Nominácie na ocenenie CE ZA AR 2021: Zelená architektúra dostáva zelenú

Do najnovšieho ročníka architektonickej súťaže CE ZA AR sa prihlásilo 81 diel. Na shortlist sa dostalo 30 z nich a porota napokon vybrala 21 nominácií. Heslom je tento rok zelená architektúra.

„Myslíme si, že CE ZA AR je už dosť silná plaforma na to, aby si dovolila komunikovať okrem vlastných nominácií aj témy, ktoré považujeme za dôležité. Rozprávať sa o nich a viesť diskusiu,“ povedala na margo témy zelená architektúra Oľga Miháliková, manažérka ocenenia. Do popredia chcú dostať výstavbu šetrnú k prírode ale aj zodpovedné nakladanie s peniazmi, ktoré má Slovensko sľúbené od Európskej únie.

„Environmentálny aspekt môže byť v technickom riešení stavby, aj v urbanistickom koncepte a dopade na krajinu. Na väčšine nominovaných dielach sme ich mali možnosť v nejakom smere sledovať, ale musím povedať, že pri viacerých realizáciách, ktoré sme mali možnosť vidieť, to bola ich slabá stránka. Boli aj stavby, pri ktorých sa environmentálny aspekt vyslovene očakával. Ukázalo sa, že riešenia, ktoré nás mali očariť, boli skôr len marketingom a mali viaceré problémy. Architekti to predsa len ešte nemajú v krvi. Možno to vyžaduje až novú generáciu s novým prístupom. Zatiaľ je to veľmi krehké,“ dodal Peter Moravčík, predseda poroty.

Predseda Slovenskej komory architektov Ilja Skoček zdôraznil, že v nadchádzajúcom období, počas čerpania rekordných finančných prostriedkov z rozpočtu Európskej únie v rámci Plánu obnovy a stability Slovenska, čelíme veľkej výzve a historickej príležitosti zároveň. Je len na rozhodnutí verejnej správy, samospráv, štátu a súkromného sektora, ako zodpovedne odpovie v oblasti výstavby na tieto výzvy. “Hľadajme kvalitu v porovnávaní možných riešení. Hľadajme kvalitu výstavby a obnovy prostredníctvom súťaží návrhov.” vyzval.

Porota v jubilejnom 20. ročníku ceny hodnotila v prvom kole 81 prihlásených diel, z ktorých v užšom výbere počas cesty naprieč Slovenskom osobne navštívila 30 realizovaných objektov. Medzinárodná porota navštívila diela a hodnotila v zložení:

Táňa Buijs-Vítková (Holandsko)
Jakub Cígler (Česká republika)
Bohunka Koklesová (Rektorka VŠVU, Slovenská republika)
Peter Moravčík (Slovenská republika, predseda poroty CE ZA AR 2021)
Vladimír Sitta (Česká republika)
Pavol Šilla (Slovenská republika)
Štěpán Valouch (Česká republika)

Na základe osobnej obhliadky porota vybrala 21 diel v 6 kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Fenomény architektúry, Interiér, Exteriér a Občianske a priemyselné budovy, ktoré zverejňujeme aj s hodnotením medzinárodnej poroty. Pozrite si nominované diela v jednotlivých kategóriách s hodnotením poroty.

Rodinné domy

Dom pre rodinu s domácimi zvieratkami (Bratislava)

Architekti: Sadovsky Architects, Labak štúdio
Rok realizácie: 2017 − 2020

Výraznou kvalitou domu je spôsob, akým sa prelína zo záhradou situovanou na dvoch rôznych úrovniach s dvomi rôznymi témami: centrálny priestor s kuchyňou má po ľavej strane záhradu, ktorá upútá svojou až dekoratívnou neformálnosťou. Na druhej strane má záhradu, ktorá svojím predsadením rámcuje výhľad do okolia. Odfiltruje tak nežiadúce výhľady a zároveň vytvára v oddychovej časti s bazénom súkromnú zónu. Celý dom pôsobí priestranne, čo podčiarkuje aj vyvýšený centrálny priestor nad kuchyňou. Kvalita prepojenia domu so zeleňou bude postupom času rásť a symbióza so záhradou bude stále zjavnejšia.

Dom pre rodinu s domácimi zvieratkami.
Dom pre rodinu s domácimi zvieratkami. | Zdroj: Nora a Jakub Čaprnkovci

Dom V (Bratislava)

Architekti: Martin Skoček, Lucia Miklová
Krajinný architekt: Michal Marcinov
Rok realizácie: 2019

Tento rodinný dom prehodnocuje princíp tradičného trojdielneho dedinského domu. Odvracia sa od hluku cesty a bočnou fasádou sa veľkolepo otvára do záhrady. Nádherná práca so svetlom dáva vyniknúť čistote formy dokonale prevedenou novou interpretáciou tvaroslovia tradičného krovu a priestranného interiéru. Najviac upúta harmónia interiéru, kvalitného detailu a použitej materiality. Dom vrastá do záhrady a neodstraňuje jej pamäť. Nevadí mu, že sa fasádou dotýka kôry starej jablone. Medzi domom a záhradou tu. existuje vzácny intímny dialóg.

Dom V.
Dom V. | Zdroj: Matej Hakár

Rodinný dom CLT16 (Záhorská Bystrica)

Ateliér: atelier MOLNÁR-PERÁČEK s.r.o.
Rok realizácie: 2020

Dom sa svojou hmotou veľmi prirodzeným spôsobom prispôsobuje zvlnenému terénu a existujúcej zeleni. Všetky spoločné priestory orientuje okolo dominantnej vŕby. Tvarová a vďaka použitému drevu aj materiálová symbióza podporuje splynutie domu s okolím. Originálnou súčasťou dispozície je aj obytná chodba, ktorú od záhrady oddeľuje sklenná stena. Vďaka tomu je chodba povýšená na vzdušný obytný priestor orientovaný do záhrady. Záhradné úpravy a zásahy do existujúcej vzrastlej zelene sú minimálne a veľmi rešpektujúce. Záhrada diktuje konkrétne architektonické riešenie.

Rodinný dom CLT16.
Rodinný dom CLT16. | Zdroj: Ľubomír Peráček ml.

Rodinný dom zo storočného humna (Veličná)

Architekti: Eliška Turanská, Margaréta Šuvadová
Rok realizácie: 2021

Pozn. Dielo je nominované v dvoch kategóriách

Adaptácia storočného humna je príkladným prístupom k súčasnému rodinnému bývaniu na vidieku. Odvaha mladých majiteľov a tvorivý prístup architektky priniesol prekvapivé spojenie tradičnej stodoly a rodinného domu. Pôvodné materiály boli s láskou druhotne použité a harmonicky doplnené novými. Pokora a skromnosť nechala vzniknúť jedinečnej stavbe. Tento projekt sme sa rozhodli zaradiť ako nomináciu až do dvoch kategórií. Chceme tak vyzdvihnúť rozhodnutie investora – mladej rodiny, premeniť existujúcu storočnú hospodársku budovu v oravskej Veličnej na plnohodnotné rodinné bývanie.

Rodinný dom zo storočného humna.
Rodinný dom zo storočného humna. | Zdroj: Eliška Turanská