Nový prvek pro odvodnění povrchových vod
Galéria(3)

Nový prvek pro odvodnění povrchových vod

V letošním roce společnost CS-BETON, s. r. o., přichází na trh s novým doplňkovým prvkem pro standardní profil štěrbinových trub pro liniové odvodnění, který vhodným způsobem doplňuje sortiment prvků určených pro kvalitní odvedení povrchových vod ze zpevněných ploch.

Jedná se o obloukový prvek, který řeší problém úhlových zlomů. To znamená možnost soustředění a odvádění povrchových vod podél celé své délky od odtoku. Zároveň pomocí těchto prvků je stavebník schopen odklonit odvodňovací řád od 7 až do 180 stupňů, a to i na relativně malém prostoru. Navíc díky dvouprstencovému spoji (výrobce CS-BETON, s. r. o.) je systém odolný proti průsaku vody a ropných látek. Výhodou tohoto spoje je jeho možnost využití i v oblastech s ochranou pitného zdroje. Těsnost spoje zajišťuje speciálně vyvinutá nitrilová pryž. Při uvažovaném použití tohoto způsobu odvodnění je vhodné konzultovat jeho aplikaci s technickým oddělením společnosti.

Štěrbinové žlaby se standardně vyrábějí pro třídu zatížení D400 kN, což odpovídá běžnému provozu na komunikacích. Toto zatížení bohatě postačí i pro areály lehkých průmyslových objektů či logistických center. Ovšem jsou i případy, kde se musí použít třída zatížení F900 kN. Nejčastěji se s výrobky určenými pro takovéto zatížení setkáme na letištích, jako je Letiště Praha Ruzyně, vojenské letiště Čáslav, Náměšť nad Oslavou nebo na kontejnerových překladištích.

Zdroj: CS-BETON