Zelená strecha roku 2023

Najkrajšie zelené strechy v Českej republike by sme našli v zoo, medzi vinicami aj na školách

Súťaž Zelená střecha roku mapuje už desať rokov situáciu na trhu zelených striech v Českej republike. Tento rok sa medzi ocenenými ocitli zoologická záhrada, kúpalisko aj moderné vinárstvo. Svoju vlastnú kategóriu po prvýkrát dostali školy.

Porotcovia sa pri hodnotení zamerali na celkový zámer aj kvalitu architektonického prevedenia a technických riešení, udržateľnosť projektu, ale aj aktuálny stav zelenej strechy. Výsledky súťaže boli slávnostne vyhlásené 14. septembra 2023, mediálnym partnerom tohto ocenenia je české ASB.

Výsledky súťaže

1. miesto: Zoo Praha – Rezervácia Dja, Pavilón goríl
Investor: Zoologická záhrada hl. m. Prahy
Autori projektu: ABM architekti, Ing. Eduard Chvosta, Ing. Maxim Turba
Výmera: 2 000 m2

Zelená strecha na novom Pavilóne goríl Zoologickej záhrady v Prahe bola postavená pred troma rokmi na úpätí vŕšku so stredovekou usadlosťou Sklenářka. Strecha nadväzuje na prírodný park Draháň Troja. Zámerom bolo celú stavbu ozeleniť tak, aby návštevník čo najmenej vnímal budovu, a to nielen pri pohybe v areáli ZOO, ale aj zo širokého okolia. Je tu vysiata zmes zložená z osiva pripomínajúca svojim zložením miestnu step, ktorá je doplnená výsadbou vybraných bylín. Ide teda o polointenzívnu strechu prírodného charakteru.

ZOO Praha
Zelená strecha Pavilónu goríl v ZOO Praha | Zdroj: Zelená střecha

2. miesto: Vstupný objekt kúpaliska Biotop Brno-juh
Investor: Mesto Brno, mestská časť Brno-juh
Autori projektu: P.P. Architects
Výmera: 557 m2

Areál prírodného kúpaliska sa nachádza na pokojnom mieste pri rieke Svratke. Zázemie v areáli poskytuje budova s občerstvením s vlastnou záhradkou, ktorej zelenú strechu tvoria tri odlišné časti. Šikmá strecha na východnej časti budovy zaberá 99 m2 a je na nej použitá skladba pre šikmé zelené strechy, vrátane zádržného systému. Vegetáciu tu tvoria rozchodníkové koberce. Hlavná časť s rozlohou 361 m2 nadväzuje na šikminu a nájdeme tu suchomilné byliny a trávy. Posledná časť strechy o veľkosti 97 m2 sa nachádza na drevenom zastrešenom vstupe a je pokrytá rozchodníkovými kobercami.

Kúpalisko Brno
Zelená strecha vstupného objektu na kúpalisku Biotop Brno | Zdroj: Zelená střecha

3. miesto: Vinárstvo Gurdau
Investor: Vinárstvo Gurdau
Autori projektu: Ing. arch. Aleš Fiala, Ing. Zdeněk Sendler, Ing. Markéta Jurečková
Výmera: 900 m2

Umiestnenie vinárstva v centre viníc je logisticky a prevádzkovo najefektívnejšie riešenie, v Českej republike však nie je až také obvyklé. Majitelia Vinárstva Gurdau venovali veľkú pozornosť zakomponovaniu stavby do terénu a jej nadväznosti na zeleň. Extenzívna zelená strecha je neobvykle riešená a plynulo prechádza do úrovne terénu. Strecha je čiastočne prístupná a v jej najvyššom bode sa nachádza drevená terasa. Vysadené sú na nej rozchodníky, trávy aj trvalky.

Vinárstvo Gurdau
Zelená strecha vo Vinárstve Gurdau | Zdroj: BoysPlayNice

Kategória Školské zariadenia

Vzhľadom na to, že tohtoročný ročník sa vyznačoval veľkým zastúpením škôl, porota sa rozhodla túto kategóriu vyčleniť a hodnotiť školské zariadenia zvlášť.

1. miesto: Základná škola Zdiměřice
Investor: Mesto Jesenice
Autori projektu: HEXAPLAN INTERNATIONAL – Ing. arch. Josef Pálka (generálny projektant), Ing. Jana Vrbasová (zeleň)
Výmera: 6 500 m2

Škola v Jesenici má jednotlivé objekty rozvrhnuté do štyroch vzájomne prepojených celkov – časť učební, vedenie školy a vstupná hala, stravovanie a telovýchova. Budovy majú extenzívne zelené strechy na zlepšenie zadržiavanie dažďovej vody aj na ochladzovanie budovy. Škola dosahuje vysoký energetický štandard a hrdí sa sloganom „Škola 21. storočia – pod zelenou strechou“. Vykurovanie v nej zabezpečujú tepelné čerpadlá vzduch/voda, bivalentným zdrojom tepla je sústava kondenzačných plynových kotlov. Táto strecha získala tiež Cenu verejnosti.

ZŠ Zdiměřice
Zelené strechy budov na Základnej škole Zdiměřice | Zdroj: Zelená střecha

2. miesto: Stredná odborná škola Jarov – edukačná strešná záhrada
Investor: Stredná odborná škola Jarov
Autori projektu: Ing. Jitka Gabrielová, Ing. Aneta Hradecká
Výmera: 100 m2

Strešná záhrada strednej odbornej školy nadväzuje na internetovú kaviareň a domov mládeže, z ktorých je možné na vstúpiť na relaxačnú terasu. Hlavným dôvodom založenia vegetačnej strechy bola výučba. Plocha je koncipovaná ako edukačná pre výučbu nielen záhradníckych odborov, ale aj stavebných – napríklad pre stolárov. Preto je rozvrhnutá na mnoho dielcov v podobe včelích plástov, pričom v každej bunke je iná skladba vegetácie na vrstvách zložených z rôznych materiálov a substrátov pre strešné záhrady.

SOŠ Jarov
Edukačná strešná záhrada na Strednej odbornej škole Jarov | Zdroj: Zelená střecha

3. miesto: Základná škola Židlochovice
Investor: Mesto Židlochovice
Autori projektu: Ing. Jitka Vágnerová
Výmera: 832 m2 + 830 m2

V novom pavilóne základnej školy v Židlochoviciach, otvorenom v roku 2020, sa nachádza deväť odborných učební zameraných na vzdelávanie prírodných predmetov. Na plochej streche pavilónu, rovnako ako na streche zrekonštruovanej jedálne, boli založené extenzívne a polointenzívne zelené strechy. Majú nielen estetickú funkciu, pretože sú viditeľné z okien školy, ale aj ekologickú a vzdelávaciu. Žiakom a zamestnancom je strecha neprístupná, pre potreby údržby je na nej chodník z betónových dlaždíc.

ZŠ Židlochovice
Zelená strecha na budove Základnej školy Židlochovice | Zdroj: Zelená střecha

Kategória Rodinná zelená strecha

Víťaz: Zelená strecha na obytnom altánku, Tábor – Čekanice
Investor: súkromný
Autor projektu: Ing. Ferdinand Leffler, Atelier Flera
Výmera: 130 m2

Samostatne stojaci altánok v záhrade je citlivo zasadený takmer do koruny existujúceho stromu. Stavba slúži na rekreáciu obyvateľov priľahlého rodinného domu a v jej časti je umiestnený jeden z najmenších komerčných pivovarov v Českej republike. Majiteľovi a sládkovi Tomášovi Křížkovi sa splnil sen mať na záhrade pivovar. K altánku je vybudované schodisko na zelenú strechu, ktorej funkcia je pohľadová, estetická a funguje aj ako odpočinková zóna.

Altánok pri rodinnom dome
Zelená strecha altánku pri rodinnom dome v Tábore | Zdroj: Zelená střecha