Profil spoločnosti Slovaktual, spol. s r. o.
Galéria(5)

Profil spoločnosti Slovaktual, spol. s r. o.

Korene spoločnosti Slovaktual siahajú až do rakúskej metropoly, kde začínal jej zakladateľ Marián Krč. Po prvej zákazke na Slovensku netušil, že sa jeho firma raz stane jednotkou medzi výrobcami okien. Dnes je osobnosťou a nerád poskytuje rozhovory pre médiá, o to väčšmi sa však zaujíma o kvalitu produktu a spokojnosť zákazníkov. Filozofia dlhodobého partnerstva v jeho vedení firmy sa odráža nielen vo vzťahu k zákazníkovi, ale aj v personálnom manažmente.

Ako by ste zhodnotili činnosť spoločnosti za uplynulý rok? Bol v niečom špecifický?

Minulý rok pre nás nebol významnejší ako ten predchádzajúci, i keď sme otvárali novú výrobnú halu. V podobnom duchu sa nieslo celé uplynulé obdobie.

Aká je situácia na trhu s oknárskymi výrobkami na Slovensku? Je už trh nasýtený?

Iste, o trh sa delí nespočetné množstvo výrobcov, sú toho plné noviny. Každoročne vo firmách na Slovensku vznikajú nové a nové výrobné kapacity. Niečo sa aj exportuje, niečo dováža. Pri exporte ide najmä o susedné krajiny, ako sú Česko, Rakúsko či Švajčiarsko.

Ako vnímate pôsobenie spoločnosti v naštartovanom stavebníctve?

My pôsobíme predovšetkým v oblasti rekonštrukcií, preto stavebný boom výraznejšie nepociťujeme. Rekonštrukcie však určite súvisia s rastúcou životnou úrovňou obyvateľstva, ktorú ovplyvnila aj naštartovaná výstavba. Naša spoločnosť zaznamenala za obdobie posledných štyroch rokov každoročný rast obratu o viac ako tretinu.

Očakávate do budúcnosti ďalší rast?

Dá sa predpokladať, že obdobie rastu potrvá ešte asi dva-tri roky. V súčasnosti je ťažké odhadnúť, či už sme na vrchole, alebo sa k nemu iba blížime.

Ako možno spoznať kvalitné okno?

Rozpoznať kvalitné okno na pohľad je pomerne ťažké. Kvalitné okno je predovšetkým okno, ktoré je dobre osadené. A platí to aj naopak. Hocijaké dobré okno môže celkom pokaziť nevhodná montáž do stavebného otvoru. Svoju úlohu zohráva aj tepelná priepustnosť. Odporúča sa sledovať použitie skla so súčiniteľom prechodu tepla 1,1 W/(m2 . K), stredového tesnenia a päťkomorového okenného profilu. Často sa totiž stáva, že výrobca prezentuje vlastnosti okna, ktoré laik nedokáže preveriť.

Ako si spomínate na svoje začiatky v oknárskom priemysle? Vedeli ste, že získate prvenstvo medzi výrobcami plastových okien?

Pred naším vstupom na slovenský trh boli na Slovensku dve alebo tri firmy, ktoré sa zaoberali výrobou plastových okien – v Nových Zámkoch, v Dvoroch nad Žitavou a v Žiline. Po novembri 1989 dve z nich zanikli a výroba zostala len v Nových Zámkoch. V Rakúsku takéto firmy fungovali už viac ako tri desaťročia a ja som v jednej z nich pôsobil asi desať rokov. Istý čas som pracoval aj vo výrobe, väčšinu času som sa však venoval montáži okien.

Aká bola vaša cesta na vrchol oknárskej branže? Kde sa to celé začalo?

Pôvodne sme prišli na Slovensko len na istý čas s tým, že urobíme zákazku a vrátime sa do Rakúska. Postupne však začali pribúdať ďalšie objednávky a my už sme nemali čas pomýšľať na odchod. Výrobu sme založili v starej výrobnej hale v Nitrianskom Pravne. Ako rástol dopyt po oknách a pokrytie predajnými miestami, postavili sme ďalšie štyri haly v Pravenci. Dnes tvoria súčasť výrobného areálu aj s administratívou.

Na čo ste stavili pri svojom podnikaní?

Keď som sa v roku 1990 vrátil na Slovensko, priniesol som si so sebou skúsenosti, ktoré som pri podnikaní uplatňoval. Už na začiatku sme vedeli, že sa nechceme uberať cestou najnižšej ceny. Aj preto sme ako prví na Slovensku začali používať sklo so súčiniteľom prechodu tepla 1,1 W/(m2 . K) a stredové tesnenie. Ďalej to bol päťkomorový profil či okná, ktoré sa začali vyrábať na obrábacích centrách práve v našej firme. Slovensko je však malá krajina, a tak sme nemohli narásť do takých rozmerov ako napr. firmy v Poľsku. Napriek tomu podiel najväčšej poľskej firmy na domácom trhu nepresahuje náš podiel na slovenskom trhu.

Ponúkla vám politicko-spoločenská zmena v novembri 1989 výzvy, ktoré ste premietli do svojej činnosti?

Veľmi dobre si spomínam na obdobie, keď sme začínali podnikať na Slovensku. Vtedy nebola možnosť získať úver, ako je to dnes. Keď sme sa vrátili de facto z emigrácie, nikoho sme nepoznali. V istom zmysle to bol hendikep, lebo sme si najprv museli zarobiť na to, čo bolo treba zainvestovať. Postupne sa začala profilovať naša stratégia podnikania – nikdy sme zisk nevyberali, ale ďalej sme ho investovali do rastu firmy.
Niekoľkokrát sme žiadali aj štátnu podporu na zamestnancov, ale za 17-ročné pôsobenie firmy sme ani raz so žiadosťou neuspeli. Pritom len za posledné štyri roky sme investovali okolo 400 miliónov korún.

Čo pre slovenského výrobcu znamená poľská konkurencia?

Určite sa aj v Poľsku nájdu kvalitní výrobcovia. Napriek tomu som presvedčený, že v susedných krajinách, ako sú Česko, Maďarsko alebo už spomenuté Poľsko, sa nevyrábajú také kvalitné okná ako na Slovensku. Viem, že sa isté množstvo dováža z Poľska, a viem aj to, aké problémy s nimi ľudia majú. Navyše, plastové okná patria do kategórie výrobkov s najväčším počtom reklamácií. Až pri nej klienti zisťujú, že sa niet na koho obrátiť. Iste, sú lacnejší, ale len v rámci nižšej triedy. V porovnateľnej triede, teda pri použití skla so súčiniteľom prechodu tepla 1,1 W/(m2 . K), stredového tesnenia a adekvátnej stavebnej hĺbky okenného profilu, vyjdú ich okná dokonca drahšie.

Vaša spoločnosť sa etablovala takpovediac v srdci Slovenska. Aké výhody prináša centrálna poloha v rámci krajiny?

Je to veľká výhoda, keďže dodávky okien tvoria podstatnú zložku celkovej ceny. Ak by sme boli celkom na východe alebo západe krajiny, bol by to z tohto hľadiska veľký hendikep. Je to naša konkurenčná výhoda. Navyše, veľkú časť zákaziek prinášajú práve väčšie mestá stredného Slovenska, z oboch koncov republiky prichádza približne rovnaké množstvo objednávok.

Akú máte stratégiu pri obchodovaní?

Od začiatku nášho pôsobenia sme smerovali k predaju prostredníctvom predajných miest. Nestrácali sme tak čas. Keď nás začali nasledovať iní, mali sme už vybudovanú vlastnú sieť predajných zastúpení.

Ako tieto obchodné zastúpenia fungujú?

Sú to samostatné spoločnosti, ktoré disponujú predajným miestom, kanceláriami, skladom a montážnou skupinou. Zabezpečujú montáž a servis okien i dverí. Ich hlavným poslaním je byť čo najbližšie k zákazníkovi.

Vnímate zmeny v podnikaní od vstupu Slovenska do EÚ?

Áno, po vstupe Slovenska do európskeho spoločenstva zanikli isté bariéry, čo nám umožnilo jednoduchšie vyvážať tovar. Napriek tomu sa chceme starať najmä o slovenský trh a v budúcnosti aj o trh v Česku.

Prečo práve český trh?

Je to krajina, ktorá sa z nášho pohľadu podobá Slovensku. Máme spoločnú panelovú výstavbu zo 70. rokov a nemusíme prekonávať jazykovú bariéru. Vstup na český trh sme plánovali už dávnejšie, ale náš rast na domácom trhu nám to nedovoľoval. To hovorím o období posledných štyroch-piatich rokov. V súčasnosti tam máme už viac ako desiatku predajných miest a plánujeme otvoriť desať zastúpení ročne.

Je kvalita okien vyrobených na Slovensku porovnateľná s európskou špičkou?

V tejto branži je európskou jednotkou Rakúsko. Okná vyrobené v Nemecku, i keď je to vyspelá priemyselná krajina, nedosahujú podľa môjho názoru kvalitu rakúskych okien. Na Slovensku sa v rámci konkurencie susedných krajín, ako sú Poľsko, Maďarsko a čiastočne aj Česká republika, vyrábajú oveľa kvalitnejšie okná aj napriek tomu, že sme len malá krajina. Naša značka sa zakladá na použití skla so súčiniteľom prechodu tepla 1,1 W/(m2 . K), stredového tesnenia a na využití päťkomorového profilu, a to pri výrobe všetkých okien.

Je o vás známe, že si zakladáte na korektnom a ľudskom prístupe k svojim podriadeným.

Ľudia z mojej firmy, ktorí ma poznajú už nejaký čas, povedia, že som prísny a vyžadujem kvalitne odvedenú prácu. Napriek tomu sa snažím nevytvárať tlak a nevyvodzovať z ich chýb tvrdé postihy. Samozrejme, že dávam prednosť dlhodobému partnerstvu, lebo je to výhodné nielen pre mňa, ale aj pre mojich zamestnancov, a teda i pre spoločnosť.

Text: Lucia Hakelová
Foto: Slovaktual, spol. s r. o.