Medzinárodná architektonická súťaž Brick Award 22 spúšťa registráciu

Slovenskí architekti majú možnosť predstaviť svoje realizácie v celosvetovej súťaži.

Architekti z celého sveta majú možnosť prihásiť do Brick Award svoje najnovšie architektonické projekty, v ktorých dominuje alebo exceluje práve tehla. Ocenenie udeľuje v dvojročných cykloch spoločnosť Wienerberger. Diela možno prihlasovať len do 8. apríla 2021.

Zámerom organizátorov je poukázať na potenciál tehly v moderných a inovatívnych realizáciách budov. V súťaži rozhoduje kvalita, originalita i funkčnosť. Oceňujú sa diela, ktoré vyjadrujú kontinuitu v práci s tehlou a uplatňujú nový kreatívny prístup v jej využití ako osvedčeného stavebného materiálu. Vzhľadom na rastúci spoločenský význam energetickej úspornosti budov a požiadaviek na recyklovateľnosť stavebného materiálu sa jednotlivé projekty posudzujú aj cez optiku trvalej udržateľnosti.

Prominentná porota

Prihlásené práce hodnotí medzinárodná porota zložená z renomovaných architektov a kritikov. Zo všetkých prihlásených diel vyberie do užšej nominácie 50 projektov. Následne určí výhercov jednotlivých kategórií a vyhlási meno celkového víťaza a laureáta špeciálnej ceny.

Odborná porota bude diela prihlásené do Brick Award 22 posudzovať v nasledujúcich kategóriách:

  • Feeling at home (Ako doma)
  • Living together (Bývame spolu)
  • Working together (Pracujeme spolu)
  • Sharing public spaces (Zdieľame verejný priestor)
  • Building outside the box (inovatívne koncepcie a spôsoby využitia tehál, akými sú nové stavebné technológie alebo na mieru vyrábané tehly, alebo využitie novej ornamentiky v projekte)

Podmienky pre prihlásenie diel

Architekti môžu svoje diela prihlasovať v prípade, že spĺňajú nasledujúce podmienky:

  • významná ča stavby musí byť postavená zo stavebného materiálu na báze pálenej keramiky (tehlové bloky, lícové tehly, keramická dlažba, keramická strešná krytina, tehlové fasádne panely),
  • dielo musí byť dokončené v roku 2018 alebo najneskôr,
  • stavba musí spĺň kritéria jednej zo súťažných kategórií,
  • úča v súťaži nie je podmienená použitím výrobkov spolnosti Wienerberger.

Diela možno prihlasovať len do 8. apríla 2021 prostredníctvom online formulára. Ku každej prihlásenej stavbe treba priložiť fotografie objektu, informácie o projekte a jeho autorovi. Víťazi jednotlivých kategórií získavajú finančnú odmenu 5 000 eur a celkový víťaz dostane 7 000 eur.

Viac informácií o súťaži a formulár na registráciu nájdete na https://www.brickaward.com/ alebo na www.wienerberger.sk