moct povedat svoj nazor k buducnosti bratislavy okruhly stol
Galéria(2)

Môcť povedať svoj názor k budúcnosti Bratislavy – Okrúhly stôl

Všetci, ktorí žijeme v Bratislave, sme obyvateľmi jedného mesta. Pozeráme sa však na neho ale rôznymi očami. Niekto očakáva len to, že mu mesto dá bezpečný domov, udržiavanú cestu do práce a príležitosť na prácu. Niekto ale očakáva, že mesto mu ponúkne i relax a odpočinok. Sú ale i takí, ktorí potrebujú s mestom cítiť. Tešia sa z pekných zákutí a mrzia ich prípadné nedokonalosti a tmavé stránky. Mesto je súčasťou ich života.

moct povedat svoj nazor k buducnosti bratislavy okruhly stol 6779 big image
Rozdielne sa potom stavajú občania i k problémom mesta. Od neangažovania sa vôbec cez diskusie s priateľmi až po verejné vyjadrenie svojich názorov. Táto skupina spoluformuje osud Bratislavy a jej budúci vývoj.

Ponúknuť zaujímavé pohľady a vyprovokovať k vyjadreniu  vlastného názoru chcú i organizátori verejnej diskusie Bratislava – mesto kde chcem žiť. Ide o okrúhly stôl, kde sa stretnú odborníci z rôznych oblastí. Hlavné ciele vývoja Bratislavy predstaví primátor mesta Ľubomír Ftáčnik. Priblíži plán samosprávy do roku 2020. Historické dispozície mesta zhrnie známy historik a fanúšik mesta Pavel Dvořák. Je známe, každý kto chce vedieť kam ide, musí poznať odkiaľ prichádza.

Dôležitosť interakcie viacerých disciplín a odborníkov rôznych profesií pri formovaní vízie pripomenie Andrej Gogora z časopisu Romboid. A oficiálnu diskusiu uzavrie finančný riaditeľ významného bratislavského zamestnávateľa, spoločnosti IBM, Marián Bódi. Firma potrebuje kvalitných ľudí. Mesto potrebuje dať ľuďom kvalitnú prácu. Ako teda môžu obaja spolupracovať, aby som im ich ciele podarilo naplniť?

 I o tom sa bude diskutovať 9. mája o 16.00 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Po úvodnej časti, ktorá je vyhradená pre spomenutých rečníkov bude priestor i na názory občanov. Môžu sa vyjadriť na akúkoľvek tému, ktorá súvisí s budúcnosťou Bratislavy. Príležitosť dať primátorovi priamu otázku a očakávať odpoveď nie je každý deň. Len tak môžeme očakávať, že osud Bratislavy sa bude hýbať tým správnym, pozitívnym, smerom.

Okrúhly stôl organizuje Inštitút urbánneho rozvoja v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta Bratislavy.

Zdroj: Inštitút urbánneho rozvoja