Projekty revitalizácie nábreží riek rozširujú historické centrá

Ak projekt revitalizácie nábrežia riek spĺňa kritériá stanovené na kvalitu, emocionalitu, rôznorodosť a komplexnosť a ak prepája historické centrá s modernou architektúrou, ide o úspešný projekt. Realizácia takto pripraveného projektu nielen rozširuje historické centrá a mení celý región, ale obyvateľom a návštevníkom mesta vytvára zázemie pre bývanie, prácu, nakupovanie, vzdelávanie a kultúrne vyžitie. Uviedol architekt Peter Gero z rovnomennej konzultačnej firmy so sídlom v prístavnom meste Hamburg na konferencii Stavba 2008.

Architekti sa venovali trendom v revitalizácii nábreží riek, jazier a morí v Európe, ako aj rozvoju infraštruktúry miest a nábrežia ako turistickej destinácie. Gero účastníkov konferencie informoval o najväčšom európskom projekte premeny nábrežia HafenCity v Hamburgu. Prvé koncepty vznikli pred 25 rokmi v období hospodárskej stagnácie bez tlaku investorov. Boli podmienené štrukturálnymi zmenami v logistike prístavu. Nefunkčné historické doky a sklady však vytvárali potenciál pre plán rozvoja mesta v jeho centrálnej zóne. HafenCity má rozlohu 110 ha a zväčší historické jadro mesta o tretinu. Projekt sa už 5 rokov realizuje a ukončí sa o 10 rokov. HafenCity ponúkne 10 000 bytov, 30 000 pracovných miest, hotely, univerzitu, obchod a zelené priestranstvá. „Cieľom urbanistického masterplan projektu je vybudovať živé multifunkčné mestské prostredie naviazané na verejnú sieť dopravy s orientáciou na prílev turistov,“ konštatoval.

Na otázku, ako v projekte spolupracujú mesto, architekti a investori, odpovedal, že pôvodným vlastníkom pozemku bolo mesto Hamburg. To zverejnilo predaj resp. výmenu pozemku za iné pozemky. Keď investor so svojim konceptom HafenCity vyhral súťaž, nekúpil pozemok okamžite. Počas 1 až 1,5 roka získal na pozemok exkluzivitu a musel koncept projektu dotiahnuť do realizačnej fázy. Až keď sa investor preukázal stavebným povolením, došlo k podpisu kúpnej zmluvy a zaplateniu za pozemok.

Vzhľadom na štandardnú prax revitalizácie nábreží európskych miest si Gero myslí, že v prípade revitalizácie nábrežia Dunaja v Bratislave vývoj pokračuje bez celkového konceptu, bez masterplanu. To podľa neho však neznamená, že nemôže vzniknúť funkčne rôznorodý príťažlivý komplex objektov viacerých developerov. Už realizované projekty od Karloveského ramena cez Vydricu až po Zimný prístav môžu inteligentným prepojením Bratislavu dostať do hornej polovice tabuľky medzi sebou súťažiacimi mestami v Európe.

Zdroj: TASR