami, v ktorých sa produkcia znížila o 23,4 %, v podnikoch s 20 – 49 zamestnancami o 11,7 %. Stavebná produkcia po zohľadnení sezónnych vplyvov zostala takmer na úrovni októbra (pokles o 0,1 %).

Stavebné podniky v novembri utŕžili 25 miliárd Sk a v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2006 to bolo zvýšenie o 2,3 %.

Informáciu TASR poskytol hovorca ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR Miroslav Bátovský.

Zdroj: TASR