Ekonomika Slovenska

Slovenská ekonomika porastie rýchlejšie, ako vlani očakávali prognózy EÚ

Slovenská ekonomika bude rásť rýchlejšie, ako sa doteraz očakávalo, a to aj vďaka vládnym opatreniam na zníženie vplyvu rastúcich cien energií na domácnosti a podniky. Naznačili to zimné predbežné ekonomické prognózy pre krajiny EÚ, ktoré v pondelok zverejnila Európska komisia (EK).

Podľa prognóz EK by mal byť ekonomický rast Slovenska na úrovni 1,5 percenta v roku 2023 a v roku 2024 dosiahne dve percentá. Tohto roku by Slovensko malo mať tretí najväčší rast v eurozóne (po Írsku a Malte) a štvrtý v EÚ (aj po Rumunsku), na budúci rok však s deviatou priečkou v eurozóne a 12 pozíciou v EÚ už nebude medzi „rekordérmi“ ekonomického rastu.

Slovenská ekonomika by mala rásť rýchlejšie, ako sa doteraz očakávalo, vďaka vládnym opatreniam na zníženie vplyvu rastúcich cien energií na domácnosti a podniky.

Očakáva sa, že celosvetový dopyt bude mať vplyv na hospodársku aktivitu, dotované ceny energií by mali v roku 2023 podporovať domácnosti a aj energeticky náročných exportérov.

Komisia očakáva, že novo oznámené vládne opatrenia pomôžu vyhnúť sa kríze v spotrebiteľských výdavkoch v roku 2023 znížením vplyvu vyšších cien energií. Zníženie reálnych miezd je však nastavené tak, aby udržalo úroveň rastu súkromnej spotreby.

Očakáva sa, že v rokoch 2023 a 2024 vzrastie export zo Slovenska, čo má umožniť zmiernenie problémov s dodávkami, a dotované ceny energií zlepšenie hospodárskej situácie vo veľkých exportných destináciách, ako je Nemecko.

Podľa predpokladov eurokomisie fondy EÚ výrazne prispejú k rastu investícií v roku 2023, dokonca ešte vo väčšej miere ako v roku 2022, aj keď sa očakáva, že prísnejšie podmienky financovania do určitej miery utlmia rast.

Inflácia na Slovensku v roku 2022 vyskočila na viac ako 12 % v dôsledku vysokých cien energií, čo sa premietlo do hlavných zložiek tovarov, najmä potravín.

Očakáva sa, že spotrebiteľské ceny potravín budú aj v roku 2023 rýchlo rásť a zostanú hlavnou hnacou silou inflácie podobne, ako to bolo v poslednom štvrťroku 2022. Očakáva sa tiež, že vysoké ceny energií udržia inflačné tlaky na širokom základe a napätý trh práce prispeje k trvalejšiemu rastu cien v sektore služieb.

Komisia predpokladá, že vládne intervenčné opatrenia budú v roku 2024 aspoň čiastočne zrušené, čím sa zvýši inflácia v oblasti energií. Aj preto možno predpovedať infláciu v roku 2023 na úrovni 9,7 % a v roku 2024 na úrovni 5,3 %.