Sibamac ukončil rok 2006 so ziskom približne 2,6 mil. Sk

Stavebná spoločnosť Sibamac, a.s., Bratislava ukončila finančný rok 2006 so ziskom takmer 2,6 milióna Sk. Medziročne to bol pokles o 14,18 milióna Sk. Výsledok z hospodárskej činnosti bol vyčíslený na […]

Stavebná spoločnosť Sibamac, a.s., Bratislava ukončila finančný rok 2006 so ziskom takmer 2,6 milióna Sk. Medziročne to bol pokles o 14,18 milióna Sk. Výsledok z hospodárskej činnosti bol vyčíslený na 31,27 milióna Sk. Celková výroba dosiahla 1,12 miliardy Sk, rok predtým bola 1,51 miliardy Sk. Pridaná hodnota predstavovala 201,25 milióna Sk. Spoločnosť disponovala s majetkom 923,19 milióna Sk.

Účtovná závierka a. s. Sibamac za rok 2006 bude na programe valného zhromaždenia akcionárov 31. mája, oznámili predstavitelia spoločnosti a zverejnili správu o ročnom hospodárení.

V zmysle správy v štruktúre majetku figuroval neobežný majetok v sume 262,6 milióna Sk, z toho dlhodobý hmotný majetok bol vo výške 223,65 milióna Sk. Obežný majetok bol v sume 605,9 milióna Sk. Podnik čerpal bankové úvery v objeme 84 000 Sk, ale v roku 2005 až 37,23 milióna Sk. Vlastné imanie a záväzky spoločnosti tvorili 923,19 milióna Sk.

Predstavitelia spoločnosti ďalej oznámili, že očakávajú splnenie plánovaných výkonov a hospodárskeho výsledku, stabilitu finančnej situácie a zlepšenie podmienok pre stabilizáciu pracovníkov.

Zdroj: TASR