predlzte si stavebnu sezonu pouzitim maltovych zmesi profimix so zimnou upravou

Predĺžte si stavebnú sezónu použitím maltových zmesi PROFIMIX so zimnou úpravou

Spoločnosť KM Beta, a. s., predstavuje rad suchých maltových zmesí KMB Profimix so zimnou úpravou. Súčasťou sú špeciálne upravené cementové potery, murovacie malty a tepelnoizolačná malta so zimnou úpravou, ktoré možno aplikovať aj pri teplote pod bodom mrazu.

Pri dodržaní základných zásad kladenia poterov aj murovacích mált umožní zimná úprava receptúr tvrdnutie zmesi aj pri nízkych teplotách, a to až do teploty –5 °C. Vďaka tomu možno stavebnú sezónu predĺžiť o celý mesiac.

Prehľad jednotlivých typov cementových poterov a murovacích mált KMB Profimix so zimnou úpravou, ako aj zásady ich kladenia a murovania nájdete už čoskoro na stránkach www.kmb-profimix.cz.

–>–>